Zoeken

Thema dieren: Gecijferdheid

Bijgewerkt: apr 10

In deze blog geef ik je suggesties voor kringactiviteiten rondom gecijferdheid bij het thema: dieren.


Allerlei

Brokjes tellen:

Nodig: Voor deze activiteit heb je brokjes en knuffels of plastic dieren nodig.

Leg de brokjes in de kring. Vraag de kinderen hoeveel brokjes ze denken dat het zijn.

Ga de brokjes tellen. Leg de brokjes in groepjes van 10 neer. Hoeveel groepjes van 10 zijn het? En hoeveel brokjes zijn er dan nog over? Wie weet hoeveel brokjes het in totaal zijn? Pak enkele dieren. Leg 10 brokken neer. Vraag de kinderen deze brokken te verdelen over de dieren. Blijven er brokken over? Hoeveel brokken krijgt elk dier? Leg brokjes bij de cijferkaartjes, 1 brokje op het cijfer 1, 2 brokjes op de 2 etc. Verzin zo allerlei telactiviteiten met de brokjes. Tot slot kun je het volgende spelletje spelen: Leg 10 brokjes op een rij. Neem één dier. De kinderen doen de ogen dicht. Het dier komt enkele brokjes eten.

De kinderen doen de ogen weer open. Hoeveel brokjes zijn er opgegeten?


Tellen: De getalrij

Dieren tellen:

Nodig: Voor deze les heb je een heleboel plastic of pluche dieren nodig en eventueel hoepels. Vraag de kinderen de dieren te tellen. Hoeveel katten zijn er?

Hoeveel honden? Hoeveel dieren in totaal? Hoeveel katten zijn er als er 1 kat weggaat? Hoeveel zijn er als er 2 bij komen? Sorteer de dieren en leg elke soort in een hoepel.

Van welke dieren zijn er de meeste? Van welke de minste? Vergelijk de dieren. Zet ze op volgorde van groot naar klein etc.


Rekeninzicht: Splitsen/delen

Hokken:

Nodig: Blokken, plastic dieren.

Bouw een aantal hokken in de kring. Dit doe je door bijv. 4 blokken tegen elkaar te leggen, 2 rijen van 3 gestapelde blokken naast elkaar, 4 blokken naast elkaar en 1 blok er bovenop etc. Bouw alleen met de vierkante blokken. Zet er wat dieren bij, zodat de bouwsels wat meer op stallen lijken. De kinderen zitten in de kring en kijken naar de bouwsels. Welk hok is met de meeste blokken gebouwd? Welk hok met de minste? Waarom denken de kinderen dat?

Laat ze de blokken van enkele hokken tellen en vergelijken. Tel daarna bij elk hok uit hoeveel blokken hij bestaat. Neem één hok en bedek enkele blokken onder een doek. Hoeveel blokken zijn er nu weg?


Dieren voeren:

Nodig: teldopjes, dieren, lunchlijstjes.

Print lunchlijstjes. Laat één van de lijstjes aan de kinderen zien en vraag hen de dieren te voeren. Leg de dieren in drie groepjes bij elkaar. Voer de dieren door er teldopjes bij te leggen. Leg bij het ene groepje precies genoeg teldopjes voor het aantal dieren, bij het andere groepje te veel teldopjes en bij het laatste groepje dieren te weinig teldopjes.

Vraag de kinderen welke dieren precies genoeg voer gekregen hebben, welke dieren te veel voer en welke dieren te weinig voer gekregen hebben. Kunnen de kinderen het voer eerlijk over de dieren verdelen?

In de volgende blogs vind je allerlei activiteiten rondom gecijferdheid die bij ieder thema (aan te passen en) te gebruiken zijn:

Gecijferdheid: Tellen

Gecijferdheid: Getalbeelden

Gecijferdheid: Getalkaarten/-symbolen

Gecijferdheid: Rekeninzicht


Meer achtergrondinformatie over gecijferdheid op deze website vind je hier.

Kijk ook eens op mijn Pinterestbord!

Heb jij zelf ook nog leuke suggesties? Laat het in een reactie weten!

0 keer bekeken

© 2019 by juf Angelique. This website has been designed using resources from Freepik.com