Zoeken

Thema grootouders: Gecijferdheid

Bijgewerkt: mei 2

In deze blog geef ik je suggesties voor kringactiviteiten rondom gecijferdheid bij het thema: grootouders.


Getalsymbolen

Hoger / lager:

Nodig: Kaarten

Opa en oma gaan een kaartspelletje spelen. Neem een stok kaarten en haal hier de plaatjes uit. Schud de kaarten. Draai de eerste kaart om. Vraag de kinderen welk getal hierop staat. Laat de kinderen nu raden of er op de volgende kaart een hoger of lager getal staat.

Draai de volgende kaart om. Is het hoger of lager? Ga zo verder. Geef elk kind een kaart. Laat één van de kinderen de naam van een ander kind noemen.

Heeft hij een hoger of lager getal op zijn kaart staan?

Rekeninzicht: Splitsen/delen

Kaartspel - tellen:

Nodig: Kaarten

Opa en oma gaan kaarten. Neem twintig kaarten uit een stok. Leg de kaarten in de kring. Laat de kinderen de kaarten tellen. Hoeveel kaarten zijn er? Opa en oma krijgen evenveel kaarten. Wijs een kind aan dat oma is en een kind dat opa is. Vraag de groep hoeveel kaarten ieder krijgt en laat hen de kaarten eerlijk over opa en oma verdelen.

Het spel kan beginnen! Opa speelt een kaart. Leg één kaart in het midden van de kring. Vraag hoeveel kaarten opa nu nog heeft. Nu speelt oma twee kaarten. Hoeveel kaarten heeft oma nu in haar hand? Wie heeft de meeste kaarten en wie de minste? Ga zo verder. Laat opa en oma om de beurt een aantal kaarten spelen.In de volgende blogs vind je allerlei activiteiten rondom gecijferdheid die bij ieder thema (aan te passen en) te gebruiken zijn:

Gecijferdheid: Tellen

Gecijferdheid: Getalbeelden

Gecijferdheid: Getalkaarten/-symbolen

Gecijferdheid: Rekeninzicht


Meer achtergrondinformatie over gecijferdheid op deze website vind je hier.

Kijk ook eens op mijn Pinterestbord!


Heb jij zelf ook nog leuke suggesties? Laat het in een reactie weten!

0 keer bekeken

© 2019 by juf Angelique. This website has been designed using resources from Freepik.com