site-verification=8adc2fc3d443365f5c3bc1b5d2d80d29
top of page
Zoeken
  • Foto van schrijverJuf Angelique

Samenwerken met de Voorschool

Bijgewerkt op: 15 feb.

Veel kinderen bezoeken, voordat zij de basisschool gaan bezoeken, eerst de Voorschool.

Een goede samenwerking en doorgaande lijn tussen Voorschool en basisschool is erg waardevol. In deze blog vertel ik je er meer over.Het belang van samenwerken


Er zijn veel verschillende redenen en doelen om een samenwerking met de Voorschool te starten. Ondanks dat het een andere doelgroep betreft, met eigen behoeften en zorgen, zijn er ook veel overeenkomsten tussen een Voorschool en een kleuterklas.

Daarom is het ook goed om elkaar te leren kennen, met elkaar te delen en samen met elkaar ervaringen op te doen. Dat geeft meer inzicht en begrip voor elkaar en op die manier kun je gebruik maken van elkaars talenten. Samen sta je sterk!


Daarnaast is een goede samenwerking van belang voor een doorgaande lijn.

Een doorgaande leerlijn kan veel opbrengen en is erg waardevol voor elk kind. Het zorgt ervoor dat de overgang van de Voorschool naar de basisschool minder groot wordt.

Wanneer je kennis hebt van de gang van zaken op een Voorschool, kun je ook beter aansluiten op de beginsituatie van de peuters, die in jouw kleutergroep komen en daardoor je onderwijsaanbod beter afstemmen en voor meer doorgaande lijn zorgen.

Dit geldt natuurlijk ook andersom. Wanneer de leidsters van de Voorschool op de hoogte zijn van het reilen en zeilen in een kleuterklas kunnen ze hier ook beter op aansluiten.

 

Een samenwerking vormgeven


Een samenwerking met de Voorschool kun je natuurlijk helemaal zelf vormgeven en kan er dus heel verschillend uitzien.

Vooraf is het goed om na te denken over hoe jij een samenwerking eruit zou willen laten zien. Welke mogelijkheden zie jij? Vervolgens is het natuurlijk belangrijk om samen tot een compromis te komen. Misschien denk jij graag in mogelijkheden en heeft een ander meer tijd nodig om te ervaren óf andersom natuurlijk. Bespreek elkaars visie en probeer met elkaar te komen tot een aantal actiepunten. Waar ga je mee starten?


Soms zit een Voorschool op een andere locatie, soms zit deze in de school zelf.

Maak met elkaar afspraken en deel met elkaar waar er eventueel aanpassingen nodig zijn voor de peuters of kleuters. Maken jullie allebei gebruik van het speellokaal? Maak dan een rooster met vaste momenten in de week, zodat iedereen er gebruik van kan maken.

Deel je het speelplein? Dan is het goed om te weten dat de Voorschool aan andere veiligheidseisen moet voldoen. Stem daarom met elkaar af hoe je het speelplein voor iedereen veilig houdt. Daarnaast is het ook wel handig om tijden af te spreken.


Neem ook de tijd om een band op te bouwen zoals je die ook met je andere collega’s zou opbouwen. Begroet elkaar ’s ochtends en maak af en toe een praatje. Zo leer je elkaar beter kennen en elkaars visie kennen. Plan gezamenlijke momenten, zowel informeel als tijdens vergaderingen, waar je verschillende zaken kunt bespreken. Betrek je collega’s van de Voorschool bij teamuitjes, (bouw-)vergaderingen enz... Informeer hen over bijzonderheden en deel bijvoorbeeld de nieuwsbrief met elkaar. Volg ook samen studiemiddagen.


Je kunt natuurlijk direct starten met een intensieve samenwerking, maar het is effectiever om rustig te starten, de tijd te nemen om het goed aan te pakken en het steeds verder uitbouwen tot een intensieve samenwerking. Bij deze samenwerking is het vooral belangrijk om contact te houden: probeer alles open en eerlijk te bespreken.

 

Een doorgaande lijn vormgeven


Een doorgaande lijn is er niet zomaar. Deze moet je zelf vormgeven.

Daarvoor is allereerst een warme overdracht erg belangrijk en waardevol.

In een warme overdracht bespreekt de leidster van de Voorschool, wanneer het kind de overstap naar de basisschool maakt, mondeling de ontwikkeling van het kind: Wat kan het kind al? Wat vindt hij/zij nog lastig? Hoe kun je hem het beste benaderen enz.

Op sommige scholen wordt dit bij alle kinderen gedaan, op sommige scholen alleen bij zorgleerlingen. De leerkracht in groep 1 kan hier direct vanaf de start op inspelen.


Om voor meer doorgaande lijn te zorgen is het ook handig om een aansluitend of hetzelfde leerlingvolgsysteem te gebruiken. Je kunt dan direct bij de start van de basisschool het onderwijsaanbod goed afstemmen en verder werken aan de doelen, die bij de ontwikkeling van het kind passen.


Voor een doorgaande lijn is er ook in de dagelijkse onderwijspraktijk aansluiting nodig. Op een Voorschool wordt bijvoorbeeld ook vaak thematisch gewerkt.

Dit kun je beter op elkaar laten aansluiten door bij de start van het schooljaar samen een rooster te maken en/of een aantal thema’s op elkaar af te stemmen. Niet alleen de uitstraling (omdat je in de klassen hetzelfde thema terug ziet komen) maar ook in de activiteiten kun je de samenwerking zoeken. Dit komt de gezelligheid en samenhorigheid ten goede. Bespreek bij de voorbereiding bijvoorbeeld welke activiteiten je samen wilt ondernemen. Denk hierbij bijvoorbeeld aan: samen liedjes zingen, een gezamenlijk voorleesmoment, een gezamenlijk optreden van de leerkrachten of kinderen, een gezamenlijke (poppenkast-) voorstelling, een gezamenlijk uitje, een gezamenlijke feestelijke afsluiting enz...

Voor een doorgaande lijn kun je de materialen en activiteiten ook meer afstemmen op elkaar. Zorg bijvoorbeeld voor hetzelfde dagritmepakket. Op die manier zijn de kinderen er al wat aan gewend als ze naar groep 1 komen. Verder kun je ook denken aan het uitwisselen van materialen. Een peuter, die erg goed kan puzzelen, kan in een kleutergroep bijvoorbeeld op zoek gaan naar een moeilijke puzzel en die puzzel daarna meenemen naar de peutergroep. En omgekeerd kan het ook. Een kleuter, die moeite heeft met de puzzels in de kleutergroep, kan een puzzel lenen uit de peutergroep.


Betrek de Voorschool ook bij de verschillende evenementen gedurende het schooljaar.

Denk aan de Kinderboekenweek, De Sinterklaasviering, de Kerstviering, Carnaval, de Paasviering, de sportdag, de Koningsspelen en de schoolreis.

Betrek de leidsters van de Voorschool bij de voorbereiding van deze evenementen, zodat deze organisatorisch goed (gemengd of op een eigen manier) kunnen verlopen voor zowel de Voorschool als de basisschool.


Speel regelmatig samen met de Voorschool. Wissel bijvoorbeeld regelmatig een aantal kinderen uit. Kinderen van de Voorschool mogen dan gaan spelen in de kleutergroep en kunnen op die manier ook alvast een beetje bekend raken met en wennen aan groep 1-2. Andersom kan natuurlijk ook: Laat regelmatig een aantal kleuters nog even bij de Voorschool spelen. Altijd leuk om met ander speelgoed te spelen en de kinderen kunnen op die manier ook nog heel veel van elkaar leren.


Observeer eens bij de Voorschool en nodig de pedagogische medewerkers ook eens in jouw groep uit. Bespreek hoe je de stap naar de basisschool zo klein mogelijk kunt maken. Leer van elkaar en probeer op elkaar aan te sluiten.

 

Op zoek naar meer?


Kijk voor meer suggesties ook eens op mijn Pinterest

Hoe geef jij zelf invulling aan de samenwerking met de Voorschool?

Heb je nog aanvullingen?

Inspireer dan collega’s door jouw ideeën als reactie op deze blog te delen!


.

.

.113 weergaven0 opmerkingen

Recente blogposts

Alles weergeven

Comentarios


bottom of page