Zoeken

Piet: SEO/emoties

Bijgewerkt: 3 dagen geleden

In deze blog vind je een verzameling lessuggesties om de emotionele ontwikkeling van jonge kinderen bij het thema Piet te stimuleren.


Zelfbeeld en zelfvertrouwen

Wat kun je al goed en waar wil je beter in worden?

Vraag de kinderen waar Pieten goed in zijn. Waar is de paardenpiet goed? En de bakpiet? En de klimpiet? En de wegwijspiet?

Waar zijn ze nog niet zo goed in. Hoe komt dat? Is dat erg?

Vraag nu aan de kinderen wat ze al goed kunnen en waarom ze dat vinden.

Bijvoorbeeld: Ik ben goed in voetbal, want ik kan heel hard schieten.

Hoe komt het dat ze hier zo goed in zijn geworden?

Daarnaast bedenken ze ook een kracht die goed bij hen past en waar we in de klas wat aan hebben zoals: behulpzaam zijn, goed kunnen uitleggen of dingen oplossen.

Zijn er ook kinderen die kunnen vertellen waar het andere kind volgens hen goed in is?

Laat ze ook vertellen over waar ze beter in zouden willen worden.

Hoe zou je daar beter in kunnen worden?

Wat denk je dat beter helpt: als je tegen jezelf zegt dat je iets niet kan of als je zegt: IK KAN HET!? Ook als het dan nog niet lukt voelt het in ieder geval fijner om het te oefenen.


Kanjerkaart:

Nodig: Kanjerkaart.

Kies iedere dag een kanjer van de dag of laat deze door de kinderen kiezen. Geef deze kanjer een oorkonde, waarop zijn/haar positieve gedrag/eigenschap/daad wordt benoemd.

Bevestig er een echte Pietenpluim aan!

Je kunt de kaarten hier downloaden.


Emoties: algemeen

Emoties:

Nodig: Emotiekaarten, gekleurde dopjes.

Leg de emotiekaarten in de kring. Laat de kinderen benoemen welke kleuren ze zien en welke emotie daarbij hoort. Geef elk kind een dopje en noem een situatie. De kinderen leggen hun dopje vervolgens op de emotie die ze erbij vinden passen.

Voorbeelden van situaties kunnen zijn:

- Piet valt van het dak

- Piet krijgt een tekening

- Piet eet eet pepernoten

- Piet hoort geluiden in de nacht

- Het is donker

- Piet is ziek

- Piet ging uit fietsen en toen klapte zijn band

- Piet ligt in zijn hangmat

- Piet heeft een gat in zijn zak en is de cadeautjes kwijtgeraakt

- Piet krijgt een cadeautje

- Piet mist Sinterklaas

- Piet zijn pepernoten zijn gestolen

- Piet is gevallen

- Piet rolt over de grond van het lachen.

- Piet heeft er geen zin meer in.

- Piet ziet een grote spin.

- Piet ligt op het strand.

- Piet heeft niemand om mee te spelen.

- Piet heeft ruzie met een andere Piet


Je kunt de emotiekaarten hier downloaden.


Sorteerspel:

Nodig: Lamineer de sorteer- en emotiekaarten.

Laat de kinderen de kaartjes bij de juiste emotiekaart sorteren.

Je kunt de sorteerkaarten hier downloaden. De emotiekaarten vind je hier.
Een emotiemeter

Nodig: Plastificeer de emotiekaarten en hang ze onder elkaar. Wasknijpers.

Geef ieder kind een wasknijper met zijn/haar naam of pasfoto erop.

Elke dag mogen de kinderen hun knijper hangen bij de kleur zoals zij zich die dag voelen.

Waarvan zijn de meeste/minste?


Emoties uitbeelden en fotograferen:

Nodig: Een fototoestel, pietenmuts.

De kinderen beelden met een pietenmuts op een emotie uit. Fotografeer dit en laat ze de foto's daarna bij de juiste emotiekaart sorteren.

Noteer er eventueel bij waar ze/pieten blij, boos, bang, verdrietig of kalm van worden of op wie ze verliefd zijn en verduidelijk dit met pictogrammen.

Emoties: Bang zijn

Leergesprek:

Nodig: Een Pietenhandpop, enge muziek, groot vel papier met een smiley, een zakje met enge voorwerpen, zoals een nep spin, insect, heks, skelet, draak enz.

Introduceer Piet. Hij is bang. Waarom zou hij bang zijn? Laat Piet vervolgens vertellen waarom hij bang is. Houd vervolgens een gesprek over bang zijn:

Wat is bang zijn? Ben jij ergens bang voor? Waarvoor? Hoe voelt dat? Wie is er vandaag bang? Waarvoor? Kun je het zien als iemand bang is? Hoe reageren andere mensen als jij bang bent? Hoe kun je iemand anders bang maken? Hoe kun je iemand helpen die bang is?


Woordveld:

Schrijf alles over bang zijn in een woordveld op een groot vel papier.

Plak er een pictogram/smiley van bang zijn bij en hang het vel op in de klas.


Voelspel:

Vul een zakje of voeldoos met 'enge' voorwerpen, zoals een nep spin, nep insect, heks, schuurspons, skelet, knuffel van een draak etc. Wie durft? Laat een kind iets uit het zakje grabbelen. Wat is dit? Wie is hier bang van? Wie niet?


Muziek:

Zoek 'enge' muziek en laat de klas een fragment horen. Wat hebben de kinderen gehoord? Wat vonden ze van deze muziek? Hoe klonk de muziek?


Boeken:

Het boek ... van ... leent zich goed om de emotie bang zijn met kleuters te bespreken.

Emoties: Boos zijn

Leergesprek:

Nodig: Een Pieten handpop, boze muziek, groot vel papier met een smiley.

Introduceer Piet. Laat hem heel boos reageren. Reageer geschrokken en vraag aan de kinderen wat je zou kunnen doen? Waarom zou hij boos zijn? Laat de handpop vervolgens vertellen waarom hij boos is. Houd vervolgens een gesprek over boos zijn:

Wat is boos zijn? Ben jij wel eens boos? Waar word je wel eens boos over? Hoe voelt dat? Wie is er vandaag boos? Waarom? Kun je het zien als iemand boos is? Hoe reageren andere mensen als jij boos bent? Hoe kun je iemand anders boos maken? Hoe kun je iemand helpen die boos is?


Woordveld:

Schrijf alles over boos zijn in een woordveld op een groot vel papier.

Plak er een pictogram/smiley van boos zijn bij en hang het vel op in de klas.


Muziek:

Zoek 'boze' muziek en laat de klas een fragment horen. Wat hebben de kinderen gehoord? Wat vonden ze van deze muziek? Hoe klonk de muziek?


Boos roepen:

Zeg een woord alsof je boos bent en laat de kinderen dit woord herhalen.

Breid dit uit naar zinnen. Bijvoorbeeld: Weg!, Boos! Kwaad! Woest! Woedend! Wegwezen! Stop, hou op! Jij doet naar, bekijk het maar! Laat me met rust! Ik ben boos op jou! Ga weg, ik wil jou niet meer zien! Ik wil niet meer met jou spelen!


Emotiemeter:

Gebruik een emotiemeter om kinderen die hun gevoelens slecht kunnen verwoorden te leren herkennen in welke fase van kalmte of boosheid zij zitten.


Je kunt de emotiemeter hier downloaden.

Emoties: Blij zijn

Leergesprek:

Nodig: Een Pietenhandpop, blije muziek, groot vel papier met een smiley.

Introduceer Piet. Laat hem heel blij reageren. Waarom zou hij blij zijn? Laat de handpop vervolgens vertellen waarom hij blij is. Houd vervolgens een gesprek over blij zijn:

Wat is blij zijn? Ben jij wel eens blij? Waar word je wel eens blij over? Hoe voelt dat? Wie is er vandaag blij? Waarom? Kun je het zien als iemand blij is? Hoe reageren andere mensen als jij blij bent? Hoe kun je iemand anders blij maken?


Woordveld:

Schrijf alles over blij zijn in een woordveld op een groot vel papier.

Plak er een pictogram/smiley van blij zijn bij en hang het vel op in de klas.


Muziek:

Zoek 'blije' muziek en laat de klas een fragment horen. Wat hebben de kinderen gehoord? Wat vonden ze van deze muziek? Hoe klonk de muziek? Laat de handpop sprongetjes van blijdschap in de lucht maken door de kinderen de handpop over te laten gooien naar een klasgenoot (roep de naam, ook een leuk kennismakingsspel). De andere kinderen roepen: "Jeeeeej!" als de handpop een sprongetje maakt.

Emoties: Verdrietig zijn

Leergesprek:

Nodig: Een Pietenhandpop, verdrietige muziek, groot vel papier met een smiley.

Introduceer Piet. Laat hem heel verdrietig reageren. Waarom zou hij verdrietig zijn?

Laat de handpop vervolgens vertellen waarom hij verdrietig is. Houd vervolgens een gesprek over verdrietig zijn: Wat is verdrietig zijn? Ben jij wel eens verdrietig? Waar word je wel eens verdrietig over? Hoe voelt dat? Wie is er vandaag verdrietig? Waarom? Kun je het zien als iemand verdrietig is? Hoe reageren andere mensen als jij verdrietig bent? Hoe kun je iemand anders verdrietig maken?


Woordveld:

Schrijf alles over verdrietig zijn in een woordveld op een groot vel papier. Plak er een pictogram/smiley van verdrietig zijn bij en hang het vel op in de klas.


Muziek:

Zoek 'verdrietige' muziek en laat de klas een fragment horen. Wat hebben de kinderen gehoord? Wat vonden ze van deze muziek? Hoe klonk de muziek?

Emoties: Kalm zijn

Leergesprek:

Nodig: Een Pietenhandpop, rustige muziek, groot vel papier met een smiley.

Introduceer Piet. Laat hem heel kalm reageren. Waarom zou hij zo kalm zijn?

Laat de handpop vervolgens vertellen waarom hij zo kalm is. Houd vervolgens een gesprek over kalm zijn: Wat is kalm zijn? Ben jij wel eens kalm? Waar word je kalm van? Hoe voelt dat? Wie is er vandaag kalm? Waarom? Kun je het zien als iemand kalm is? Hoe reageren andere mensen als jij kalm bent? Hoe kun je iemand anders kalm maken?


Woordveld:

Schrijf alles over kalm zijn in een woordveld op een groot vel papier.

Plak er een pictogram/smiley van kalm zijn bij en hang het vel op in de klas.


Muziek:

Zoek 'rustige' muziek en laat de klas een fragment horen. Wat hebben de kinderen gehoord? Wat vonden ze van deze muziek? Hoe klonk de muziek?


Je ademhaling voelen:

Vraag de kinderen ook eens rustig op de grond te gaan liggen en zet een relaxmuziekje op. Voelen ze hun ademhaling? Zie je dat je buik steeds groter wordt als je uitademt? Welk gevoel is er in je buik? Vraag na afloop hoe de kinderen zich voelden, waar ze aan dachten, hoe ze zich voelden en hoe ze het vonden?


Op de rug tekenen:

Laat de kinderen in tweetallen zitten. Het ene kind gaat met zijn rug naar het andere kind zitten. Zet een rustig muziekje op en laat het ene kind bij het andere kind met zijn vinger de zon op de rug tekenen totdat de muziek weer stopt. Hierna wisselen de kinderen.


Het pepernoten-op-je-neus spel:

Nodig: Pepernoten

Leg allemaal een pepernoot bovenaan op je neus. Zorg ervoor dat de pepernoot nergens op je gezicht steunt. Wie kan de pepernoot het langst op zijn neus laten balanceren?


Pietenyoga:


Onder het tabblad SEO op deze website vind je meer achtergrondinformatie over de emotionele emotionele ontwikkeling bij kleuters.

Kijk voor meer suggesties ook eens op mijn Pinterest

Heb je zelf ook nog leuke suggesties? Laat dan een reactie achter!© 2020 by juf Angelique. This website has been designed using resources from Freepik.com