Zoeken

Sinterklaas: Opening/afsluiting

Bijgewerkt: apr 6

Het is belangrijk, om tijdens het plannen van een thema, als leerkracht goed na te denken over de startactiviteiten. Startactiviteiten moeten ervoor zorgen dat de kinderen enthousiast worden voor een thema. Het is dan ook belangrijk dat de activiteiten, die je kiest pakkend en betekenisvol zijn en nieuwsgierigheid opwekken.

Wanneer kinderen zelf enthousiast zijn voor een thema, zullen zij meer tot leren komen.

Ook zijn de startactiviteiten belangrijk om de voorkennis te activeren en leervragen voor het thema op te stellen. Door het opstellen van de leervragen en het maken van een plan kan vervolgens de rest van het thema worden vormgegeven.

Thema’s kunnen op veel verschillende manieren gestart en afgesloten worden.

In deze blog geef ik je suggesties om het thema Sinterklaas te openen en/of af te sluiten.Thematafel


Richt een thematafel in. Denk hierbij aan:

 • Knuffels van Sinterklaas, Pieten, het paard.

 • Boeken over Sinterklaas.

Maak tijdens je thema foto's van de activiteiten en hang deze op.

Creëer hiervoor een stukje projectmuur. Op die manier kun je met de kinderen terugkijken op een thema en kunnen ze elkaar vertellen over hun activiteiten en elkaar inspireren.

Aankleding van de klas


Breng je lokaal in de sfeer van het thema. Denk hierbij aan:

 • Een raamschildering: Beschilder de ramen of hang grote geplastificeerde A3 afbeeldingen op. Gebruik raamverf of krijtstiften. Krijtstift kan je gemakkelijk van de ramen afvegen met alleen een nat doekje. Voor het opzetten vergroot je een afbeelding onder het kopieerapparaat en plak deze aan de andere kant van het raam. Trek deze vervolgens over.

 • Laat de kinderen uit zwart papier huizen knippen, de ramen uitprikken, vliegerpapier erachter en tegen de ramen plakken. Allemaal op een rij en het lijkt wel een straat in de nacht. Er kunnen ook nog een maan en wat sterren en de Sint, Pieten en zijn paard bij worden geplakt.

 • Een deurversiering: Versier de deur bijvoorbeeld met een "gordijn" van rode en gele repen crêpepapier. Of verander de deur in een Sinterklaas.

 • Maak van stevig ribbelkarton (of van een kartonnen doos) een open haard. Maak van proppen cellofaan of vliegerpapier erin (oranje, geel of rood) het vuur en doe daar een snoer kerstlichtjes tussen. Leg er eventueel echt openhaardhout bij en zet er wat klompjes met wortels of stro bij. Heel gezellig ‘s morgens bij het binnenkomen.

 • Hang Sinterklaas slingers op.

Voorwerpen


Haal allerlei voorwerpen de klas in, die met Sinterklaas te maken hebben en waarmee je de nieuwsgierigheid van de kinderen kunt opwekken.

De kinderen komen de klas binnen en zien deze voorwerpen liggen.

Vervolgens zal een gesprek ontstaan over deze voorwerpen. Wat zijn dit voor voorwerpen? Wat kunnen we met deze voorwerpen doen?

 • De kinderen vinden een ring in de klas. Van wie zou dit kunnen zijn? Iedereen denkt mee en maakt er een tekening van. De volgende dag wordt er een tipje van de sluier opgelicht met behulp van een brief of filmpje of een andere hint. Langzamerhand wordt gedurende het project duidelijk van wie het voorwerp is.

 • De voorwerpen kunnen in een doos of koffer geplaatst worden. Deze geheimzinnige doos staat in de klas als de kinderen binnen komen. Iedere keer komt er wat uit de doos tevoorschijn. Wat is het? Wat kunnen we er mee doen? De kinderen zullen op ideeën komen en nieuwsgierig zijn naar de rest van de voorwerpen.

 • De kinderen nemen zelf spullen van thuis mee en vertellen erover.

Een verhalend ontwerpStart het thema met een verhalend ontwerp. Dit betekent dat je een thema uitwerkt aan de hand van een verhaal of een verhaallijn, die de rode draad voor je lessen vormt en waarbij leerlingen actief meedoen en zelf ontdekkend leren, door op zoek te gaan naar oplossingen. Enkele variaties:

 • Er komt een Sinterklaashandpop op visite. Hij heeft een vraag of probleem.

 • De kinderen ontvangen een brief van Sinterklaas, waarin hen om hulp wordt gevraagd. De kinderen bedenken zelf een oplossing voor het probleem en kiezen met welk materiaal ze dit gaan doen. Ze kunnen bijv. bouwen in de bouwhoek, iets maken van constructiematerialen, iets knutselen enz...

Drama


Drama kan op diverse manieren worden ingezet bij het openen/afsluiten van een thema. Enkele variaties:

 • De leerkracht komt als een Sinterklaas de klas binnen

 • De leerkracht beeldt samen met een aantal leerkrachten een boek over Sinterklaas uit.

 • Een poppenkastvoorstelling over Sinterklaas.

 • De kinderen kunnen zelf een voorstelling verzorgen.

Een boek


Start het thema met het voorlezen van een boek over Sinterklaas.

Een speurtocht


Organiseer een speurtocht in of rondom de school.

Enkele variaties:

 • Een aantal leerkrachten/volwassenen verkleden zich als Pieten en lopen in en om de school heen. De kinderen zoeken de personen op. De Piet geeft ze vervolgens een chocoladeletter of een deel van een plaatje. Nadat alle Pieten gevonden zijn, wordt de naam of het plaatje in elkaar gepuzzeld.

 • In de klas, school of rondom de school hangen overal afbeeldingen van Sinterklaas en zijn Pieten. De kinderen zoeken deze. Bij iedere Sint of Piet vinden ze bijvoorbeeld een stukje van een puzzelplaatje.

 • Houd een huisnummerspeurtocht. Schrijf verschillende cijfers op een vel papier. Sinterklaas weet alle huisnummer uit zijn hoofd, kun de kinderen ook alle nummers vinden? Loop met de kinderen langs de huizen en bekijk welke huisnummers er bij de huizen staan. Zien ze dezelfde cijfers als op hun papier? Dan mogen ze deze doorkruisen.

 • De kinderen volgen een spoor van pakjes. Onderweg moeten zij allerlei opdrachten uitvoeren. Aan het eind wacht Sinterklaas met een mooi prentenboek over Sinterklaas om voor te lezen.

Een gast


Nodig eens een gast uit, die de kinderen meer kan vertellen over dit thema.

Laat de kinderen van tevoren leervragen bedenken.

Denk bij dit thema eens aan:

 • Sinterklaas

Een leergesprek


Bij het opstarten van een thema is het belangrijk dat de voorkennis wordt geactiveerd.

Deze kan bijvoorbeeld geactiveerd worden door een leergesprek.


Inventariseer wat de kinderen al weten en nog willen leren over Sinterklaas.

Daarna kan er een woordveld worden gemaakt of kunnen de weetjes op stroken worden genoteerd en opgehangen bij: wat weten we al?

Dit woordveld wordt gedurende het thema verder aangevuld . Als dit met een andere kleur gebeurt kunnen de kinderen hun eigen proces ook zien.


Stel vervolgens samen met de kinderen leervragen op. Ga in op wat ze zich afvragen.

Noteer deze vragen op (stroken op) de vragenwand: Wat willen we nog leren?

Vertel dat jullie gedurende het thema zoveel mogelijk van die vragen gaan proberen te beantwoorden. Laat de vragen zoveel mogelijk uit de kinderen komen en stimuleer ze met startvragen zoals:

 • Waarom...?

 • Hoe...?

 • Welke...?

 • Wanneer....?

 • Wat als...?

 • Waar...?

 • Hoe kun je...?

 • Als....dan....?

Bespreek hoe we de antwoorden op deze vragen zouden kunnen vinden?

Deel ze eventueel daar op in:

 • Wat kun je opzoeken in een boek of op internet?

 • Wat kun je navragen bij een ouder of deskundige?

 • Wat kun je zelf gaan onderzoeken?

 • Waar kun je iets voor ontwerpen?

Maak ook een opzoekhoek bij de vragenmuur. Zet daar bijv. boeken over Sinterklaas en tablets, waarop de kinderen bijv. video's kunnen kijken.


Naarmate de kinderen meer over Sinterklaas leren, kunnen ze deze vragen vervangen door de feiten. Verplaats deze stroken dan naar: "Dit zijn we te weten gekomen".

Een praatplaat


Je kunt ook een leergesprek voeren aan de hand van een praatplaat.

Laat de kinderen vertellen wat zij daarop zien. Stel ook vragen, zoals: waar zie je...?

Wat doet... ? Hoeveel... zijn er? enz.

Als afsluiting kun je een leuk spelletje doen, zoals "Ik zie, ik zie wat jij niet ziet" of raadsels bedenken over dingen op de praatplaat.

Een quiz


Organiseer een quiz over Sinterklaas.

Wat weten ze al of nog van het onderwerp af?

Mogelijke vragen:

- Hoe heet het paard van Sinterklaas?

- Noem tien Sinterklaasliedjes.

- Welke mama kan het mooiste een Sinterklaasliedje zingen?

- In welke plaats in Sinterklaas dit jaar aangekomen?

- Noem vijf Pieten.

- Maak het liedje af.

- Noem vijf soorten Sinterklaassnoepgoed.

- Welk nummer heeft de pakjesboot?

- Doe een Pietenkunstje.

- In welke plaats woont Sinterklaas in Spanje?


Een andere leuke quiz kun je maken door foto’s van de kinderen te bewerken en ze in Sinterklaasstijl te maken. Plaats bijvoorbeeld baarden over de gezichten van de kinderen heen. In teams kunnen de kinderen raden welke hulp-Sinterklaas er op de foto staat.

Een feest


Sluit het thema eens feestelijk af.

 • Zorg voor leuke Sinterklaasversieringen/slingers.

 • Zorg voor Sinterklaasmuziek.

 • Laat de kinderen verkleed als Sint of Piet naar school komen.

 • Organiseer een Sint en Piet-photoshoot

 • Organiseer een modeshow. Laat de kinderen verkleed over een rij van tafels of een rode loper hun verkleedkleding showen. Speel zelf de omroeper of laat een kind vertellen over de outfits van je klas.

 • Speel bingo, maar in plaats van getallen staan er plaatjes van Sinterklaas op de bingokaart.

 • Organiseer een Sinterklaas-minidisco.

 • Houd een playbackshow op Sinterklaasnummers.

 • Ga sjoelen met pepernoten. Je kunt het gewone sjoelen ook omtoveren in Sinterklaas sjoelen door iedere sjoelsteen te versieren met een Sinterklaasplaatje of leuke Sinterklaasplaatjes op de puntentelling te plakken.

 • Speel Sinterklaasbingo, maar in plaats van getallen staan er plaatjes van Sinterklaas op de bingokaart. Je kunt deze heel simpel zelf maken. Zoek naar 30 leuke plaatjes en verwerk 15 plaatjes in meerdere bingokaarten. Zet alle plaatjes op een andere plek en op de ene kaart staan weer een paar andere plaatjes dan op de andere. Zo voorkom je dat je hele klas tegelijk bingo heeft. Doe de 30 bijbehorende plaatjes in een zakje en trek steeds een plaatje.

Koken/bakken


Laat de kinderen iets bakken of koken.

Denk bij dit thema eens aan:

 • Pepernoten


Kijk voor meer suggesties ook eens op mijn Pinterest


Heb je zelf ook nog leuke suggesties? Inspireer dan collega’s door jouw ideeën en bevindingen als reactie op dit artikel te delen!

15 keer bekeken0 reacties

Recente blogposts

Alles weergeven

© 2020 by juf Angelique. This website has been designed using resources from Freepik.com