Zoeken

Thema spinnen: Logisch denken

In deze blog geef ik je lessuggesties rondom logisch denken bij het thema spinnen.


Classificeren

Spinnenweb:

Nodig: Zorg voor een bol wol of draad.

Ga met de kinderen in de kring zitten, op stoelen of op de grond, dat maakt niet uit.

Jij hebt de bol wol vast en zegt: "ik heb een spijkerbroek aan, Jeroen heeft vandaag ook een spijkerbroek aan". Je gooit de bol wol vervolgens naar Jeroen, máár, je houdt zelf het uiteinde vast. Dan is Jeroen aan de beurt. Wat heeft hij hetzelfde als een ander kind uit de groep? Job heeft bijv. blond haar, net als Benthe. Jeroen pakt een stuk touw vast en gooit de bol dan naar Benthe. Zo gaat de bol wol de kring rond en ontstaat er in het midden een mooi spinnenweb!

Serieren

Spinnenweb: Nodig: Zorg voor enkele kunststof spinnen en draden van verschillende lengte.

Vertel dat de spinnen bezig zijn met het weven van een web.

Welke spin heeft de langste draad geweven? Leg de draden elk achter een spin en laat de kinderen de draden met elkaar vergelijken. Welke is het langst? Welke het kortst?

Laat ze een rij maken van kort naar lang. Verdeel de klas in groepjes en geef elk groepje een draad. Laat ze in het lokaal naar iets op zoek gaan dat even langs is als de draad.

Varieer door ze iets te laten zoeken wat korter is of langer is dan de draad.

De kinderen nemen dit mee naar de kring.


Hier vind je meer achtergrondinformatie over logisch denken bij kleuters.

In mijn blog: Logisch denken, vind je allerlei activiteiten rondom logisch denken die bij ieder thema (aan te passen) en te gebruiken zijn.

Kijk voor meer suggesties ook eens op mijn Pinterest!

Heb je zelf ook nog leuke suggesties? Laat dan een reactie achter!


© 2019 by juf Angelique. This website has been designed using resources from Freepik.com