Zoeken

Thema pretpark: Gecijferdheid

In deze blog geef ik je suggesties voor kringactiviteiten rondom gecijferdheid bij het thema: pretpark.


Tellen: Rangtelwoorden

In de achtbaan:

Nodig: Zet een rij stoelen in de kring. Dit is de achtbaan.

Vraag enkele kinderen plaats te nemen. Laat de groep vertellen wie vooraan zit en wie achteraan. Wie zit in het midden? Wie zit als tweede en wie als derde?

De achtbaan maakt een ritje.

Geef de kinderen in de achtbaan opdrachten:

- het eerste kind doet de handen in de lucht.

- het vierde kind gilt.

- het zesde kind kijkt naar beneden.

- het tweede kind zwaait naar zijn opa.

De rit zit erop. Vraag de kinderen één voor één uit te stappen. Eerst het derde kind, dan het tweede, dan het vierde enzovoorts. Verdeel de kinderen in groepjes van vijf.

Ze gaan in een rij staan en zitten in de achtbaan.

Geef opnieuw opdrachten zoals: het tweede kind doet de armen in de lucht (van elk groepje voert het tweede kind de opdracht uit).


Rekeninzicht: Meer/minder/evenveel

Een superlange rij in het pretpark:

Nodig: -

Er staat een superlange rij in het pretpark. Maak een superlange rij met de klas.

Vraag de kinderen hoe ze dit kunnen doen. Tel de kinderen in de rij.

Maak nu twee (super)lange rijen. De kinderen bedenken weer zelf hoe ze dit gaan doen.

Tel de kinderen in elke rij. Vraag de kinderen in welke rij de meeste kinderen staan en in welke rij de minste kinderen. Het kan ook zo zijn dat er in de twee rijen evenveel kinderen staan. Wanneer dit niet het geval is, vraag je de kinderen nu twee rijen te maken waarin evenveel kinderen staan. Hierna maak je zelf twee rijen die niet even lang zijn.

Vraag de kinderen in welke rij de meeste kinderen staan en in welke rij de minste kinderen. Tel de kinderen. Doe dit een aantal keer. Tenslotte maken de kinderen een korte rij.

Dit kunnen ook meerdere korte rijen zijn. Vraag de kinderen welk rij het kortst is.Meer achtergrondinformatie over gecijferdheid op deze website vind je hier.

Kijk ook eens op mijn Pinterestbord!


Heb jij zelf ook nog leuke suggesties? Laat het in een reactie weten!

0 keer bekeken

© 2019 by juf Angelique. This website has been designed using resources from Freepik.com