Zoeken

Thema de ijscoman/ijs: Gecijferdheid

Bijgewerkt: mei 2

In deze blog geef ik je suggesties voor kringactiviteiten rondom gecijferdheid bij het thema: De ijscoman/ijs.


Allerlei

IJsbolletjes:

Nodig: Maak van gekleurde vouwblaadjes proppen, dat zijn de bolletjes van Italiaans ijs. Verzamel enkele bakjes waar het ijs in kan.

Leg de bollen in de kring. Vertel de kinderen dat je bij een ijskraampje geweest bent en een heleboel bolletjes ijs gekregen hebt. Vraag de kinderen hoeveel ijsbolletjes er liggen.

Kun je dat zo zien of hoe kun je dat weten? Laat een kind de bolletjes tellen.

Lukt dat zo makkelijk, of kan je ze makkelijk neerleggen (in een rij bijv.)?

Is er voor iedereen in de klas een bolletje? Hoe kunnen we dat weten?

Welke kleur hebben de bolletjes? Welke smaak kunnen ze dan hebben? Geef enkele kinderen een bakje of neem zelf een bakje. Bestel een ijsje d.m.v. een opdracht: ik wil 2 gele bolletjes en 1 witte. Geef een kind de opdracht ze te geven. Hoeveel bolletjes zijn dat in totaal? Geef de kinderen zo verschillende opdrachten bestaande uit 1, 2, 3, 4, of 5 handelingen. Hoeveel kan welk kind onthouden? Je kunt de bolletjes ook gaan sorteren op kleur. Hoeveel roze bolletjes zijn er? En hoeveel bruine? Hoeveel is dat samen?

Spelletje: leg 10 roze bolletjes op een rij.

De kinderen doen de ogen dicht. De ijsdief komt en haalt er één of meerdere weg.

Hoeveel zijn er opgegeten?


Getalsymbolen

Getalkaarten:

Getalkaarten passende bij dit thema vind je o.a. hier:

Twinkl: Numbers 0-31 on ice creams

Twinkl: Numbers 0-100 on ice cream and lollies

Twinkl: Numbers 0-100 on ice creams

Twinkl: Numbers 0-100 on ice creams

Twinkl: Numbers 0-100 on ice cream sundaes

Twinkl: Numbers 0-100 on ice cream tubs

Twinkl: Numbers 0-100 on ice cream vans Gebruik de getalkaarten bij de diverse lesjes rondom beginnende gecijferdheid.

Suggesties voor allerlei activiteiten met getalkaarten vind je in mijn blog:

Gecijferdheid: getalkaarten/-symbolen.In de volgende blogs vind je allerlei activiteiten rondom gecijferdheid die bij ieder thema (aan te passen en) te gebruiken zijn:

Gecijferdheid: Tellen

Gecijferdheid: Getalbeelden

Gecijferdheid: Getalkaarten/-symbolen

Gecijferdheid: Rekeninzicht


Meer achtergrondinformatie over gecijferdheid op deze website vind je hier.

Kijk ook eens op mijn Pinterestbord!


Heb jij zelf ook nog leuke suggesties? Laat het in een reactie weten!

© 2019 by juf Angelique. This website has been designed using resources from Freepik.com