Zoeken

Thema eekhoorns: Gecijferdheid

Bijgewerkt: apr 10

In deze blog geef ik je suggesties voor kringactiviteiten rondom gecijferdheid bij het thema: eekhoorns.


Tellen: De telrij

Pluis de eekhoorn:

Nodig: Een eekhoorn, mandjes, noten en andere herfstvruchten, opdrachtkaarten.

Pluis de eekhoorn houdt een winterslaap. Wat is dat, een winterslaap?

En waarom houdt Pluis een winterslaap? We gaan Pluis helpen met het aanleggen van zijn wintervoorraad. Bekijk de opdrachtkaartjes, die in de mandjes staan.

Daarop staat hoeveel er van de diverse herfstproducten in het mandje moeten.


Tellen: Hoeveelheden overzien

Evert Eekhoorn:

Nodig: veel herfstvruchten, een eekhoorn, eventueel een koordje voor elk kind.

Geef alle kinderen evenveel, bijvoorbeeld 5, herfstvruchten.

Laat de kinderen de herfstvruchten voor zich op de grond leggen. Dit is hun wintervoorraad. De kinderen leggen het koord om hun wintervoorraad, zodat deze veilig is. Dan komt Evert Eekhoorn. Evert heeft honger en is op zoek naar eten. Evert pakt graag wat weg bij anderen. Vraag de kinderen de ogen te sluiten en haal bij enkele kinderen een herfstvrucht weg.

De kinderen openen de ogen en controleren of hun wintervoorraad nog compleet is. Kinderen waarbij dat niet het geval is, steken hun hand op, vertellen hoeveel ze missen en krijgen (zogenaamd nieuwe) herfstvruchten van jou. Herhaal deze activiteit een aantal keer.

Variatie: Stel een boswachter aan. Dit kind verlaat de kring. Haal bij verschillende wintervoorraden wat weg. Leg deze herfstvruchten bij de eekhoorn in de kring.

De boswachter komt terug en ziet hoeveel de eekhoorn gestolen heeft.

De boswachter legt alle gestolen herfstvruchten terug bij de eigenaar.

Kan de boswachter dit snel? Kan de groep een manier vinden waardoor dit sneller gaat? (Alle herfstvruchten in de vijfstructuur neerleggen).


Getalsymbolen

Getalkaarten:

Getalkaarten passende bij dit thema vind je o.a. hier:

Juf Anke: Cijferkaarten eekhoorn 1

Juf Anke: Cijferkaarten eekhoorn 2

Twinkl: Numbers 0-100 on grey squirrels

Twinkl: Numbers 0-100 on red squirrels

Gebruik de getalkaarten bij de diverse lesjes rondom beginnende gecijferdheid.

Suggesties voor allerlei activiteiten met getalkaarten vind je in mijn blog:

Gecijferdheid: Getalkaarten/-symbolenIn de volgende blogs vind je allerlei activiteiten rondom gecijferdheid die bij ieder thema (aan te passen en) te gebruiken zijn:

Gecijferdheid: Tellen

Gecijferdheid: Getalbeelden

Gecijferdheid: Getalkaarten/-symbolen

Gecijferdheid: Rekeninzicht


Meer achtergrondinformatie over gecijferdheid op deze website vind je hier.

Kijk ook eens op mijn Pinterestbord!

Heb jij zelf ook nog leuke suggesties? Laat het in een reactie weten!

0 keer bekeken

© 2019 by juf Angelique. This website has been designed using resources from Freepik.com