Zoeken

Thema lieveheersbeestjes: Gecijferdheid

Bijgewerkt: mei 2

In deze blog geef ik je suggesties voor kringactiviteiten rondom gecijferdheid bij het thema: lieveheersbeestjes.


Getalbeelden

Teken een lieveheersbeestje zonder stippen op een groot vel papier. Laat de kinderen er met een dobbelsteen stippen (teldopjes) op dobbelen. Of leg stippen op zijn ene vleugel en vraag hoeveel het er zijn. De kinderen leggen evenveel stippen op de andere vleugel. Hoeveel stippen zijn het samen? Variatie: Houd een race. Verdeel de klas in vier groepjes en geef ze elk een lieveheersbeestje zonder stippen. Om de beurt gooien de groepjes met de dobbelsteen en geven hun lieveheersbeestje evenveel stippen als het aantal gegooide ogen. Wie heeft aan het eind van de activiteit de meeste stippen gedobbeld?


Getalsymbolen

Getalkaarten:

Getalkaarten passende bij dit thema vind je o.a. hier:

Twinkl: Numbers 0-20 on ladybugs

Gebruik de getalkaarten bij de diverse lesjes rondom beginnende gecijferdheid.

Suggesties voor allerlei activiteiten met getalkaarten vind je in mijn blog:

Gecijferdheid: Getalkaarten/-symbolen.In de volgende blogs vind je allerlei activiteiten rondom gecijferdheid die bij ieder thema (aan te passen en) te gebruiken zijn:

Gecijferdheid: Tellen

Gecijferdheid: Getalbeelden

Gecijferdheid: Getalkaarten/-symbolen

Gecijferdheid: Rekeninzicht


Meer achtergrondinformatie over gecijferdheid op deze website vind je hier.

Kijk ook eens op mijn Pinterestbord!


Heb jij zelf ook nog leuke suggesties? Laat het in een reactie weten!

© 2019 by juf Angelique. This website has been designed using resources from Freepik.com