top of page
Zoeken
  • Foto van schrijverJuf Angelique

Oudergesprekken

Bijgewerkt op: 17 dec. 2022

Oudergesprekken vinden in verschillende samenstellingen plaats. Met of zonder kind, met of zonder voorbereiding van beide kanten en op verschillende momenten in het jaar.

Op steeds meer scholen worden ook omgekeerde oudergesprekken gevoerd.

Veel leerkrachten vinden oudergesprekken niet het leukste en makkelijkste van hun werk, zeker wanneer er slecht nieuws moet worden gemeld. Moeilijke gesprekken met ouders hoeven echter geen onoverkomelijke hindernissen te zijn. In deze blog geef ik je tips over hoe je op een goede manier vorm kunt geven aan gesprekken met ouders.Gesprekken met ouders


Wil een kind zich op school op zijn/haar plek voelen, dan is het in de eerste plaats van groot belang dat schoolteam en ouders samenwerken en goed communiceren.

Helaas is dat lang niet altijd het geval. Juist als het met een kind niet goed gaat op school!

Een goed oudergesprek zorgt ervoor dat school en ouders hun krachten kunnen bundelen en maakt jou als leerkracht ook duidelijk wat de visie van ouders op eventuele problemen is.


Veel leerkrachten vinden oudergesprekken niet het leukste aan hun werk.

Zeker niet als het moeilijke gesprekken zijn, waarin “slecht nieuws” moet worden verteld of waarin problemen moeten worden aangekaart. Delen de ouders wel de zorgen van de leerkracht? En wat is hun visie op het probleem?

Het is overigens belangrijk om je te realiseren dat jouw “slechte nieuws” voor ouders ook een opluchting kan zijn, omdat het een erkenning is van een probleem.

Of een bevestiging van een vermoeden, dat de ouders zelf al hadden.

Het “slechte nieuws” kan voor ouders dan eigenlijk zelfs “goed nieuws” zijn!

Moeilijke gesprekken met ouders hoeven geen onoverkomelijke hindernissen te zijn.

 

De voorbereiding


Een goed oudergesprek vergt wel een goede voorbereiding.

Een aantal aandachtspunten voor een goede voorbereiding zijn:


Het onderwerp

Stel ouders op de hoogte van het onderwerp van het gesprek en vraag of zij zelf ook punten hebben die zij willen bespreken. Laat niet teveel onderwerpen aan bod komen, maar beperk jezelf tot de prioriteiten. Zijn er meerdere onderwerpen, die besproken moeten worden, plan dan eventueel een vervolggesprek in.


De tijdsduur

Geef van tevoren ook de tijdsduur van het gesprek aan. De ervaring leert dat gesprekken die langer dan een uur duren niet effectief zijn. Dan worden vaak alleen eerder gezegde dingen herhaald en komen er geen nieuwe inzichten meer. Zet eventueel ook een timer neer om de tijd in de gaten te houden.


Het doel

Bepaal voor jezelf het doel van het gesprek. Wat wil je tijdens het gesprek bereiken?


De deelnemers

Bedenk wie moet deelnemen aan het gesprek. Wellicht is het wenselijk dat ook andere betrokkenen, zoals een Intern Begeleider of iemand van de directie deelneemt aan het gesprek.


Gegevens verzamelen

Verzamel de benodigde gegevens en zorg ervoor dat je op de hoogte bent van de laatste stand van zaken. Leg ook alle dingen klaar, die nodig zijn voor het gesprek. Denk hierbij aan de laatste registratiegegevens, een (toestemmings-)formulier dat moet worden ingevuld of werkjes die het kind heeft gemaakt.


De locatie

Zoek een rustige plaats, waar het gesprek kan plaatsvinden.

Creëer een sfeer, waarin de ouders zich welkom en op hun gemak voelen. Zorg bijvoorbeeld voor koffie, thee en water. Een lokaal waarbij de stoelen op de tafels staan ziet er bijvoorbeeld niet gastvrij uit.

 

Het gesprek