Zoeken

Thema egels: Gecijferdheid

Bijgewerkt: apr 7

In deze blog geef ik je suggesties voor kringactiviteiten rondom gecijferdheid bij het thema: egels.


Tellen: De telrij

Egeltje:

Nodig: 5-10 wasknijpers.

Eén kind, het egeltje, ligt als een bolletje, op handen en knieën in de kring. Het kind mag niet kijken. Naast het kind liggen 10 (of 5) wasknijpers. De leerkracht wijst kinderen aan die, om de beurt, heel stil een wasknijper op de rug (op de trui) van het kind mogen plaatsen. Dan mag het egeltje raden hoeveel stekels er op zijn rug zitten.

Het egeltje mag kijken hoeveel wasknijpers er nog op de grond liggen.


Getalsymbolen

Getalkaarten:

Getalkaarten passende bij dit thema vind je o.a. hier:

Twinkl: Numbers 0-31 on hedgehogs

Twinkl: Numbers 0-50 on hedgehogs

Twinkl: Numbers 0-100 on hedgehogs

Gebruik de getalkaarten bij de diverse lesjes rondom beginnende gecijferdheid.

Suggesties voor allerlei activiteiten met getalkaarten vind je in mijn blog:

Gecijferdheid: getalkaarten/-symbolenIn de volgende blogs vind je allerlei activiteiten rondom gecijferdheid die bij ieder thema (aan te passen en) te gebruiken zijn:

Gecijferdheid: Tellen

Gecijferdheid: Getalbeelden

Gecijferdheid: Getalkaarten/-symbolen

Gecijferdheid: Rekeninzicht


Meer achtergrondinformatie over gecijferdheid op deze website vind je hier.

Kijk ook eens op mijn Pinterestbord!

Heb jij zelf ook nog leuke suggesties? Laat het in een reactie weten!

0 keer bekeken

© 2019 by juf Angelique. This website has been designed using resources from Freepik.com