Zoeken

Thema piraten: Gecijferdheid

Bijgewerkt: mei 2

In deze blog geef ik je suggesties voor kringactiviteiten rondom gecijferdheid bij het thema: piraten.


Allerlei

De buit van de piraat:

Nodig: een schatkist, 12 diamanten, fiches, getalkaartjes van de getallen 1 t/m ten minste 12.

In de kring staat een schatkist. De buit van de piraat. De piraat is heel benieuwd hoeveel diamanten hij vandaag geroofd heeft. Maar ja, de piraat heeft zo’n hekel aan tellen!

Weet je wat, we gaan schatten hoeveel diamanten het zouden kunnen zijn.

Schud een keer met de schatkist. Zou er 1 diamant in zitten? Laat het cijferkaartje van de 1 zien. Als de klas vindt dat er 1 diamant in de schatkist kan zitten, leg je dit kaartje met de 1 naar boven in de kring. Vindt de klas dat dit niet kan, leg dit kaartje dan op de kop in de kring. Leg zo alle cijferkaartjes, tot ongeveer 15, in de kring. Nu krijgen alle kinderen 1 fiche. Ze mogen bedenken hoeveel diamanten zij denken dat er in de schatkist zitten.

Om de beurt mogen een aantal kinderen hun fiche op het cijferkaartje komen leggen met het aantal dat zij in gedachten hebben. Als alle fiches liggen bekijk je met de klas wat er neergelegd is. Welk cijfer is niet geraden? Waar liggen de meeste fiches en waar de minste? Tijd om in de schatkist te gaan kijken. Wie heeft het juiste aantal geschat?

Maak dit spannend door de diamanten 1 voor 1 langzaam uit de schatkist te halen. Uiteindelijk komt de klas te weten wat er écht in de schatkist zit.

Wie heeft dit aantal geraden? De piraat is blij dat zijn diamanten geteld zijn.

Hij kijkt nog eens naar de diamanten, legt ze netjes in een rij en kan dan lekker gaan slapen. Maar… ’s nachts komt er een zeerover langs die de diamanten ook wel erg mooi vindt.

De kinderen in de kring slapen ook. De zeerover pakt een aantal diamanten weg.

Als de kleine piraat ’s morgens wakker wordt schrikt hij zich een hoedje.

Er zijn diamanten gestolen! Kunnen de kinderen raden hoeveel diamanten er weg zijn?

Als dit lukt, brengt de zeerover de diamanten weer terug. Speel dit spelletje een aantal keer. Laat een kind de zeerover spelen.


De gouden munt:

Nodig: gouden munten of euro's. Stop ze in een schatkist of een andere geheimzinnige doos/koffer.

Wat zou erin zitten? Met de munten kun je allerlei telspelletjes doen.

Tellen hoeveel munten er zijn, kijken of iedereen uit de klas een munt kan krijgen (is er dan genoeg?), hoeveel munten blijven er over als ik er 1 weghaal, als ik er 2 weghaal...

Kunnen we groepjes maken van 2 munten, groepjes van 5 munten? Enz.


Tellen: Schatten

Goudstukken tellen

Nodig: Gouden (chocolade)munten.

Stop een heleboel munten, bijv. chocolademunten in een glazen pot.

De kinderen moeten schatten hoeveel goudstukken ze denken dat het zijn.

Hoe kunnen we dit nu echt te weten komen? Tel de goudstukken.

Zijn dit genoeg goudstukken voor onze hele klas? Kunnen we de goudstukken verdelen? Blijven er goudstukken over?

Stel allerlei vragen die de kinderen aanzetten tot denken en tellen.


Tellen: Hoeveelheden overzien

Piraten in de boot:

Nodig: -

Vertel de kinderen dat zij piraten zijn en in een boot op de zee gaan varen.

Vraag de kinderen groepjes van drie te maken. De kinderen van elk groepje gaan achter elkaar, op de grond, in de boot zitten. Bekijk hoeveel groepjes er zijn en of elk groepje uit drie kinderen bestaat. Vertel de kinderen dat één van hen uit de boot valt.

Vraag de kinderen de ogen te sluiten en tik een kind aan dat ergens gaat zitten zodat het niet zichtbaar is. De kinderen openen de ogen en wijzen de boot aan waarin een piraat ontbreekt. Herhaal de activiteit.

De piraat:

Nodig: Een aantal blokjes.

Leg een aantal blokjes op tafel of in de kring. Wijs een piraat aan. De kinderen doen de ogen dicht. piraat haalt een aantal blokjes weg. Hoeveel blokjes zijn verdwenen?

In plaats van blokjes kunnen ook andere materialen gebruikt worden, zoals gouden munten.


Getalbeelden

De schatten van de piraat

Nodig: 12 dezelfde doosjes (tip: doosjes van de schatkistijsjes of Red Band schatkistjes). Nummer de schatkistjes van 1 t/m … (afhankelijk van je doel)

Vertel de kinderen dat de piraat een heleboel schatten heeft geroofd. Maar de piraat kan maar tot ... tellen. Deze activiteiten gaan dan ook over het tellen tot ...:

Leg de schatkistjes in de juiste volgorde. Tel de schatkistjes.

Tel verder vanaf een bepaald getal, tel terug, tel met sprongen. Gooi met 2 dobbelstenen. Kijk wat je gegooid hebt en pak het desbetreffende schatkistje. Speel diamantroof.

De kinderen doen de ogen dicht. Er komt een piraat die één schatkistje weg mag pakken. De kinderen mogen weer kijken. Welk getal is weg? Maak het spel moeilijker door meerdere schatkistjes weg te halen.

Welke getallen zijn weg én hoeveel schatkistjes zijn er nu weg?

Op piratenpad:

Nodig: 20 groene en 10 rode vouwblaadjes, twee afbeeldingen van piraten of poppetjes.

Leg een pad van twintig groene en tien rode vouwblaadjes in de kring.

Leg de rode en groene vouwblaadjes door elkaar neer. Zet twee piraten (poppetjes) voor het pad. Verdeel de klas in twee groepen. De groepen gooien om de beurt met de dobbelsteen en verzetten hun boef het aantal vouwblaadjes gelijk aan het aantal gegooide ogen. Als de piraat op een rood vouwblaadje komt, gaat hij iets roven!

De kinderen gooien nóg een keer met de dobbelsteen en pakken evenveel diamanten als het aantal gegooide ogen. Wanneer een piraat op een groen blaadje komt, gebeurt er niets. Welke piraat heeft aan het eind van het pad het meest geroofd?


Getalsymbolen

Getalkaarten:

Getalkaarten passende bij dit thema vind je o.a. hier:

Twinkl: Numbers 0-30 on pirates

Twinkl: Numbers 0-100 on pirates

Twinkl: Numbers 0-100 on pirate coins

Twinkl: Numbers 0-100 on pirate ships

Twinkl: Pirates skull and cross bones display

Twinkl: Pirate themed display lettering

Gebruik de getalkaarten bij de diverse lesjes rondom beginnende gecijferdheid.

Suggesties voor allerlei activiteiten met getalkaarten vind je in mijn blog:

Gecijferdheid: Getalkaarten/-symbolen.In de volgende blogs vind je allerlei activiteiten rondom gecijferdheid die bij ieder thema (aan te passen en) te gebruiken zijn:

Gecijferdheid: Tellen

Gecijferdheid: Getalbeelden

Gecijferdheid: Getalkaarten/-symbolen

Gecijferdheid: Rekeninzicht


Meer achtergrondinformatie over gecijferdheid op deze website vind je hier.

Kijk ook eens op mijn Pinterestbord!


Heb jij zelf ook nog leuke suggesties? Laat het in een reactie weten!

0 keer bekeken

© 2019 by juf Angelique. This website has been designed using resources from Freepik.com