Zoeken

Thema vleermuizen: Gecijferdheid

Bijgewerkt: mei 2

In deze blog geef ik je suggesties voor kringactiviteiten rondom gecijferdheid bij het thema: vleermuizen.


Tellen: De telrij

Vleermuizen tellen:

Nodig: Zorg voor een flink aantal vleermuizen (afbeeldingen).

Leg ze kris kras door elkaar in de kring. Vraag de kinderen hoeveel vleermuizen er zijn.

De kinderen tellen de vleermuizen. Laat ze vervolgens groepjes van een bepaald aantal vleermuizen maken, bijvoorbeeld 'vang drie vleermuizen'.

De kinderen kunnen de vleermuizen eventueel met een schepnet vangen door het net over drie vleermuizen te leggen.

Kris kras door elkaar:

Vraag de kinderen de ogen te sluiten. Tik kinderen aan die de ogen openen en vleermuizen zijn. Zij gaan in de kring staan. Als de andere kinderen de ogen openen fladderen de vleermuizen door elkaar in de kring rond. De kinderen proberen de vleermuizen te tellen. Laat enkele kinderen antwoorden en vraag de vleermuizen dan stil te gaan staan. Tel de vleermuizen nu rustig. Hoeveel zijn het er? Wie had het juiste aantal vleermuizen geteld?


Getalsymbolen

Getalkaarten:

Getalkaarten passende bij dit thema vind je o.a. hier:

Twinkl: Numbers 0-100 on bats

Gebruik de getalkaarten bij de diverse lesjes rondom beginnende gecijferdheid.

Suggesties voor allerlei activiteiten met getalkaarten vind je in mijn blog:

Gecijferdheid: Getalkaarten/-symbolen.In de volgende blogs vind je allerlei activiteiten rondom gecijferdheid die bij ieder thema (aan te passen en) te gebruiken zijn:

Gecijferdheid: Tellen

Gecijferdheid: Getalbeelden

Gecijferdheid: Getalkaarten/-symbolen

Gecijferdheid: Rekeninzicht


Meer achtergrondinformatie over gecijferdheid op deze website vind je hier.

Kijk ook eens op mijn Pinterestbord!


Heb jij zelf ook nog leuke suggesties? Laat het in een reactie weten!

© 2019 by juf Angelique. This website has been designed using resources from Freepik.com