site-verification=8adc2fc3d443365f5c3bc1b5d2d80d29
top of page
Zoeken
  • Foto van schrijverJuf Angelique

Bewegend leren/sociale vaardigheden ****

Bijgewerkt op: 22 jun.

Jonge kinderen ontdekken al spelende en bewegend de wereld om zich heen.

Beweging voedt het jonge brein en maakt hem alert en weerbaar.

Op een actieve en bewegende manier leren wordt dan ook steeds populairder in het onderwijs. Het is niet alleen leuk en gezond, maar in beweging gaat het leren vaak makkelijker en is de betrokkenheid enorm. In deze blog geef ik je suggesties om bewegend leren in te zetten om de sociale vaardigheden van kleuters te stimuleren.SEO/bewegend leren


Ballonnenspel

Benodigdheden:

- Een ballon ( een bal of een knuffel kan ook).

Laat de kinderen in de kring de ballon overgooien. Voordat ze de ballon gooien of slaan zeggen ze eerst de naam van het kind waar de ballon naar toe gaat.

Het kind dat zijn of haar naam hoort rent snel naar het midden van de kring voordat de ballon de grond heeft geraakt en pakt de ballon vast.

Variatie: niet de ballon vast pakken, maar meteen weer omhoog duwen en een andere naam roepen.


Ballonspel

Benodigdheden:

- Ballonnen

De kinderen proberen de ballonnen zo lang mogelijk in de lucht te houden met hun hand, hoofd, armen, benen, armen, voeten, knieën of andere lichaamsdelen.

Variatie: De kinderen gaan in een kring staan met de handen vast en proberen de ballon samen hoog te houden zonder los te laten.


Fopbal

Benodigdheden:

- Een bal (of een knuffel)

De kinderen staan in een halve cirkel met hun handen op de rug.

Een kind staat ervoor en roept een naam en gooit een bal naar dit kind.

De gooier kan echter ook net doen alsof hij gooit en het kind foppen.

Als die zijn handen toch laat zien, dan is hij af, totdat een ander kind ook af is.


Een bal doorgeven

Benodigdheden:

- Een bal (of een knuffel)

- Een hoepel

Verdeel de klas in groepjes van 3-5 kinderen. Probeer de groepjes even groot te maken.

De kinderen gaan achter elkaar in een rij staan. De achterste geeft de bal over het hoofd door naar degene die ervoor staat. Is de bal vooraan, dan rent de voorste met de bal naar de achterste plek in de rij en geeft de bal opnieuw door.

Op die manier proberen ze zo snel mogelijk naar de andere kant van het lokaal te komen en het emotiepotje (de hoepel) te vullen.


Beheers de bal

Benodigdheden:

- Ballen

- Lakens

Verdeel de klas in groepjes. Geef ieder groepje een laken en een bal.

De kinderen leggen de bal op het laken en lopen naar de overkant. Ze zorgen ervoor dat de bal er niet afvalt. Kunnen ze de bal omhoog gooien en weer opvangen?


Dansen

Benodigdheden:

- Een vrolijk muziekje

- Hoepels

- Eventueel gele linten

- Emotiekaartjes

Leg de kaarten verspreid door de speelzaal in de hoepels. Zet een vrolijk muziekje op.

De kinderen dansen (eventueel met een geel lint in hun handen). Als de muziek stopt roep je een emotie en rennen de kinderen zo snel mogelijk naar de juiste hoepel.


Voetenwerk

Benodigdheden:

- Een knuffel of een bal

Alle kinderen gaan met hun gezicht naar een muur gericht zitten.

Ze zetten beide voeten tegen de muur. Klem bij het eerste kind een knuffel of bal tussen de voeten. Hij geeft deze met zijn voeten door naar het volgende kind.

De handen mogen daarbij niet gebruikt worden! Ga zo verder.

Lukt het om het voorwerp langs alle kinderen naar de andere kant te krijgen?


Hoepelhup

Benodigdheden:

- Hoepels

- Muziek

Leg voor elk kind een hoepel op de grond.

De kinderen dansen in de ruimte. Als de muziek stopt gaat ieder kind in een hoepel staan. Bij de volgende keer worden een paar hoepels weggehaald. Hierdoor moeten er meer kinderen in een hoepel gaan staan. Hoe langer het spel duurt, hoe minder hoepels er overblijven. Hoeveel kinderen passen in een hoepel?


Kniemaatjes

Benodigdheden:

- Geen

Maak tweetallen. De kinderen leggen de handen op elkaars schouder en zakken samen naar beneden, totdat ze op hun hurken zitten. Ze zijn kniemaatjes. Vertel dat de kinderen zo gaan rondlopen en zo snel mogelijk op deze manier met hun maatje moeten gaan zitten als de muziek straks uitgaat.


Fietsen

Benodigdheden:

- Geen

De kinderen zoeken een beetje ruimte op en gaan in tweetallen bij elkaar staan.

Ze gaan op hun rug liggen en doen de voeten tegen elkaar. Ze proberen nu samen te fietsen. Lukt dat?


Kom maar overeind!

Benodigdheden:

- Geen

Twee kinderen gaan met de ruggen tegen elkaar op de grond zitten.

Ze haken de armen in elkaar. Op een teken staan ze samen op. Lukt dit?

Variatie: maak viertallen of zestallen. Kunnen ze samen opstaan?

Elkaar helpen

Benodigdheden:

- Een klein voorwerp

De kinderen moeten in tweetallen een voorwerp naar de overkant brengen zonder deze vast te houden. Welk tweetal krijgt dit als eerste voor elkaar?


De achtervolging

Benodigdheden:

- Geen

De kinderen gaan in tweetallen staan. Het ene kind achtervolgt het andere kind. Gaat dit kind sneller of langzamer, dan gaat de achtervolger ook sneller of langzamer.

Stopt het voorste kind, dan stopt het achterste kind ook.

Variatie: Voeg twee groepjes samen, wijs de voorste aan en laat ze met z'n vieren een achtervolging lopen.


Slangentikkertje

Benodigdheden:

- Geen

Een tikker begint. Als dit kind iemand heeft getikt, geven de twee kinderen elkaar een hand en gaan zij samen als tikkers verder. Telkens als er iemand getikt wordt geeft dat kind ook een hand en tikt mee. Zo ontstaat een slang, waarvan de kop en de staart mogen tikken.


Kriebelkruip

Benodigdheden:

- Geen

De kinderen kruipen achter elkaar een route door de gymzaal. Zij houden elkaar aan de onderbenen vast. Maak het parcours spannender door onder tafels en stoelen door te gaan.


Hoepelkwartet

Benodigdheden:

- Hoepels in vier verschillende kleuren.

Maak vier groepen en geef iedere groep 4 verschillende kleuren hoepels. De kinderen van ieder viertallen maken een slinger en lopen samen door de ruimte. De opdracht is om vier hoepels in dezelfde kleur te verzamelen. Dit doen ze door op een andere groep af te stappen en een hoepel eerlijk te ruilen tegen een andere. Hierna lopen ze door naar de volgende groep en ruilen wederom een hoepel. Ze gaan door totdat ze vier hoepels in dezelfde kleur hebben.


Bal in de tunnel

Benodigdheden:

- Een bal

Laat een kind voorover op handen en voeten staan. De andere kinderen kruipen er onderdoor en gaan achter het laatste kind ook op handen en voeten staan. Zo wordt het een lange tunnel. De kinderen proberen er een bal doorheen te gooien.


Een helpende hand

Benodigdheden:

- Geen

Een kind is de tikker. Als hij iemand tikt, wordt diegene de tikker. Kinderen mogen echter niet getikt worden als zij elkaar vasthouden. Dat mag alleen niet langer dan vijf seconden. Door goed op te letten en elkaar te helpen, wordt het heel moeilijk voor de tikker om iemand te tikken.


Samen naar de overkant

Benodigdheden:

- Lakens of opblaasdieren

Ga samen (in kleine groepen) op een laken staan of op een opblaasdier zitten.

Tel af en spring tegelijk omhoog. Verplaats het laken of het opblaasdier op die manier steeds een stukje. Tel weer af en spring.

De groep probeert op deze manier aan de overkant te komen.


In de hangmat

Benodigdheden:

- Lakens

Verdeel de klas in groepjes. Geef ieder groepje een laken.

Een van de kinderen gaat in de hangmat (het laken) liggen. De andere kinderen dragen hem in het laken en lopen naar de overkant. Ze zorgen ervoor dat het kind er niet afvalt.


Voetenwerk

Benodigdheden:

- Een knuffel, kussen of een bal

Alle kinderen gaan met hun gezicht naar een muur gericht zitten.

Ze zetten beide voeten tegen de muur. Klem bij het eerste kind een knuffel, kussen of bal tussen de voeten. Hij geeft deze met zijn voeten door naar het volgende kind.

De handen mogen daarbij niet gebruikt worden! Ga zo verder.

Lukt het om het voorwerp langs alle kinderen naar de andere kant te krijgen?


Kat en muis spel

Benodigdheden:

- Geen

Vorm een kring en houd elkaars handen vast. Wijs twee kinderen aan die kat zijn en twee kinderen die muis zijn. Zij starten buiten de kring.

Op jouw teken proberen de katten de muizen te vangen. De groep helpt de muizen door ze in de kring te laten. Zodra een kat de kring in wil gaan, wordt deze tegengewerkt.

Zorg ervoor dat hij niet over of onder de armen door kan en geef de muizen zo de tijd om uit de kring te ontsnappen. Kunnen de katten de muizen tikken?

Hoe voelt het voor de muizen om geholpen te worden en hoe voelt het voor de katten om tegengewerkt te worden?


Kikkers in de vijver

Benodigdheden:

- Tapijttegels of papieren leliebladeren.

- Vrolijke muziek

Leg enkele tapijttegels in de speelzaal. Zet een vrolijk muziekje op.

De kinderen springen als kikkers door de vijver. Als de muziek stopt, zoeken ze een lelieblad (tapijttegel) op. Start de muziek weer. Haal een lelieblad weg. Als de muziek stopt, zoeken weer alle kikkers een lelieblad. Ze moeten nu met meer kikkers op een lelieblad staan.

Lukt dat? Haal weer een lelieblad weg en ga zo verder. Op hoe weinig leliebladeren kunnen alle kikkers staan? Op welke manier helpen ze elkaar?


Samen zaklopen

Benodigdheden:

- Zakloopzakken.

Twee kinderen stappen samen in een zak. Het ene kind met het rechterbeen en het andere kind met het linkerbeen. Zo leggen ze een parcours af.


Hoepelhup

Benodigdheden:

- Hoepels

- Muziek

Leg voor elk kind een hoepel op de grond. De kinderen dansen in de ruimte. Als de muziek stopt gaat ieder kind in een hoepel staan. Bij de volgende keer worden een paar hoepels weggehaald. Hierdoor moeten er meer kinderen in een hoepel gaan staan. Hoe langer het spel duurt, hoe minder hoepels er overblijven. Hoeveel kinderen passen in een hoepel?


De leeuw wil los

Benodigdheden:

- Geen

De kinderen staan in de kring en houden elkaars handen stevig vast.

In het midden staat een leeuw. Zal het hem lukken uit het stevige hek te ontsnappen.


De klittenband dans

Benodigdheden:

- Muziek

Laat de kinderen in tweetallen tegenover elkaar gaan staan met de handpalmen tegen elkaar aan. Laat ze zich voorstellen dat er klittenband tussen hun handen zit en vraag ze om te laten zien hoe ze dan samen kunnen dansen. Als dit goed gaat, dan zit er ineens klittenband aan twee andere lichaamsdelen zodat die weer contact houden tijdens het dansen. Vraag kinderen tot slot om met hun koppel te laten zien wat zij bedacht hebben. Zou het ook werken met twee verschillende lichaamsdelen? En kunnen ze dan in plaats van op hun plaats blijven ook door de zaal verplaatsen zonder het klittenband los te laten scheuren?


Stopbal

Benodigdheden:

- Een bal

De kinderen staan verspreid door de zaal.

Een kind gooit de bal hoog in de lucht en roept daar een naam bij. Het kind voor wie de bal bestemd is probeert deze zo snel mogelijk te pakken. Zodra hij de bal heeft roept hij "Stop!" en moeten de andere kinderen zo snel mogelijk stilstaan. Het kind probeert nu de andere kinderen af te gooien of te rollen. Wie geraakt wordt is af. Daarna mag hij de bal weer omhoog gooien en er een andere naam bij roepen.


Handenstoel

Benodigdheden:

- Geen

Verdeel de klas in drietallen aan een kant van de ruimte. Twee kinderen gaan tegenover elkaar staan en houden elkaars polsen stevig vast. Het derde kind gaat op de armen van de dragers zitten en houdt zich vast. Alle kinderen lopen op deze manier voorzichtig naar de overkant. Daar wisselen ze van positie totdat iedereen aan de beurt is geweest.


Gevangen!

Benodigdheden:

- 4 hoepels

- 4 touwen

- Een knuffel

Voor deze opdracht moeten de kinderen goed samenwerken. Bevestig de touwen aan de hoepel en vraag vier kinderen om ieder een uiteinde van het touw vast te pakken.

Leg een knuffel of ander voorwerp in het midden, vlakbij de hoepel. De kinderen trekken aan de touwen, zodat de hoepel van de grond komt en proberen samen de hoepel over de knuffel te laten vallen.

 

Op zoek naar meer


Boekentips:Kijk voor meer suggesties ook eens op mijn Pinterest

Heb je zelf ook nog leuke suggesties?

Inspireer dan collega’s door jouw ideeën als reactie op deze blog te delen!

.


224 weergaven0 opmerkingen

Recente blogposts

Alles weergeven

Comentarios


bottom of page