Zoeken

Thema sprinkhanen: Gecijferdheid

In deze blog geef ik je suggesties voor kringactiviteiten rondom gecijferdheid bij het thema: sprinkhanen.


Tellen: Tellen in sprongen

De sprinkhaan:

Nodig: A4-tjes met de even getallen.

Schrijf de getallen twee, vier, zes, acht, tien en twaalf elk op een vel A4 en leg ze een klein stukje uit elkaar, achter elkaar. Nodig de kinderen uit voor de twee te komen staan.

De kinderen zijn sprinkhanen. Ze springen langs de getallen en benoemen ze: twee, vier, zes, acht, tien, twaalf. Dit herhalen ze een aantal keer. Om het nog meer visueel te maken, schrijf je alle getallen op. Geef de kinderen de opdracht bij het springen telkens één getal over te slaan en dus met sprongen van twee te springen. Wanneer de kinderen de getal symbolen nog niet goed kennen, teken je getal beelden, bijvoorbeeld stippen, op het papier.


Getalsymbolen

Getalkaarten:

Getalkaarten passende bij dit thema vind je o.a. hier:

Twinkl: Numbers 0-100 on grasshopper

Twinkl: Numbers 0-100 on grasshoppers

Gebruik de getalkaarten bij de diverse lesjes rondom beginnende gecijferdheid.

Suggesties voor allerlei activiteiten met getalkaarten vind je in mijn blog:

Gecijferdheid: Getalkaarten/-symbolen.In de volgende blogs vind je allerlei activiteiten rondom gecijferdheid die bij ieder thema (aan te passen en) te gebruiken zijn:

Gecijferdheid: Tellen

Gecijferdheid: Getalbeelden

Gecijferdheid: Getalkaarten/-symbolen

Gecijferdheid: Rekeninzicht


Meer achtergrondinformatie over gecijferdheid op deze website vind je hier.

Kijk ook eens op mijn Pinterestbord!

Heb jij zelf ook nog leuke suggesties? Laat het in een reactie weten!

0 keer bekeken

© 2019 by juf Angelique. This website has been designed using resources from Freepik.com