Zoeken

Thema heksen: Gecijferdheid

In deze blog geef ik je suggesties voor kringactiviteiten rondom gecijferdheid bij het thema: heksen.


Tellen: De telrij:

Heksensoepjes: Nodig: receptenkaartjes voor 'heksensoepjes'

Maak receptenkaartjes voor de heks. Ingrediënten kunnen bijvoorbeeld zijn: eikels, kastanjes, plastic spinnen, blaadjes enz. Introduceer de kaartjes en brouw samen een lekker heksensoepje.


Getalsymbolen

Getalkaarten:

Getalkaarten passende bij dit thema vind je o.a. hier:

Twinkl: Numbers 0-30 on witches hats

Twinkl: Numbers 0-100 on climbing witches

Twinkl: Numbers 0-100 on witches

Twinkl: Numbers 0-100 on witches

Twinkl: Numbers 0-100 on witches

Gebruik de getalkaarten bij de diverse lesjes rondom beginnende gecijferdheid.

Suggesties voor allerlei activiteiten met getalkaarten vind je in mijn blog:

Gecijferdheid: Getalkaarten/-symbolenIn de volgende blogs vind je allerlei activiteiten rondom gecijferdheid die bij ieder thema (aan te passen en) te gebruiken zijn:

Gecijferdheid: Tellen

Gecijferdheid: Getalbeelden

Gecijferdheid: Getalkaarten/-symbolen

Gecijferdheid: Rekeninzicht


Meer achtergrondinformatie over gecijferdheid op deze website vind je hier.

Kijk ook eens op mijn Pinterestbord!

Heb jij zelf ook nog leuke suggesties? Laat het in een reactie weten!

0 keer bekeken

© 2019 by juf Angelique. This website has been designed using resources from Freepik.com