Zoeken

Thema kabouters: Gecijferdheid

Bijgewerkt: mei 2

In deze blog geef ik je suggesties voor kringactiviteiten rondom gecijferdheid bij het thema: kabouters.


Tellen: Tellen in sprongen

De reus en de kabouter:

In de herfst is het fijn om in het bos te zijn. Je komt er van alles tegen. Maar pas op! In het bos woont een reus! En deze reus zet reuzenstappen!

De leerkracht loopt met grote passen door de klas. Op iedere pas tel je 10 - 20 - 30 - 40 of 5 - 10 - 15 - 20 etc. De kinderen mogen hardop mee tellen.

Wie van de kinderen kan dit ook?

In het bos wonen ook kaboutertjes. De kaboutertjes zijn klein en kunnen dus ook maar kleine stapjes zetten. Zij lopen van 1, 2, 3, 4, 5...

Wie kan er tot 10 lopen? Wie al tot 20?

Wie kan er achteruit lopen van 10 naar 0?

Laat de kinderen goed kijken, ze mogen niks zeggen. Jij loopt een aantal passen.

Hoeveel waren dat er? Nu gaan we doortellen. Jij hebt 5 passen gelopen en loopt weer verder. Bij 8 stop je weer. Weten de kinderen waar je bent?

Spelletje: de kinderen doen de ogen dicht. Jij loopt met harde passen door de klas. Hoeveel stappen hebben ze gehoord?


Getalsymbolen

Getalkaarten:

Getalkaarten passende bij dit thema vind je o.a. hier:

Twinkl: Numbers 0-100 on Gnomes

Gebruik de getalkaarten bij de diverse lesjes rondom beginnende gecijferdheid.

Suggesties voor allerlei activiteiten met getalkaarten vind je in mijn blog:

Gecijferdheid: Getalkaarten/-symbolen.


Kabouters in de paddenstoel:

Nodig: kabouters, enkele paddenstoelen van papier met een huisnummer.

Zet de kabouters in de kring. Leg ook enkele paddenstoelen met daarop een huisnummer in de kring. Vraag de kinderen de kabouters in een huisje te zetten.

Hiervoor hoeft nog niet naar het huisnummer gekeken te worden. Wanneer alle kabouters op een paddenstoel staan, vraag je de kinderen of het zo goed is. Misschien is er een kind dat ziet dat er nummers op de paddenstoelen staan. Zet nu het juiste aantal kabouters in elke paddenstoel. In paddenstoel 1 woont één kabouter, in paddenstoel 5 wonen vijf kabouters. Kunnen de kinderen de paddenstoelen ook in de juiste volgorde naast elkaar leggen? De kabouters vieren een feestje. Het feest is in één van de paddenstoelen.

Zet alle kabouters bij elkaar. De kabouters vinden het feest heel gezellig en drinken veel kabouterbier. Zo veel dat ze hun huisje niet meer terug kunnen vinden.

Kunnen de kinderen helpen? 's Nachts slaapwandelen de kabouters wel eens.

De kinderen doen de ogen dicht. Zet één kabouter op een andere paddenstoel.

De kinderen mogen weer kijken. Kunnen de kinderen helpen de kabouter weer terug naar zijn eigen paddenstoel te brengen?


In de volgende blogs vind je allerlei activiteiten rondom gecijferdheid die bij ieder thema (aan te passen en) te gebruiken zijn:

Gecijferdheid: Tellen

Gecijferdheid: Getalbeelden

Gecijferdheid: Getalkaarten/-symbolen

Gecijferdheid: Rekeninzicht


Meer achtergrondinformatie over gecijferdheid op deze website vind je hier.

Kijk ook eens op mijn Pinterestbord!


Heb jij zelf ook nog leuke suggesties? Laat het in een reactie weten!

0 keer bekeken

© 2019 by juf Angelique. This website has been designed using resources from Freepik.com