Zoeken

Thema natuur: Logisch denken

Bijgewerkt: mei 1

In deze blog geef ik je lessuggesties rondom logisch denken bij het thema natuur.


Classificeren

Natuurschatten:

Nodig: Verzamel buiten verschillende spullen. Alle kinderen mogen één ding zoeken en mee naar binnen brengen. Verzamel de gevonden spullen in de klas.

Daarna ga je groepjes van de spullen maken. Vraag de kinderen wat bij elkaar past.

Laat de kinderen ook vertellen waarom ze dat vinden. Leg de spullen die bij elkaar passen in een groepje bij elkaar en bedenk een naam voor elk groepje.

Schrijf deze naam op een naamkaartje dat je bij elk groepje legt.

Laat de kinderen vervolgens de ogen dichtdoen. Haal één ding weg.

Vraag de kinderen of ze weten bij welk groepje hetgeen jij weggehaald hebt hoort.


Seriëren

Takken seriëren: Nodig: Alle kinderen mogen van thuis 1 takje meenemen of op de speelplaats een takje gaan zoeken. Als iedereen een takje heeft kan de activiteit beginnen. Wie zou het langste takje hebben? Hoe kunnen we dat te weten komen?

Wie heeft het kortste takje? Leg met de kinderen een rij van lang naar kort.

Elk kind mag om de beurt zijn takje in de rij leggen. Liggen de takjes goed op volgorde? Hoeveel takjes zijn er? Welke zijn ongeveer even groot?

Welke takjes zijn dik? Welke takjes zijn dun?

Kunnen we de takjes op volgorde leggen van dik naar dun?


Seriëren met bladeren: Nodig: bladeren van verschillende grootte, herfstvruchten van verschillende grootte.

Leg de bladeren in de kring. Hoeveel bladeren liggen er?

Hoe weet je dat? Laat één kind zien hoe hij/zij geteld heeft. Nu gaan we de bladeren op volgorde leggen, op volgorde van klein naar groot. Welk blad is het kleinst?

Welk blad is het grootst? Welke bladeren komen daar tussenin?

Leg een rijtje bladeren van klein naar groot. Zorg er voor dat alle kinderen op de juiste plek voor de rij zitten, dan kunnen ze makkelijker zien dat de bladeren op volgorde liggen.


Hier vind je meer achtergrondinformatie over logisch denken bij kleuters.

In mijn blog: Logisch denken, vind je allerlei activiteiten rondom logisch denken die bij ieder thema (aan te passen) en te gebruiken zijn.

Kijk voor meer suggesties ook eens op mijn Pinterest!


Heb je zelf ook nog leuke suggesties? Laat dan een reactie achter!


0 keer bekeken

© 2019 by juf Angelique. This website has been designed using resources from Freepik.com