Zoeken

Thema kippen: Gecijferdheid

Bijgewerkt: apr 13

In deze blog geef ik je suggesties voor kringactiviteiten rondom gecijferdheid bij het thema: kippen.


Tellen: De telrij

Eieren tellen: Nodig: Een heleboel papieren eieren van verschillende kleur en grootte.

Leg de eieren in de kring. Hoeveel eieren zijn er? Welke is het grootst? Welke is het kleinst? Leg een rijtje eieren op volgorde van groot naar klein. Bekijk welke kleuren de eieren hebben. Hoeveel gele zijn er? Hoeveel blauwe? etc. Van welke kleur zijn er de meeste en van welke kleur de minste?


Tellen: Hoeveelheden overzien

Hoeveel eieren legt de kip?:

Nodig: kip (knuffel of handpop), 10 plastic eieren, deksel of bak met eventueel wat hooi of zaagsel erin voor het nest, kleine kuikentjes.

De kip zit op haar nest en broedt op haar eieren. Wat denken de kinderen, hoeveel eieren zouden er onder de kip liggen? De kinderen mogen raden. Jij schrijft de antwoorden op een groot vel papier of het bord en turft wat er geraden wordt. Als alle kinderen geraden hebben kijken we wat het meest geraden is en wat het minst geraden is.

Zitten er antwoorden bij waarvan de kinderen denken dat het niet kan (veel te veel)?

Nu gaan we kijken hoeveel eieren het zijn. Hoeveel kinderen hadden dat goed?

De eieren breken één voor één langzaam open. De kinderen doen de ogen dicht en jij haalt wat eieren weg. Je zet er kleine kuikentjes voor in de plaats. De kinderen mogen weer kijken. Hoeveel eieren zijn er uitgebroed? Hoeveel eieren zijn er nog dicht? Om het wat moeilijker te maken verdwijnen de eieren die uitgebroed zijn en komen er geen kuikentjes voor in de plaats. De kinderen doen de ogen weer dicht en jij haalt wat weg. Wat is weg?

Je kunt de kip ook vervangen voor een ander dier wat eieren legt.


Tellen met een eierdoos:

Nodig: Een eierdoos voor 10 eieren, gevuld met kuikens, eén in elk vakje.

Laat de dichte doos aan de kinderen zien en laat de kinderen raden hoeveel kuikens erin zitten. Sommige kinderen zullen weten dat er altijd 10 eieren in een doosje zitten of lezen dat op het etiket. Stel vervolgens allerlei rekenvragen, zoals:

  1. Hoeveel kuikens zijn er nog als er één weg gaat? En als er 2 weg gaan? Haal de kuikens nog niet uit de doos, maar laat de kinderen eerst nadenken en antwoorden. Daarna worden de kuikens uit de doos gehaald en kijken de kinderen of het antwoord klopt.

  2. Als er verschillende kleuren kuikens in de doos zitten, kun je vragen hoeveel er van iedere kleur zijn.

  3. Vraag de kinderen ook wat de helft is. Je kunt dat makkelijk zien omdat er aan allebei de kanten 5 kuikens zitten. 5 erbij 5 is 10. Laat dat maar eens zien met de handen. Kunnen de kinderen ook 6 vingers laten zien? En 3, en 2?

  4. Vervolgens haal je een kuiken weg uit één rij van 5 kuikens In die rij zitten nu 4 kuikens in de andere rij 5. Waar zijn er meer? Waar zijn er minder? Nu haal je in 1 rij 3 kuikens weg. Waar zijn er meer? Waar minder? De kinderen oefenen zo meer en minder.

Sluit af met het volgende spelletje: alle kinderen hebben de ogen dicht. Er zitten 10 kuikens in het eierdoosje. Eén kind mag er wat kuikens uithalen en achter zich leggen. De kinderen doen de ogen open. De doos gaat rond in de kring. Hoeveel kuikens zijn er weg?

Sommige kinderen zullen gaan tellen, anderen zien dit in één oogopslag.


Getalsymbolen

Getalkaarten:

Getalkaarten passende bij dit thema vind je o.a. hier:

Twinkl: Numbers 0-100 on chicken

Twinkl: Numbers 0-100 on chicken licken

Twinkl: Numbers 0-100 on Hullabaloo chicken

Gebruik de getalkaarten bij de diverse lesjes rondom beginnende gecijferdheid.

Suggesties voor allerlei activiteiten met getalkaarten vind je in mijn blog:

Gecijferdheid: Getalkaarten/-symbolenIn de volgende blogs vind je allerlei activiteiten rondom gecijferdheid die bij ieder thema (aan te passen en) te gebruiken zijn:

Gecijferdheid: Tellen

Gecijferdheid: Getalbeelden

Gecijferdheid: Getalkaarten/-symbolen

Gecijferdheid: Rekeninzicht


Meer achtergrondinformatie over gecijferdheid op deze website vind je hier.

Kijk ook eens op mijn Pinterestbord!

Heb jij zelf ook nog leuke suggesties? Laat het in een reactie weten!

© 2019 by juf Angelique. This website has been designed using resources from Freepik.com