Zoeken

Thema varkens: Gecijferdheid

Bijgewerkt: apr 13

In deze blog geef ik je suggesties voor kringactiviteiten rondom gecijferdheid bij het thema: varkens.


Getalsymbolen

Getalkaarten:

Getalkaarten passende bij dit thema vind je o.a. hier:

Twinkl: Number 0-100 on Chinese New Year pig

Twinkl: Numbers 0-100 on Hullabaloo pigs

Twinkl: Numbers 0-100 on little pigs

Twinkl: Numbers 0-100 on pig

Twinkl: Numbers 0-100 on pigs

Gebruik de getalkaarten bij de diverse lesjes rondom beginnende gecijferdheid.

Suggesties voor allerlei activiteiten met getalkaarten vind je in mijn blog:

Gecijferdheid: Getalkaarten/-symbolen.


In de modder rollen:

Nodig: Knip moederpoelen uit bruin papier en schrijf een getal op elke poel.

Zorg voor een speelfiguur van een varken. Noem een getal. De kinderen leggen het varken in deze modderpoel. Noem een ander getal en verplaats het varken. Ga zo verder.

Variaties:

Leg het varken óp een getal of draai een modderpoel om. Welk getal is weg?

Laat het varken in de volgorde van de getallenrij van modderpoel naar modderpoel rollen.

Leg het varken in één modderpoel en vraag welk getal hierna of hiervoor komt.

Laat het varken met sprongen van twee door de modderpoelen springen.In de volgende blogs vind je allerlei activiteiten rondom gecijferdheid die bij ieder thema (aan te passen en) te gebruiken zijn:

Gecijferdheid: Tellen

Gecijferdheid: Getalbeelden

Gecijferdheid: Getalkaarten/-symbolen

Gecijferdheid: Rekeninzicht


Meer achtergrondinformatie over gecijferdheid op deze website vind je hier.

Kijk ook eens op mijn Pinterestbord!

Heb jij zelf ook nog leuke suggesties? Laat het in een reactie weten!

0 keer bekeken

© 2019 by juf Angelique. This website has been designed using resources from Freepik.com