Zoeken

Thema eenden: Gecijferdheid

Bijgewerkt: mei 2

In deze blog geef ik je suggesties voor kringactiviteiten rondom gecijferdheid bij het thema: eenden.


Getalsymbolen

Getalkaarten:

Getalkaarten passende bij dit thema vind je o.a. hier:

Twinkl: Numbers 0-50 on yellow duck

Twinkl: Numbers 0-100 on duck

Twinkl: Numbers 0-100 on five little ducks

Twinkl: Numbers 0-100 on mother duck

Twinkl: Numbers 0-100 on yellow duck

Gebruik de getalkaarten bij de diverse lesjes rondom beginnende gecijferdheid.

Suggesties voor allerlei activiteiten met getalkaarten vind je in mijn blog:

Gecijferdheid: Getalkaarten/-symbolen.


Eendjes vangen:

Nodig: 6 of 12 badeenden.

Schrijf de getallen één tot en met zes of twee tot en met twaalf op de onderkant van bad eenden. De kinderen gooien met één dobbelsteen of bij 12 eendjes met twee dobbelstenen. Ze tellen het aantal gegooide ogen (bij elkaar op) en 'vangen' een eendje.

Ze kijken naar het getal op de onderkant. Is dit hetzelfde als het aantal gegooide ogen?

Zo ja, dan is het eendje gevangen. Zo niet, dan wordt het teruggezet en wordt er opnieuw gedobbeld. Ga door tot alle eendjes gevangen zijn.In de volgende blogs vind je allerlei activiteiten rondom gecijferdheid die bij ieder thema (aan te passen en) te gebruiken zijn:

Gecijferdheid: Tellen

Gecijferdheid: Getalbeelden

Gecijferdheid: Getalkaarten/-symbolen

Gecijferdheid: Rekeninzicht


Meer achtergrondinformatie over gecijferdheid op deze website vind je hier.

Kijk ook eens op mijn Pinterestbord!


Heb jij zelf ook nog leuke suggesties? Laat het in een reactie weten!

0 keer bekeken

© 2019 by juf Angelique. This website has been designed using resources from Freepik.com