Zoeken

Het Kleurenmonster: Logisch denken

Bijgewerkt: 2 dagen geleden

In deze blog geef ik je lessuggesties rondom logisch denken bij het Kleurenmonster.


Tegenstellingen


Zinnen afmaken:

Je hebt nodig:

-

De kinderen maken zinnen met tegenstellingen af. Bijvoorbeeld:

Het rode Kleurenmonster doet niet aardig, maar (onaardig)

Het groene Kleurenmonster wil even niet samen zijn, maar (alleen)

Het zwarte Kleurenmonster is niet dapper, maar (bang)

Het rode Kleurenmonster doet niet beleefd, maar (onbeleefd)

Eerst voelde het Kleurenmonster zich slecht, maar nu voelt hij zich (goed

Je hartje zit niet buiten, maar (binnen)

Het blauwe Kleurenmonster is niet blij, maar (verdrietig)

Als je huilt wordt je oog niet droog, maar (nat)

Het groene Kleurenmonster houdt niet van druk, maar van (rustig)

Het zwarte Kleurenmonster voelt zich niet groot, maar (klein)

Als het rode Kleurenmonster boos is, dan stampt hij niet zacht, maar (hard)


Tegenstellingen:

Je hebt nodig:

- Evt. kaartjes met tegenstellingen.

Oefen met de kinderen een aantal tegenstellingen. Verdeel de groep hierna in tweetallen. De kinderen van elk tweetal gaan tegenover elkaar staan. Jij noemt een begrip en het ene kind beeldt dit uit. Het andere kind beeldt hierna de tegenstelling uit.

Wanneer je kaartjes met tegenstellingen hebt, deel je deze aan de kinderen uit.

Ze lopen met hun kaartje door de kring en gaan op zoek naar het kind met de tegenstelling.

Classificeren


Sorteren:

Je hebt nodig:

- Woordkaarten of voorwerpen passende bij het Kleurenmonster

- Hoepels.

Leg een aantal of afbeeldingen in de kring. We gaan deze sorteren.

Wat hoort er bij elkaar. Classificeer de voorwerpen bijvoorbeeld op kleur, op aantal poten, op soort of wat je ermee kan doen. Leg de voorwerpen/afbeeldingen in hoepels.

Van welke zijn er het meest/minst?


Wat hoort er wel/niet bij?

Je hebt nodig:

- Woordkaarten passende bij dit thema

Leg een aantal woordkaarten, behorende bij dit thema, samen met woordkaarten uit een ander thema, bij elkaar en laat de kinderen zoeken welke woordkaarten er wel/niet bij horen en waarom niet.


Verschillen en overeenkomsten zoeken:

Je hebt nodig:

- Twee hoepels

- Twee verschillende Kleurenmonsters

Leg de hoepels op de grond, deels over elkaar. Bekijk de Kleurenmonsters: Hoe zien ze eruit? Wat hebben beide hetzelfde en wat is er anders?

Schrijf of teken de overeenkomsten en verschillen.


Iedere keer anders:

Je hebt nodig:

- Een potje

Leg het potje in de kring. Het Kleurenmonster gebruikte dit om zijn emoties in te sorteren. Vraag de kinderen wat je nog meer met een potje zou kunnen doen. Een kind dat een idee heeft stapt naar voren en doet een handeling met het voorwerp (denk aan een

geluid maken, er iets in verstoppen enz...). Hierna stapt een ander kind de kring in. Hij/zij bedenkt iets anders en laat dit zien. Elk idee moet anders zijn.

Meten en seriëren


Groot of klein?

Je hebt nodig:

- Voorwerpen of afbeeldingen, passende bij dit thema, in allerlei maten.

Laat de kinderen voorwerpen of afbeeldingen sorteren op klein of groot.


Van klein naar groot:

Je hebt nodig:

- Afbeeldingen van een Kleurenmonster in verschillende groottes

Laat de kinderen kleurenmonsters van verschillende groottes uitknippen en daarna op een strook van klein naar groot plakken. Je vindt het voorbeeld hier.

Of speel dit als spel in de kring . Deel de kaarten uit en laat de kinderen de kinderen met een kaart in de goede volgorde te zetten. Vraag een kind de kleinste te pakken en neer te leggen. Welke van de overgebleven Kleurenmonsters is nu de kleinste enz. Ga zo door totdat er een logische volgorde ontstaat.

Laat de kinderen de ogen sluiten en wissel twee Kleurenmonsters om van plek.

Welke zijn er verwisseld? Vraag het kind om de rij weer goed te leggen.

Wegen


Licht en zwaar

Je hebt nodig:

- Een potje met heel veel gekleurde dopjes.

Laat verschillende kinderen het potje vasthouden en vraag wat ze ervan vinden: zwaar of licht? Haal nu erg veel dopjes eruit, zodat het als heel licht ervaren wordt.

Vraag de kinderen weer wat ze ervan vinden. Wat moeten we doen om het niet té licht en niet té zwaar te maken?


Wegen met een weegschaal:

Je hebt nodig:

- Een weegschaal (balans)

- Potjes in verschillende kleuren met gekleurde dopjes.

Zet de weegschaal in de kring en kijk met de kinderen hoe zwaar de potjes wegen. Laat de begrippen zwaar en licht aan bod komen door te kijken wat zwaarder is en wat lichter etc.

  • Neem twee potjes en laat de kinderen raden welke zwaarder is. Hoe kunnen we dit controleren? Laat de kinderen de potjes wegen.

  • Als je gewichtjes hebt, kun je aan de ene kant een potjes op de balans leggen en aan de andere kant een gewicht. Welke gewicht weegt ongeveer even zwaar als het potje? Plak getallen op de gewichtjes. Een 1 op het lichtste gewicht, een 2 op het op een na lichtste gewicht etc. Als het potje net zoveel weegt als het gewicht met de 2, dan kost het voorwerp 2 euro. De kinderen kunnen de balans op deze manier ook in de winkelhoek gebruiken. Zet de potjes van licht naar zwaar.

  • Vraag de kinderen vervolgens om drie potjes op volgorde te zetten van licht naar zwaar. Maak daarbij in eerste instantie nog geen gebruik van de weegschaal. Hoe kun je zeker weten dat deze volgorde klopt? Laat de kinderen met het antwoord komen. Laat de potjes daarna op de weegschaal staan/zetten en oefen met het aflezen van een weegschaal.


Dobbelspel:

Je hebt nodig:

- Potjes met gekleurde dopjes

- Een papieren of magnetische, beschrijfbare dobbelsteen. Deze koop je o.a. bij Credu.

Teken verschillende kleuren potjes op de kanten van de dobbelsteen.

Laat het kind 2x gooien en deze potjes op de weegschaal leggen.

Welke potjes zijn zwaarder/lichter?

Grafieken


Hoe voel je je vandaag?

Je hebt nodig:

- Papier of stroken

- Een stift

- Wasknijpers.

Turf hoe de kinderen zich vandaag voelen en maak er een grafiek van. Dit kan op papier, maar bijvoorbeeld ook met stroken met voor ieder kind een wasknijper eraan.


Onder het tabblad "Gecijferdheid/logisch denken" op deze website vind je meer achtergrondinformatie over logisch denken bij kleuters.

Kijk voor meer suggesties ook eens op mijn Pinterest

Heb je zelf ook nog leuke suggesties?

Inspireer dan collega’s door jouw ideeën als reactie op deze blog te delen!2,381 keer bekeken0 reacties

Recente blogposts

Alles weergeven