Zoeken

Grote motoriek: Pittenzakken

Bijgewerkt: mrt 15

Pittenzakken zijn zakjes gevuld met kersenpitten, rijst of graan, die oorspronkelijk gebruikt werden ter verlichting van pijn of als kruik tegen de kou. Inmiddels worden ze op basisscholen ook veel gebruikt tijdens de gym- en spellessen, maar er zijn ook ontzettend veel andere mogelijkheden met pittenzakjes. In deze blog vertel ik je er meer over.Er zijn ontzettend veel mogelijkheden met pittenzakjes, niet alleen in de gym-/speelzaal, maar ook in de kring of op de speelplaats.

Laat kinderen er in eerste instantie altijd lekker zelf mee experimenteren.

Hieronder geef ik je suggesties hoe je ze bij de verschillende domeinen in kunt inzetten.

Motoriek/in de gymzaal


Pittenzak schildpadden:

De kinderen zijn schildpadden en gaan op handen en knieën zitten met een pittenzak op hun rug. Daarna kruipen ze door het lokaal. Wie lukt dat zonder de pittenzak te laten vallen?


Pittenzak lopen:

De kinderen leggen een pittenzakje op hun hoofd en lopen door de gymzaal.

Lukt dit zonder het zakje te laten vallen? Als het pittenzakje valt bevriezen ze. Een ander kind kan het kind ontdooien door het pittenzakje op te rapen en terug te geven.

Motoriek/op de speelplaats


Pittenzak lopen:

Teken een rechte of juist een kronkelige lijn op de stoep of leg een touw neer.

De kinderen leggen een pittenzakje op hun hoofd en volgen de lijn.

Lukt dit zonder het zakje te laten vallen?

Visueel waarnemen/in de kring


Memory:

De kinderen verstoppen allemaal een pittenzakje achter hun rug. Noem de naam van een kind. Hij/zij laat zijn/haar pittenzak zien en benoemt de kleur. Hierna noemt hij een andere naam. Ook dit kind laat zijn pittenzakje zien. Hebben de zakjes dezelfde kleur, dan mag het kind nog een naam noemen. Hij/zij mag net zo lang doorgaan totdat hij/zij op een andere kleur stuit. Dan wordt er geteld hoeveel zakjes hij heeft gevonden. Daarna begint het spel opnieuw en mag degene die de andere kleur liet zien beginnen.


Kwartet:

Geef elk kind of tweetal vier pittenzakken in een andere kleur en de opdracht om door te ruilen vier pittenzakken in dezelfde kleur te verzamelen. Ze lopen door de kring en ruilen door eerlijk over te steken: een zakje in ruil voor een ander zakje. Als ze vier zakjes in een kleur verzameld hebben gaan ze zitten.


Geheugenspelletje:

Bedek allerlei kleine voorwerpen met verschillende kleuren pittenzakken.

Een kind benoemt een kleur en een ander kind tilt het bijbehorende zakje op.

Wat ligt er onder? Ga zo verder. Speel daarna een geheugenspelletje.

Noem een voorwerp. Wie weet onder welke kleur deze ligt?


Kleuren en vormen mikken:

Leg hoepels neer en leg afbeeldingen van kleuren of vormen in de hoepels.

De kinderen krijgen een pittenzakje en gaan om de hoepels heen staan.

Noem nu een kleur of vorm. De kinderen proberen hun pittenzak in de juiste hoepel te mikken. Wie had het goed? * Variatie met kleuren: Een rode pittenzak moet in de rode hoepel, een gele in de gele hoepel enz...

Visueel waarnemen/ in de gymzaal


Pittenzakken mikken:

Leg hoepels neer. Leg kleur- of vormenkaarten in de hoepels.

De kinderen krijgen een pittenzakje en gaan om de hoepels heen staan.

Noem nu een kleur of vorm.

De kinderen proberen hun pittenzak in de juiste hoepel te mikken. Wie had het goed?

* Variatie met kleuren: Een rode pittenzak moet in de rode hoepel, een gele in de gele hoepel enz...


Pittenzak-smijten:

Hang de kaarten aan een draad. De kinderen gaan er een stuk vandaan staan en mikken een pittenzak richting de vorm of kleur dat wordt genoemd door de leerkracht.

Raak? Dan heb je een punt!

Visueel waarnemen/op het speelplein


Pittenzakken mikken:

Teken cirkels met stoepkrijt. Leg kleur- of vormenkaarten in de cirkels.

De kinderen krijgen een pittenzakje en gaan om de cirkels heen staan.

Noem nu een kleur of vorm.

De kinderen proberen hun pittenzak in de juiste cirkel te mikken. Wie had het goed?


Pittenzakkenkar:

Zet met pionnen een parcours neer en leg er pittenzakken op.

Een kind gaat op een trekkar zitten en doet een blinddoek voor. Een ander kind rijdt de trekkar langs de pionnen. Het geblinddoekte kind pakt op de tast pittenzakjes van de pionnen en legt ze in de kar.

Geletterdheid/in de kring


Letters mikken:

Leg hoepels neer en leg afbeeldingen van letters in de hoepels.

De kinderen krijgen een pittenzakje en gaan om de hoepels heen staan.

Noem nu een letter. De kinderen proberen hun pittenzak in de juiste hoepel te mikken.

Wie had het goed?


Pittenzak-smijten:

Hang woordkaarten aan een draad. De kinderen gaan er een stuk vandaan staan en mikken een pittenzak richting het woord dat wordt genoemd door de leerkracht.

Raak? Dan heb je een punt!

Geletterdheid/ in de gymzaal


Pittenzakken mikken:

Leg hoepels neer. Leg woord-/letterkaarten in de hoepels.

De kinderen krijgen een pittenzakje en gaan om de hoepels heen staan.

Noem nu een woord of letter.

De kinderen proberen hun pittenzak in de juiste hoepel te mikken. Wie had het goed?


Pittenzak-smijten:

Hang de kaarten aan een draad. De kinderen gaan er een stuk vandaan staan en mikken een pittenzak richting het woord of de letter die door de leerkracht wordt genoemd.

Raak? Dan heb je een punt!

Geletterdheid/op het speelplein


Pittenzakken mikken:

Teken cirkels met stoepkrijt. Leg letter-/woordkaarten in de cirkels.

De kinderen krijgen een pittenzakje en gaan om de cirkels heen staan.

Noem nu een letter of woord

De kinderen proberen hun pittenzak in de juiste cirkel te mikken. Wie had het goed?

Lichaamsoriëntatie/in de kring


Magneetspel:

Maak tweetallen en geef elk tweetal een pittenzakje.

De tweetallen gaan tegenover elkaar staan. Noem vervolgens een lichaamsdeel en geef de kinderen de opdracht om het pittenzakje tussen dit lichaamsdeel te klemmen; bijv. tussen de ene en de andere arm, voet, knie, rug enz... Als dit bij iedereen gelukt is noem je een volgend lichaamsdeel. Laat de kinderen zelf ook lichaamsdelen (be-)noemen.

Lichaamsoriëntatie/in de gymzaal


Pittenzak-balanceerspel:

De kinderen laten een pittenzakje op een lichaamsdeel (voet, knie, bovenbeen, hoofd, hand, schouder) balanceren. Wie houdt dit het langst vol?

Gecijferdheid/in de kring


Pittenzak schildpad:

Een kind is schildpad en gaat op handen en knieën zitten. Wijs steeds een kind aan.

Deze gaat een pittenzakje op de rug van de schildpad leggen. Zo wordt het schild gemaakt.

Weet de schildpad hoeveel zakjes er op zijn rug zijn gelegd?

* Variatie: Leg vijf zakjes naast de schildpad neer. De schildpad kijkt na afloop hoeveel zakjes er nog liggen en vertelt hoeveel zakjes er dan op zijn rug liggen.


Pittenzakken-teller:

Leg verschillende getalkaarten in de kring. Zorg ervoor dat het aantal evenveel is als kinderen in de groep. Elk kind krijgt een pittenzakje. Geef ze vervolgens de opdracht om de pittenzakken op de kaarten te leggen. Precies evenveel als dat het getal op de kaart aangeeft. Wijs daarna kinderen aan dit dit mogen controleren.


Getallen mikken:

Leg hoepels neer en leg afbeeldingen van getallen in de hoepels.

De kinderen krijgen een pittenzakje en gaan om de hoepels heen staan.

Noem nu een getal. De kinderen proberen hun pittenzak in de juiste hoepel te mikken.

Wie had het goed?

Gecijferdheid/ in de gymzaal


Pittenzakken mikken:

Leg hoepels neer. Leg getalkaarten in de hoepels. De kinderen krijgen een pittenzakje en gaan om de hoepels heen staan. Noem nu een getal.

De kinderen proberen hun pittenzak in de juiste hoepel te mikken. Wie had het goed?


Pittenzak-smijten:

Hang de kaarten aan een draad. De kinderen gaan er een stuk vandaan staan en mikken een pittenzak richting het getal dat wordt genoemd door de leerkracht.

Raak? Dan heb je een punt!


Pittenzak gooien:

Knip of snijd gaten in een flink stuk karton. De gaten zijn hoofden, waar je oren en haren bij tekent en een leuke hoed op zet. Zet er ook cijfers bij. De kinderen gaan nu een stukje bij het karton vandaan staan en mikken pittenzakken door de gaten. Ze tellen de gescoorde punten bij elkaar op.

Gecijferdheid/op de speelplaats


3-pittenzakken-op-een-rij:

Maak met stoepkrijt een speelveld van 3 x 3 stoeptegels. Geef twee kinderen pittenzakjes, elk in een andere kleur. Om de beurt legt een pittenzakje op een tegel.

Wie heeft de eerste drie zakjes horizontaal of verticaal op een rij?


Pittenzakken mikken:

Teken cirkels met stoepkrijt. Leg getalkaarten in de cirkels.

De kinderen krijgen een pittenzakje en gaan om de cirkels heen staan. Noem nu een getal.

De kinderen proberen hun pittenzak in de juiste cirkel te mikken. Wie had het goed?

Logisch denken/ in de gymzaal


Pittenzak werpen:

Organiseer een wedstrijd pittenzak werpen. Gebruik een natuurlijke maateenheid (zoals je handen, voeten, een stuk draad enz.) om te zien hoe ver de pittenzak is gegooid.

Pittenzakken versus ballen


Een pittenzak heeft bepaalde eigenschappen die een bal niet heeft.

Een pittenzak is namelijk vervormbaar en zowel voor het gooien als voor het vangen kan de kleuter de pittenzak met zijn vingers grijpen.

Hij kan daardoor vlugger een pittenzak vangen dan een bal.

Een pittenzak is daarom bij uitstek geschikt om allerlei werp- en vangoefeningen te doen.

De pittenzak rolt namelijk niet verder en maakt ook weinig lawaai bij het vallen.

De kleuters kunnen op deze manier in een rustige sfeer actief oefenen.

Onder het tabblad "Motoriek/Grote motoriek" op deze website vind je meer achtergrondinformatie over de grote motoriek van kleuters. Daarnaast vind je allerlei praktische suggesties voor activiteiten met pittenzakken in mijn blogs "De gymzaal" op de diverse themapagina's. Kijk voor meer suggesties ook eens op mijn Pinterest


Heb je zelf ook nog leuke suggesties?

Inspireer dan collega’s door jouw ideeën in een reactie op deze blog te delen!33 keer bekeken0 reacties

Recente blogposts

Alles weergeven

© 2020 by juf Angelique. This website has been designed using resources from Freepik.com