Zoeken

Het Kleurenmonster: Geletterdheid

Bijgewerkt: apr 11

In een kleutergroep worden volop activiteiten gedaan om het klankbewustzijn te stimuleren. Dit is nodig voor het latere leren lezen. Het is belangrijk om eerst de klanken goed te verkennen en later pas de letters te leren. Ga daarom niet te vroeg met letters aan de slag, maar speel rijmspelletjes en spelletjes met klanken.

Kinderen die interesse in letters hebben, kun je activiteiten met letters aanbieden.

In deze blog vind je suggesties rondom geletterdheid bij het thema Het Kleurenmonster.Klanken en letters


Een beginklank verkennen:

Je hebt nodig:

- Een vel papier

- Een stift

Bied een van de volgende letters aan:

De letter B van bang en boos.

De letter M van Monster.

De letter K van Kleurenmonster.

De letter W van woede.


Schrijf deze letter op een vel papier en verken de klank.

  • Hoe ziet deze klank eruit? Geef de kinderen een spiegel en laat ze naar zichzelf kijken.

  • Wat doe je met je mond?

  • Knijp in je neus. Hoor je de klank nu nog?

  • Zet je lippen op elkaar. Kun je de klank nu nog steeds maken?

  • Houd je hand een stukje van je mond en zeg de klank. Wat voel je?

  • Hoe ziet je mond er eigenlijk uit wanneer je deze klank maakt?

  • Wat gebeurt er als je deze klank bij een spiegel of tegen een raam maakt?


Letterwoordveld:

Je hebt nodig:

- Een vel papier

- Twee stiften in verschillende kleuren

Maak een woordveld rondom de aangeboden (begin-)letter.

Kunnen de kinderen meer woorden met deze letter bedenken?

Schrijf de woorden op een vel papier. Geef de letter een andere kleur of onderstreep ze. Laat kinderen tijdens de werkles tekeningen bij de woorden maken.Voorwerpen bij beginklanken zoeken:

Je hebt nodig:

- Een fotocamera

Ga in de klas op zoek naar voorwerpen die beginnen met de aangeboden klank en verzamel ze of laat ze spullen van thuis meenemen. Maak hier foto's van voor de lettermuur of lettertafel.


Maak de letter!

Je hebt nodig:

- Gekleurde dopjes

Laat de kinderen de aangeboden letter met hun eigen lichaam maken of laten leggen van allemaal voorwerpen of afbeeldingen als spoor. Bijv. met gekleurde dopjes.


Woordkaarten:

Je hebt nodig:

- Woordkaarten

Laat een woordkaart, behorende bij dit thema, zien en horen.

De kinderen benoemen de beginklank.

Je kunt dit eenvoudiger maken door de keuze te beperken en te vragen:

Begint dit woord wel met de “(letter)” of niet?

Of noem een beginklank en laat de kinderen een woordkaart zoeken die daarbij hoort. Vraag de kinderen ook eens welke klank zij achteraan horen.


Welke hoort er (niet) bij?

Je hebt nodig:

- Een groot vel papier

- Een stift.

Noem steeds een rijtje woorden met dezelfde beginletter. Spreek deze overdreven uit. Kunnen de kinderen vertellen waarom deze bij elkaar horen? Bijv. Kleur-krant-kop-kist.

* Variatie: Welk woord hoort er niet bij? Zet er een woord tussen die er niet bij past.

Ter controle kunnen de woorden op een groot vel papier geschreven worden.


Bewegende letters:

Je hebt nodig:

-

Verzin allerlei bewegingen bij een klank die de kinderen kunnen uitvoeren.

Bijv. bij de K van Kleurenmonster: kroelen, knippen, klappen, kruipen, kussen, knielen.


Bedenk een naam!

Je hebt nodig:

-

Laat de kinderen namen bij het Kleurenmonster bedenken die met dezelfde beginletter beginnen, bijv. Karel Kleurenmonster, Kees Kleurenmonster, Katrien Kleurenmonster, Karin Kleurenmonster enz... Welke namen uit de klas beginnen ook met deze letter?


Een letterdoos:

Je hebt nodig:

- Een doos

- Een stanleymesje

- Een afbeelding van het Kleurenmonster. Je vindt ze hier.

- Afbeeldingen

Verander een doos in een Kleurenmonster en snijd er een gat uit voor de mond.

Leg er plaatjes bij die wel/niet beginnen met de letter/beginklank die je in de klas hebt aangeboden. De kinderen mogen het Kleurenmonster eten geven.

Ze geven hem de plaatjes die wel met de beginklank/letter beginnen.


Letterkaarten


Deze letterkaarten kun je voor allerlei activiteiten gebruiken.

Je kunt ze hier downloaden.


Een letterspeurtocht.

Je hebt nodig:

- Letterkaarten van de tot dusverre aangeboden letters

Hang de aangeboden letter of verschillende letters, die al zijn aangeleerd, in de klas/school op en laat de kinderen deze zoeken. Verzamel ze en ga hierna voor elke letter op zoek naar een voorwerp dat met deze letter begint en leg het voorwerp bij de letter.


Letters mikken:

Je hebt nodig:

- Hoepels

- Letterkaarten van het Kleurenmonster

Leg hoepels neer. Leg letterkaarten in de hoepels.

De kinderen krijgen een pittenzakje en gaan om de hoepels/cirkels heen staan.

Noem nu een letter. De kinderen proberen hun pittenzak in de juiste hoepel te mikken.

Wie had het goed?

Eerste/middelste/laatsteEerst-middelste-laatste letter of woord:

Je hebt nodig:

- Woordkaarten

Noem steeds een kort woord (bij voorkeur met drie letters).

Wat was de eerste/middelste/laatste letter?

Noem steeds drie woorden van de woordkaarten, behorende bij dit thema.

Wat was het eerste/middelste/laatste woord?


Welke letter is er veranderd?

Je hebt nodig:

-

Verander de eerste, de middelste, of de laatste letter van woorden die met Kleurenmonsters te maken hebben. Weten de kinderen welk woord je bedoelt? Maak bijvoorbeeld van het woord boos het woord boot. Welk woord wordt bedoeld? En welke letter is veranderd?


Een letterslinger:

Je hebt nodig:

- Woordkaarten

Maak met de kinderen een slinger van de woordkaarten bij dit thema.

Begin bijv. met het woord boos. Vraag de kinderen welke klank je bij boos achteraan hoort. Bedenk samen een woord dat met deze klank, 's', begint, bijvoorbeeld somber.

Vraag de kinderen wat de laatste letter van somber is en bedenk een woord dat met de 'r' begint. Schrijf de woorden op een lange strook papier, zodat de kinderen kunnen zien dat de eind- en beginklank telkens hetzelfde zijn.

Ga door tot de kinderen geen woorden meer weten.

Onder het tabblad "Geletterdheid op deze website vind je meer achtergrondinformatie over geletterdheid bij kleuters.

Kijk voor meer suggesties ook eens op mijn Pinterest

Heb je zelf ook nog leuke suggesties? Laat dan een reactie achter!


986 keer bekeken0 reacties

Recente blogposts

Alles weergeven