Zoeken

Taal

In deze blog vind je suggesties voor taalactiviteiten, die bij ieder thema (aan te passen en) te gebruiken zijn.Woordenschat

Woordveld:

Nodig: Vel papier, een stift.

Activeer de voorkennis en vergroot de woordenschat van de kinderen met behulp van een woordveld.Wat weten de kinderen al over ...? Werk gedurende het thema verder vanuit dit woordveld. Schrijf de woorden op een vel papier. Welk lidwoord hoort ervoor?

Laat de kinderen zinnen bij de woorden bedenken en klap de woorden.

Als er een letter van de week centraal staat, kun je deze letter met de kinderen opspeuren in het woordveld en er een cirkel omheen zetten.

Maak tekeningen bij de woorden, plak er afbeeldingen bij of laat de kinderen deze er zelf bij maken. Hang het woordveld op. Herhaal moeilijke woorden gedurende de week om de woordenschat uit te breiden.


Afbeeldingen combineren met echte voorwerpen:

Nodig: Voorwerpen en woordkaarten.

Laat de kinderen voorwerpen bij woordkaarten/afbeeldingen zoeken om er nog meer betekenis aan te geven.


Spel: Mag ik van jou?

Nodig:Geef ieder kind een woordkaart.

Zorg ervoor dat ze dit kaartje goed zichtbaar voor hun buik houden, zodat iedereen het plaatje kan zien. Herhaal zo nodig aan het begin even alle woorden bij de plaatjes, zodat iedereen weer weet, wat zijn of haar woord is. Eén kind heeft geen kaartje. Dat kind vraagt ... (naam), mag ik van jou…(het woord)?” Nu stelt het kind zonder kaartje en ander kind een soortgelijke vraag. Gaat dit spel klassikaal goed, dan kun je het ook in kleinere groepjes spelen, zodat de kinderen sneller aan de beurt zijn.

Kritisch luisteren

Ik zie, ik zie...:

Nodig: -

Speel het spelletje. "ik zie, ik zie, wat jullie niet zien en het is (bijv. rood)"


Spel: Wie/wat ben ik? (Variatie 1):

Nodig: Woordkaarten

Neem een woord in gedachten en omschrijf dit, de kinderen raden.

De kinderen mogen 10 ja/nee vragen stellen. De leerkracht beantwoordt deze.

Later kan een kind in gedachten nemen en mag de klas ja/nee vragen stellen.

Spel: Wie/wat ben ik? (Variatie 2):

Nodig: Woordkaarten en een hoofdband.

Je kunt ook een woordkaart op een hoofdband (bijv. die uit het gezelschapsspel "Wie ben ik?") bevestigen en het kind die deze hoofdband op heeft door middel van vragen erachter laten komen wat er op de woordkaart staat

Spel: Wie/wat ben ik? (Variatie 3):

Nodig: Woordkaarten

Vraag een leerling even naar de gang te gaan en spreek met de groep een woord af.

Daarna komt de leerling terug de klas in en geeft de groep aanwijzingen zonder het woord te zeggen.

Spel: Wie/wat ben ik? (Variatie 4):

Nodig: Voorwerpen, een mand.

Stop voorwerpen behorende bij dit thema in een mand en omschrijf ze één voor één en/of laat de kinderen dit doen. De andere kinderen raden vervolgens om welk voorwerp het gaat. De voorwerpen die geraden zijn, worden in de kring gelegd.

Spel: Wie/wat ben ik? (Variatie 5):

Eén kind zit op de stoel van de juf/meester. De leerkracht houdt een afbeelding of voorwerp boven dit kind, zodat de klas het kan zien, maar het kind zelf niet. De klas geeft het kind op de stoel omschrijvingen. Kan het kind raden wat/wie hij/zij is? Of het kind stelt de klas vragen en de klas mag alleen met ja en nee antwoorden.


Goed of fout?:

Nodig:-

Jij vertelt iets over het thema, bijv. in de lente zie je bloesem aan de bomen.

Als dit waar is, mogen de kinderen even vliegen. Vertel jij iets wat helemaal niet klopt, bijv. in de lente vallen de blaadjes van de bomen, dan blijven de kinderen zitten.

Zinsbouw

Zinnen bedenken:

Nodig: Woordkaarten

Laat de kinderen een zin bedenken bij het woord op een woordkaart, behorende bij dit thema.


Zelf een verhaal verzinnen

Nodig: Neem een bestaand prentenboek.

Lees dit niet voor! Laat wel de platen zien. De klas gaat het verhaal nu zelf bedenken.

Wat zien de kinderen? Wat gebeurt er allemaal? Hoe zou het verder gaan? etc.


Hier vind je meer achtergrondinformatie over de taalontwikkeling bij kleuters.

Kijk voor meer suggesties ook eens op mijn Pinterest!

Heb je zelf ook nog leuke suggesties? Laat dan een reactie achter!
0 keer bekeken

© 2019 by juf Angelique. This website has been designed using resources from Freepik.com