Zoeken

Thema de telefoon: Gecijferdheid

Bijgewerkt: mei 2

In deze blog geef ik je suggesties voor kringactiviteiten rondom gecijferdheid bij het thema: de telefoon.


Tellen: De telrij

Telefoonnummers:

Nodig: -

Alle kinderen in de kring krijgen, op volgorde, een nummer toegewezen. Dit kan één kind doen. De kinderen moeten hun nummer goed onthouden. Dan wordt er één kind gebeld. Dat kind mag gaan staan en een kort gesprekje voeren. Daarna wordt er een ander nummer gebeld. Als er niets gebeurt, kunnen de kinderen gaan tellen wie er op had moeten nemen. Hoe tellen de kinderen? Beginnen ze vooraan bij nummer 1? Tellen ze door of weten ze dat hun buurman/buurvrouw dat nummer heeft? Dan mag een ander kind de nummers uitdelen. Het kind moet bij iemand anders beginnen. Hé, nu heb je weer hetzelfde aantal nummers, hoe kan dat?? En wat gebeurt er als er iemand weg gaat?

Of als er 2 kinderen weg gaan? Nu geven we de eerste persoon wel telkens nummer 1, maar er gaat een kind weg. Wat gebeurt er? Vanaf waar worden de nummers anders?

Hoeveel nummers hebben we minder?


Getalsymbolen

Getalkaarten:

Getalkaarten passende bij dit thema vind je o.a. hier:

Twinkl: Numbers 0-100 on mobile telephones


Gebruik de getalkaarten bij de diverse lesjes rondom beginnende gecijferdheid.

Suggesties voor allerlei activiteiten met getalkaarten vind je in mijn blog:

Gecijferdheid: Getalkaarten/-symbolen.In de volgende blogs vind je allerlei activiteiten rondom gecijferdheid die bij ieder thema (aan te passen en) te gebruiken zijn:

Gecijferdheid: Tellen

Gecijferdheid: Getalbeelden

Gecijferdheid: Getalkaarten/-symbolen

Gecijferdheid: Rekeninzicht


Meer achtergrondinformatie over gecijferdheid op deze website vind je hier.

Kijk ook eens op mijn Pinterestbord!


Heb jij zelf ook nog leuke suggesties? Laat het in een reactie weten!

0 keer bekeken

© 2019 by juf Angelique. This website has been designed using resources from Freepik.com