Zoeken

Thema Carnaval: Gecijferdheid

In deze blog geef ik je suggesties voor kringactiviteiten rondom gecijferdheid bij het thema: Carnaval.


Tellen: Rangtelwoorden

In de polonaise!

Maak een lange rij. Geef de kinderen daarbij opdrachten zoals: tel de kinderen in de rij. Hoeveel jongens staan er in de rij? Hoeveel meisjes? Wie staat er op de eerste plek, de derde, de laatste enz? De hoeveelste in de rij is ... (naam kind)?

Laat de kinderen ook eens een rij maken van groot naar klein of een rij op leeftijd.

Loop vervolgens op muziek de polonaise door de klas.In de volgende blogs vind je allerlei activiteiten rondom gecijferdheid die bij ieder thema (aan te passen en) te gebruiken zijn:

Gecijferdheid: Tellen

Gecijferdheid: Getalbeelden

Gecijferdheid: Getalkaarten/-symbolen

Gecijferdheid: Rekeninzicht


Meer achtergrondinformatie over gecijferdheid op deze website vind je hier.

Kijk ook eens op mijn Pinterestbord!

Heb jij zelf ook nog leuke suggesties? Laat het in een reactie weten!

0 keer bekeken

© 2019 by juf Angelique. This website has been designed using resources from Freepik.com