Zoeken

Thema eieren: Gecijferdheid

Bijgewerkt: mei 2

In deze blog geef ik je suggesties voor kringactiviteiten rondom gecijferdheid bij het thema: eieren.


Tellen: De telrij

Eieren tellen: Nodig: Een heleboel papieren eieren van verschillende kleur en grootte.

Leg de eieren in de kring. Hoeveel eieren zijn er? Welke is het grootst? Welke is het kleinst? Leg een rijtje eieren op volgorde van groot naar klein. Bekijk welke kleuren de eieren hebben. Hoeveel gele zijn er? Hoeveel blauwe? etc. Van welke kleur zijn er de meeste en van welke kleur de minste?


Tellen: Hoeveelheden overzien

Hoeveel eieren legt de kip?:

Nodig: kip (knuffel of handpop), 10 plastic eieren, deksel of bak met eventueel wat hooi of zaagsel erin voor het nest, kleine kuikentjes.

De kip zit op haar nest en broedt op haar eieren. Wat denken de kinderen, hoeveel eieren zouden er onder de kip liggen? De kinderen mogen raden. Jij schrijft de antwoorden op een groot vel papier of het bord en turft wat er geraden wordt. Als alle kinderen geraden hebben kijken we wat het meest geraden is en wat het minst geraden is.

Zitten er antwoorden bij waarvan de kinderen denken dat het niet kan (veel te veel)?

Nu gaan we kijken hoeveel eieren het zijn. Hoeveel kinderen hadden dat goed?

De eieren breken één voor één langzaam open. De kinderen doen de ogen dicht en jij haalt wat eieren weg. Je zet er kleine kuikentjes voor in de plaats. De kinderen mogen weer kijken. Hoeveel eieren zijn er uitgebroed? Hoeveel eieren zijn er nog dicht? Om het wat moeilijker te maken verdwijnen de eieren die uitgebroed zijn en komen er geen kuikentjes voor in de plaats. De kinderen doen de ogen weer dicht en jij haalt wat weg. Wat is weg?


De eierendief:

De kip heeft 5 of 10 eitjes gelegd. Die liggen in zijn nestje. Maar... van achter de struiken gluurt de eierdief. De dief sluipt naar het mandje en steelt wat eieren.

De kinderen hebben de ogen dicht, de dief (een kind of de leerkracht) pakt wat eieren weg. De kinderen mogen weer kijken. Hoeveel eieren liggen er nog? Hoeveel eieren zijn er weg? Waarom denk je dat?

Tellen met een eierdoos:

Nodig: Een eierdoos voor 10 eieren, gevuld met eieren, eén in elk vakje.

Laat de dichte doos aan de kinderen zien en laat de kinderen raden hoeveel eieren erin zitten. Sommige kinderen zullen weten dat er altijd 10 eieren in een doosje zitten of lezen dat op het etiket. Stel vervolgens allerlei rekenvragen, zoals:

  1. Hoeveel eieren zijn er als er één weg gaat? En als er 2 weg gaan? Haal de eieren nog niet uit de doos, maar laat de kinderen eerst nadenken en antwoorden. Daarna worden de eieren uit de doos gehaald en kunnen de kinderen zien of het antwoord klopt.

  2. Als er verschillende kleuren eieren in de doos zitten, kun je vragen hoeveel er van iedere kleur zijn.

  3. Vraag de kinderen ook wat de helft is. Je kunt dat makkelijk zien omdat er aan allebei de kanten 5 eieren zitten. 5 erbij 5 is 10. Laat dat maar eens zien met de handen. Kunnen de kinderen ook 6 vingers laten zien? En 3, en 2?

  4. Vervolgens haal je een ei weg uit één rij van 5 eieren In die rij zitten nu 4 eieren in de andere rij 5. Waar zijn er meer? Waar zijn er minder? Nu haal je in 1 rij 3 eieren weg. Waar zijn er meer? Waar minder? De kinderen oefenen zo de begrippen meer en minder.

Sluit af met het volgende spelletje: alle kinderen hebben de ogen dicht. Er zitten 10 eieren in het eierdoosje. Eén kind mag er wat eieren uithalen en achter zich leggen. De kinderen doen de ogen open. De doos gaat rond in de kring. Hoeveel eieren zijn er weg? Sommige kinderen zullen gaan tellen, anderen zien dit in één oogopslag.


Eieren verstoppen:

Nodig: 5-10 papieren eieren.

Neem 5-10 papieren of plastic eieren. Tel ze met de kinderen. Leg nu 2 eieren op tafel. Bedek 1 ei onder een doek. Hoeveel eieren liggen er onder de doek? Hoe weet je dat? Hoeveel eieren kun je zien? Leg 3 eieren op tafel en bedek er 2 en stel weer vragen aan de kinderen. Uiteindelijk doe je dit met 5 eieren of, wanneer de klas dit kan, met 10 eieren.


Getalsymbolen

Getalkaarten:

Getalkaarten passende bij dit thema vind je o.a. hier:

Twinkl: Numbers 0-100 on egg cups

Twinkl: Numbers 0-100 on fried eggs

Twinkl: Numbers 0-100 on golden egg


Gebruik de getalkaarten bij de diverse lesjes rondom beginnende gecijferdheid.

Suggesties voor allerlei activiteiten met getalkaarten vind je in mijn blog:

Gecijferdheid: Getalkaarten/-symbolen


Het geheime ei:

Nodig: eieren.

Leg 10 eieren in het midden van de kring op een rij. Wanneer de kinderen gewoon in de ronde kring zitten, spreek je af welk ei het eerste is en welke het laatste.

Je kunt de kinderen ook allemaal zo laten zitten dat ze de eieren vanuit de juiste richting zien. De helft van de kinderen gaat dan op de grond, voor een ander kind zitten.

Eén kind gaat naar de gang. De klas spreekt af welk ei het geheime ei is.

Laat de kinderen dit ei benoemen. Is het de eerste? Het zesde ei of het laatste?

Het kind komt van de gang terug de klas in en mag een ei pakken. Is dit het geheime ei niet, dan blijft het stil in de klas. Het kind mag dit ei op zijn/haar stoel leggen.

Dan mag het kind een volgend ei pakken. Net zolang tot het kind het geheime ei vastpakt. De hele klas roept dan iets, bijv. 'KRAK!' Dit ei moet teruggelegd worden en het kind mag niets meer pakken. Hoeveel eieren heeft het kind kunnen pakken?

Vraag regelmatig welk ei het kind nu pakt, het tweede of het derde ei? En hoeveel eieren het kind al heeft kunnen pakken. Nu mag er iemand anders naar de gang en wordt het spel opnieuw gespeeld. Wie heeft er de meeste eieren gepakt? Wie de minste?

Speel het spel een aantal keer. Herhaal de rangtelwoorden en de begrippen meer, minder, evenveel, meeste en minste.In de volgende blogs vind je allerlei activiteiten rondom gecijferdheid die bij ieder thema (aan te passen en) te gebruiken zijn:

Gecijferdheid: Tellen

Gecijferdheid: Getalbeelden

Gecijferdheid: Getalkaarten/-symbolen

Gecijferdheid: Rekeninzicht


Meer achtergrondinformatie over gecijferdheid op deze website vind je hier.

Kijk ook eens op mijn Pinterestbord!


Heb jij zelf ook nog leuke suggesties? Laat het in een reactie weten!

© 2019 by juf Angelique. This website has been designed using resources from Freepik.com