Zoeken

Thema knuffels: Logisch denken

In deze blog geef ik je lessuggesties rondom logisch denken bij het thema knuffels.Serieren

Knuffels serieren:

Nodig: Verzamel een heleboel knuffels. De kinderen kunnen ook zelf een dierenknuffel van thuis meebrengen.

De kinderen zitten met hun knuffel op schoot in de kring of leggen het in de kring.

Zet de knuffels in de juiste volgorde, van …… (bv. klein) naar …… (groot).

Vraag de kinderen wie vindt dat hij/zij een grote knuffel heeft. Vinden de andere kinderen dat ook? Deze knuffel mag in de kring gelegd worden. Vraag nu wie een kleine knuffel heeft. Deze knuffel wordt ook in de kring gelegd. Is er iemand die denkt dat hij/zij nog een kleinere knuffel heeft? Waar moet die knuffel liggen, als we een rij maken van klein naar groot? Vraag een kind waar hij/zij denkt dat zijn/haar knuffel moet liggen. Kan dit kind ook vertellen waarom hij/zij dat denkt? Wie heeft er een knuffel dat dicht bij deze knuffel mag liggen? Etc. Leg zo alle knuffels in de juiste volgorde. Wanneer de kinderen het lastig vinden, kun je vragen of iemand tips heeft. Hoe kun je nu zien of deze kknuffel op de juiste plek ligt (meten, de knuffels goed op of naast elkaar leggen, ervoor zorgen dat de knuffels op een rechte lijn liggen). Liggen alle knuffels nu in de juiste volgorde? Waar ligt de kleinste? Van wie is deze knuffel? En de grootste? Welke knuffel ligt in het midden? Welk van deze knuffels zou in het écht het grootst zijn? En welke knuffel het kleinst? Je kunt de begrippen lang en kort oefenen door te kijken naar de lengte van de oren van de knuffels of de lengte van de staarten. Misschien kun je alle knuffels met staarten in de juiste volgorde laten leggen en alle knuffels die geen staarten hebben weer op een andere plek van lange oren naar korte oren leggen. De knuffels die overblijven kun je seriëren op hun lengte. Leg de knuffels ook eens in de juiste volgorde van dik naar dun of van dun naar dik.


Hier vind je meer achtergrondinformatie over logisch denken bij kleuters.

In mijn blog: Logisch denken, vind je allerlei activiteiten rondom logisch denken die bij ieder thema (aan te passen) en te gebruiken zijn.

Kijk voor meer suggesties ook eens op mijn Pinterest!


Heb je zelf ook nog leuke suggesties? Laat dan een reactie achter!


0 keer bekeken

© 2019 by juf Angelique. This website has been designed using resources from Freepik.com