Zoeken

Thema Indianen: Gecijferdheid

Bijgewerkt: apr 13

In deze blog geef ik je suggesties voor kringactiviteiten rondom gecijferdheid bij het thema: Indianen.

Tellen: De telrij

Hoofdtooien:

Nodig: Stroken en veren van papier.

Leg een aantal veren en stroken papier in de kring. Vertel de kinderen hoeveel veren zij boven elke strook (hoofdband) moeten leggen. Maak zo mooie hoofdtooien.

Zorg ervoor dat één tooi één veer heeft, een volgende tooi twee veren, een volgende tooi drie veren en zo verder. Wanneer alle tooien klaar zijn, leg je ze samen met de kinderen in een rij, van weinig naar veel veren.


Tellen: Hoeveelheden overzien

In de kano:

Vertel de kinderen dat zij indianen zijn en in een kano op de rivier gaan varen.

Vraag de kinderen groepjes van drie te maken. De kinderen van elk groepje gaan achter elkaar, op de grond, in een 'kano' zitten. Bekijk hoeveel groepjes er zijn en of elk groepje uit drie kinderen bestaat. Vertel de kinderen dat één indiaan uit de kano valt.

Vraag de kinderen de ogen te sluiten en tik een kind aan dat ergens gaat zitten zodat het niet zichtbaar is. De kinderen openen de ogen en wijzen de 'kano' aan waarin een kind ontbreekt. Herhaal de activiteit.


Getalsymbolen

Getalkaarten:

Getalkaarten passende bij dit thema vind je o.a. hier:

Twinkl: Numbers 0-100 on Native Americans

Gebruik de getalkaarten bij de diverse lesjes rondom beginnende gecijferdheid.

Suggesties voor allerlei activiteiten met getalkaarten vind je in mijn blog:

Gecijferdheid: Getalkaarten/-symbolenIn de volgende blogs vind je allerlei activiteiten rondom gecijferdheid die bij ieder thema (aan te passen en) te gebruiken zijn:

Gecijferdheid: Tellen

Gecijferdheid: Getalbeelden

Gecijferdheid: Getalkaarten/-symbolen

Gecijferdheid: Rekeninzicht


Meer achtergrondinformatie over gecijferdheid op deze website vind je hier.

Kijk ook eens op mijn Pinterestbord!

Heb jij zelf ook nog leuke suggesties? Laat het in een reactie weten!

0 keer bekeken

© 2019 by juf Angelique. This website has been designed using resources from Freepik.com