site-verification=8adc2fc3d443365f5c3bc1b5d2d80d29
top of page
Zoeken
 • Foto van schrijverJuf Angelique

Het einde van het schooljaar

Bijgewerkt op: 15 feb.

Het eind van het schooljaar leent zich goed voor een terugblik op het afgelopen jaar.

In deze blog geef ik je suggesties hoe je het school jaar gezellig en zinvol kunt afsluiten.


Het normale programma


De laatste schoolweken zijn al een voorbereiding op het afscheid. Je rond activiteiten af, je ruimt op en je haalt daarbij herinneringen van dit schooljaar op, je evalueert...allemaal manieren om naar het afscheid toe te werken, bewust of onbewust.

Het is ook een onrustige periode, omdat er veel komt kijken rond de overdracht en omdat je voorbereidingen moet treffen voor je nieuwe klas. Werk tot en met de laatste schooldag zoveel mogelijk je normale programma af. Jonge kinderen zijn erg gebaat bij voorspelbaarheid en wanneer alles anders gaat vinden ze dat vaak erg lastig.

Bereid ze daarom ook goed voor op wat er komen gaat. Erbij stilstaan kan kinderen houvast geven, zeker voor kinderen die veranderingen moeilijk vinden is dat prettig.


Om zelf wat overzicht te houden kun je deze bewerkbare checklijst gebruiken:

Checklist einde schooljaar
.docx
Download DOCX • 287KB
 

Herinneringen ophalen in de kring


Het einde van het schooljaar is het moment om terug te blikken op het jaar.

Dat kan bijvoorbeeld met gesprekskaartjes, met daarop de volgende vragen:

 • Waar ben je het meest trots op dit jaar? Waarom

 • Wat vond je het leukste moment in de klas?

 • Wat is het aardigste wat een klasgenoot voor je heeft gedaan?

 • Wat was jouw favoriete speelplek in de klas?

 • Als je iets mocht veranderen van het afgelopen jaar, wat zou dat dan zijn?

 • Wat vond je makkelijk?

 • Wat vond je moeilijk?

 • Hoe heb jij je klasgenoten geholpen dit jaar?

 • Wat heb je geleerd?

 • Wat is jouw lievelingsactiviteit op school?

 • Wat was jouw lievelingsboek?

 • Wat was jouw lievelingsliedje?

 • Als je iets mocht veranderen in het lokaal? Wat zou dat dan zijn?

 • Wat ga je in de zomervakantie doen?

 • Wat hoop je komend schooljaar te gaan leren?

Of verzamel bijvoorbeeld tien blikken en vul deze met allerlei voorwerpen, die te maken hebben met de onderwerpen waarop je wilt terugblikken met de kinderen.

Zet de blikken op een rijtje in het lokaal en maak de laatste tien dagen van het schooljaar steeds een blik open.


Een aantal suggesties:


Een groepsfoto:

Laat deze bij voorkeur op het digibord zien.

 • Maak hier bijvoorbeeld een gekke variant op. Vraag alle kinderen om hiervoor een feestelijk of gek attribuut mee te nemen, zoals een hoedje, bril, snor of gekke neus.

 • Maak een levende groepsfoto. Zorg ervoor dat de kinderen op dezelfde plek staan of zitten als op de groepsfoto. Vraag een van de kinderen om voor de groep te komen. Doe dit kind een blinddoek voor. Wijs vervolgens een kind aan dat uit de foto verdwijnt. Hij of zij verstopt zich achter de groep. Het kind dat voor de groep staat, doet nu de blinddoek af en probeert te ontdekken wie op de levende foto ontbreekt.

 • Speel Wie is het?. Neem één kind in gedachten. De groep probeert erachter te komen wie dit is door vragen te stellen die de leerkracht met ‘ja’ of ‘nee’ beantwoordt.


Liedjes/versjes (of voorwerpen die liedjes/versjes vertegenwoordigen), die je gedurende het schooljaar hebt aangeleerd.

Herhaal deze nog eens met leuke spelletjes, zoals:

 • Laat een kind een liedje/versje of voorwerp uit het blik grabbelen. Bekijk het voorwerp en vraag of de kinderen weten in welk liedje dit voorkomt. Zing het liedje of zeg het versje samen en grabbel hierna het volgende voorwerp.

 • Organiseer een songfestival. Bekijk alle voorwerpen uit het blik en verdeel ze onder de kinderen die op willen treden. De kinderen oefenen het bijbehorende lied gedurende de dag een paar keer met elkaar. Later presenteren ze hun liedjes.

 • Neurie een aangeleerd liedje. Kunnen de kinderen raden welk liedje dit is? Zing het lied vervolgens en tover het voorwerp tevoorschijn.


Getallen die gedurende het schooljaar zijn aangeboden.

Herhaal deze nog eens met gezellige spelletjes, zoals:

 • Bekijk de leeftijden van de kinderen in je groep en zorg voor deze getallen in het groot (bijvoorbeeld in opblaasbare vorm). Vraag de kinderen hoeveel jaar zij dit schooljaar geworden zijn en neem de getallen erbij. De kinderen gaan in groepjes bij het getal staan dat hun leeftijd aangeeft. Maak vervolgens een foto van elke groep.

 • Speel bingo met de aangeboden getallen.

 • Ga op een getallenzoektocht door de wijk. Maak foto’s van de getallen die de kinderen zien. Maak één foto van het getal 1, zoek twee keer het getal 2, ga drie keer op zoek naar de 3, maak vier foto’s van de 4, enzovoort.


Een figuurtje uit een verhaal, wat je dit schooljaar hebt voorgelezen. Weten de kinderen nog bij welk verhaal het figuurtje hoort? Lees het verhaal nog eens voor.

 • Laat de kinderen na het voorlezen een nieuw avontuur bedenken met in de hoofdrol het figuur uit het blik.


Voorwerpen/foto's behorende bij aangeboden thema's.

Kies een paar thema’s van het afgelopen schooljaar uit en zoek voor elk thema een bijpassend voorwerp of een foto van activiteiten die je gedurende dat thema hebt gedaan. Vraag bij welk thema van dit jaar het voorwerp hoort. Haal hier samen herinneringen bij op.

 • Zet de voorwerpen op een plek in de speelzaal neer. Noem een activiteit, een weetje of iets wat de kinderen geleerd hebben tijdens een van de thema’s. De kinderen rennen naar het voorwerp dat hierbij past.

 • Print de foto’s twee keer op stevig papier en lamineer ze. De kinderen spelen hiermee fotomemory en halen ondertussen herinneringen op.

 • Maak een tijdlijn of een fotoalbum van activiteiten van het afgelopen jaar. Blader samen door het album en laat de kinderen bij elke foto vertellen. Of blader nog eens door je Klasbord op de webpagina of schoolapp, als je die hebt. Deel dit album ook (digitaal) met de ouders van de kinderen.

 • Als je een groepsknuffel met een logeerboek hebt, blader dat boek dan nog eens door.

 • Bekijk de foto's samen op het digibord.


Letters die gedurende het schooljaar zijn aangeboden.

Herhaal deze nog eens met allerlei spelletjes, zoals:

 • Schrijf de aangeboden letters groot op een groot stuk papier. Laat de kinderen in het lokaal op zoek gaan naar voorwerpen die een van de letters als eerste klank hebben. De kinderen leggen het voorwerp op de juiste klank.

 • Organiseer een letterfeest. Vier bijvoorbeeld het feest van de ‘b’. Laat Bart op een stoel staan, doe met z’n allen een buikdans. Ga buiten buikschuiven, bouw een burcht, blaas bellen, speel een spelletje basketbal, drink bessensap en eet een lekkere banaan.


Een voorwerp dat past bij een feestelijke gebeurtenis die dit schooljaar plaatsgevonden heeft, zoals een geboorte, bruiloft, een nieuwe school, een speciale verjaardag, een jubileum. Blik hier samen op terug.

 • Nodig de baby nog eens uit. Laat de kinderen zien hoe hij gegroeid is.

 • Vraag de kinderen welk optreden zij dit schooljaar hebben gedaan en voer dit nogmaals samen op.

 • Herhaal activiteiten die je bij deze speciale gelegenheden hebt gedaan.


Een zakdoek. Het afscheid van de groep komt eraan. Volgend jaar zal het anders zijn.

 • Geef elk kind een witte zakdoek en textielstiften. De kinderen denken terug aan het afgelopen schooljaar en tekenen iets waar ze met plezier op terugkijken op de zakdoek. De kinderen krijgen de zakdoek als het zomervakantie wordt mee naar huis.


Een vlag(getje). Het is bijna vakantie! Wat gaan de kinderen in de vakantie doen?

 • Inventariseer waar de kinderen op vakantie gaan. Deel de kinderen in groepjes op vakantieland in. Elk groepje krijgt een afbeelding van de vlag van dat land en schildert deze na op een groot vel papier. Kinderen die in Nederland op vakantie gaan of thuisblijven, schilderen de Nederlandse vlag. Laat de vlaggen drogen en hang ze daarna naast elkaar op in het lokaal. Schrijf de namen van de kinderen op stroken en hang ze onder de vlag van het land waar ze in de vakantie heengaan.

 • Verzamel een aantal koffers/reistassen en speel hier spelletjes mee, zoals koffers doorgeven, over koffers springen, balanceren met een koffer in de hand en spullen naar een koffer brengen.


Puzzelstukken:

Maak een foto van iets wat volgend jaar nieuw zal zijn voor de kinderen, zoals de nieuwe leerkracht, een nieuwe methode of een nieuw lokaal. Print de foto groot uit en lamineer deze. Knip de foto in puzzelstukken en stop deze in het blik. De kinderen puzzelen de foto in elkaar en ontdekken iets nieuws.

 • Maak kennis met de nieuwe leerkracht.

 • Maak een blad uit een werkboekje van de nieuwe methode.

 • Ga kijken in het nieuwe lokaal.


Dobbelsteenspel:

Start zelf met een terugblik naar het afgelopen schooljaar. Benoem daarbij enkele momenten die voor jou als leerkracht bijzonder zijn geweest. Introduceer vervolgens een papieren dobbelsteen, waarop je zes vragen hebt geschreven. Bijvoorbeeld:

 • Wat vond jij het leukste moment in de klas dit jaar?

 • Welke dag uit dit jaar zou je nog een keer mee willen maken?

 • Welke activiteit in de klas vond je niet leuk?

 • Heb je dit jaar iets gedaan waar moed voor nodig was?

 • Heb je dit jaar iets gedaan waar je trots op bent?

 • Is er iets gebeurd dit jaar dat je liever niet had meegemaakt?

Laat de kinderen om beurten een keer met de dobbelsteen gooien. Laat ze de vraag hardop voorlezen en vervolgens voor zichzelf een antwoord geven. Ga niet te snel door naar het volgende kind, maar vraag even door als een antwoord zich daarvoor leent.

Goede verdiepingsvragen kunnen zijn:

 • Zou je het weer zo doen?

 • Wat zou je anders doen als je nu voor die keuze stond?

 • Zou je het nog een keer willen meemaken?

 • Wat is er voor nodig om dat echt te doen?


Quiz: Hoe goed ken jij je klasgenoten?

Bedenk over elk kind één vraag.

Laat ook leuke gebeurtenissen uit de klas in die vragen terugkomen.

Voorbeeldvragen:

Welk kind in deze groep heeft broertjes en zusjes die [namen] heten?

Welk kind in deze groep woont op [adres]?

Welk kind in deze groep zit op voetbal?

Welk kind in deze groep heeft een broertje of zusje gekregen dit jaar?

Welk kind in deze groep heeft een hond?

Welk kind in deze groep heeft een paard?

Welk kind in deze groep is gek op spruitjes?

Welk kind in deze groep is op vakantie geweest naar...

Welk kind in deze groep had zijn arm gebroken dit jaar?

Enzovoorts...

Lees de vragen één voor één voor. Wie het goed raad krijgt bijvoorbeeld een blok.

Wie heeft na afloop de hoogste toren?

 

Andere activiteiten voor de laatste schoolweken


Aftellen:

Maak een aftelkalender. Bijvoorbeeld in de vorm van een papieren ketting (hang bijvoorbeeld een papieren slinger onder een kartonnen zon en knip er steeds een stukje vanaf) of met ballonnen. Nummer de ballonnen (schrijf de cijfers er met een watervaste stift op). Leg in elke ballon confetti en een papiertje voordat je deze opblaast. Op elk papiertje zet je een leuke activiteit. Laat elke ochtend een kleuter een ballon doorprikken en knallen om de dagelijkse activiteit te onthullen! Denk eens aan de volgende activiteiten: een dag op blote voeten in de klas lopen, een dag zelf kiezen waar je gaat zitten, een dag speelgoed meenemen van thuis, een dag tenten bouwen, een bingo dag, een bellenblaas dag, een waterballonnengevecht, een keertje extra naar de gymzaal, ijsjes dag, een knuffeldierendag, verkleedkleren dag, waterspelletjes spelen, showtime, samen een stopdans doen, poppenkast kijken, disco, film kijken, picknicken, een dag in je pyjama naar school komen enz. En sluit het jaar af met een knalfeest!

Je kunt de laatste 26 dagen ook aftellen met een ABC muur. Bij iedere letter hoort een activiteit, die begint met die letter. Bijvoorbeeld: Bellenblazen bij de letter B, Film kijken bij de letter F, Stoepkrijten bij de letter S enz.Samen schoonmaken:

Aan het eind van het jaar moet alles goed gesopt worden. Het is leuk om dit samen met de kinderen t(en eventueel wat hulpouders) te doen. Laat de kinderen allemaal een poetslap meenemen en plaats overal emmers en bakken met water en doe overal een beetje schoonmaakmiddel in. Laat de kinderen het speelgoed een badje geven.

Kinderen vinden het gegarandeerd leuk om met water en sop te spelen! Voor het schoonmaken van tafels kun je met een doekje in de weer gaan.

Maak het schoonmaken van tafels leuker met scheerschuim! Laat de kinderen letters schrijven of figuren maken in het scheerschuim. Je veegt het schuim met het vuil zo weg met water. Je kunt ook de watertafel gebruiken om materialen schoon te maken.


Kijken in groep 3:

Laat de kinderen van tevoren een keertje op visite gaan in groep 3, zodat ze alvast wat kunnen wennen.


Afscheid stagiaire:

Vaak is dit ook een periode waarin een stagiair(e) afscheid neemt van de groep.

Maak samen met de kinderen een cadeau of laat de kinderen zelfverzonnen toneelstukjes en/of dansjes opvoeren. Of laat alle kinderen een vriendenboekje voor de stagiair(e) invullen. Vul dit aan met leuke foto’s uit de klas.

 

Activiteiten voor de laatste schooldag


Die laatste schoolweken vliegen zo voorbij en daar is dan de laatste schooldag met de kinderen. Hoe neem je nu afscheid na een jaar samen opgetrokken te hebben?

Enkele suggesties:


Vakantie:

Laat alle kinderen verkleed als iemand uit een bepaald land op school komen. Start bijvoorbeeld met een modeshow of met een optocht om de school heen. Organiseer ook spelletjes rondom een bepaald vakantieland. Een paar voorbeelden:

Nederland: water dragen en kaasblokjesrace Engeland: darten met reuzenpijlen en bootje blazen Denemarken: spelen met lego en een puzzel maken van de zeemeermin Noorwegen: skilopen Italie: pizza gooien

Enz.


Bingo:

Je kunt bijvoorbeeld een bingo maken met kaarten in het thema vakantie.


Speelgoeddag:

Organiseer een speelgoeddag. Kleuters vinden het fijn om samen met hun klasgenootjes met hun eigen speelgoed te spelen.


Een springkussen:

Huur een springkussen, maak een schema zodat alle klassen aan de beurt komen, en laat alle kinderen even lekker uitrazen.


Samen eten:

Organiseer een picknick, waarbij elke leerling voor een hapje zorgt.

Of vraag ouders om pannenkoeken te bakken. Nodig ouders eventueel ook uit.

Je kunt ook op het schoolplein enkele ‘foodtrucks’ klaarzetten.

Geef de kinderen muntjes of kaartjes waarmee ze een ijsje of frietje kunnen halen, poffertjes kunnen bestellen, een fruitspies kunnen maken, een suikerspin kunnen halen enz..

Slecht weer? Verbouw het klaslokaal tot een tropisch paradijs!


Een zomervakantie-ruilmarkt:

Organiseer een zomervakantiemarkt met de kinderen. De kinderen mogen (samen of alleen) bedenken wat ze zouden willen verkopen en welke materialen ze daarvoor gaan gebruiken. Help de kinderen, door ze in de kring tijdens een brainstorm mee te laten denken. Wat verkopen ze op een zomervakantiemarkt? (Eten, spelletjes, bloemen, plantjes, tweedehands spullen, enzovoort.) Zet tafeltjes in de klas of in het speellokaal, die kunnen dienen als marktkramen. Regel namaakgeld en laat de kinderen bij elkaar kopen en verkopen.

Kun je in verband met slecht weer niet terecht op het schoolplein, verplaats de kleedjes dan naar gymzaal en speellokaal, of verspreid de kleedjes door de school.


Samen zingen:

Verzamel de hele school op het plein en zing samen een lied.

Tel vervolgens af naar de vakantie.


Een vossenjacht:

Organiseer een vossenjacht en laat de kinderen op zoek gaan naar alle juffen en meesters.


Een lawaaioptocht:

Organiseer een lawaai-optocht. Hierna is het immers zes weken stil.


Showtime:

Organiseer een open podium of een talentenshow van de leerkrachten.

Laat de kinderen een optreden instuderen. Een liedje met een dansje bijvoorbeeld, dat ze dan op de (voor)laatste schooldag aan de rest van de school of aan de papa's en mama's kunnen laten zien.


Film kijken:

Laat de kinderen een film kiezen. Of organiseer het grootser en zorg voor een andere film in elk lokaal op het digibord en laat de kinderen kiezen wat ze willen zien. Trakteer eventueel op popcorn.


Poppenkast:

Speel met een collega een poppenkastverhaal voor alle kleuters. Bedenk een kort verhaal. Bijvoorbeeld: Het is bijna vakantie en pop A weet nog steeds niet wat hij gaat doen in de vakantie. Pop B roept twintig suggesties, maar pop A wijst alles af. Dan is het vakantie. Pop B zegt: ‘Fijne vakantie!’ en gaat spelen. Pop A weet niks te doen. De kinderen roepen suggesties. Daar kiest pop A er eentje van uit. Dan blijkt, dat hij alles zó leuk vindt om te doen, dat hij te weinig vakantie heeft. Pop B vraagt aan pop A of hij een leuke vakantie heeft gehad. Pop A schrikt en wil nog niet dat de vakantie afgelopen is. Pop B vertelt, dat op school óók leuke dingen te doen zijn. En samen gaan ze (blij) naar school.

Zet in iedere klas een poppenkast neer en laat de kinderen het spel naspelen.

Het is ook ontzettend leuk om bovenbouw-kinderen een zelfgemaakt poppenkastspel voor de kleintjes te laten spelen!


Oud Hollandse spelletjes:

Oud Hollandse spelletjes, wie kent ze niet? Sjoelen, knikkeren, spijkerpoepen.

Dit is nog steeds heel leuk om te doen.

Organiseer bijvoorbeeld de volgende Oud Hollandse spelletjes:

 • Sjoelen

 • Loopklossen of stelten

 • Elastieken

 • Zaklopen

 • Blikgooien

 • Hinkelbaan


Plakboeken bekijken:

Bekijk samen de plakboeken. Schrijf er voor ieder kind een persoonlijke herinnering in.

Een geweldig leuk moment omdat veel kinderen dan zelf zien hoe ze veranderd zijn en wat ze nu allemaal kunnen.


Diploma-uitreiking:

Organiseer een echte diploma-uitreiking waarbij de directeur de diploma’s komt uitreiken en de vaders en moeders mogen komen kijken.


Een hoed:

Om de kinderen uit groep 2 het gevoel te geven dat ze echt naar groep 3 gaan, kun je groep 3 hoeden met een grote 3 op de voorkant maken. De rest van de hoed mag ieder kind zelf bedenken. De hoeden mogen tijdens het afscheid op.

Je kunt de kinderen ook een afstudeerhoedje of een afstudeermedaille geven.Herinneringenboek:

Geef de kinderen een boekje met enkele foto’s van gebeurtenissen, die het afgelopen schooljaar hebben plaatsgevonden. Zo hebben de kinderen een leuke herinnering aan het hele afgelopen schooljaar.


Een themaochtend:

Stel een thema vast. Bijvoorbeeld: Piraten. Laat de kinderen verkleed naar school komen, afgestemd op het thema. Stem jouw traktatie, activiteiten en eventuele cadeautje ook af op het vastgestelde thema. De kinderen (piraten) houden dan (bijvoorbeeld) een spannende speurtocht, aan de hand van een schatkaart en krijgen na afloop een drankje en een hapje uit de gevonden schatkist.


Cadeautje:

Geef de kinderen een potlood, een gum of iets anders, dat ze volgend schooljaar nog kunnen gebruiken. Zo hebben ze een leuke herinnering aan het voorbije jaar.

Maak dit nog persoonlijker, door voor elk kind een kaartje (met daarop een anekdote/herinnering aan hem/haar) aan het cadeautje te bevestigen.

Denk eens aan:

 • Een bellenblaas ("Je hebt me weggeblazen")

 • Een stukje stoepkrijt met vlindervleugels van karton ("Fladder nu maar naar groep 3, ik hoop dat ik je nog eens zie")

 • Een zonnebril ("Je liet mij stralen")

 • Een frisbee ("Dit jaar is voorbij gevlogen")

 • Een zakje Smoeltjes ("Ik zal jouw lieve smoeltje gaan missen!")

 • Een ijsvormpje of een ijslolly die de kinderen thuis moeten invriezen ("Ik vond het cool om jou in de groep te hebben")

 • Een pakje Kanjerkoeken ("Je bent een kanjer!")

 • Dropjes ("Het zit d'rop")

 • Een zakje Haribo beertjes ("Ik vond het beregezellig met jou!")

 • Een leuk rietje ("Jij bent mijn favoRIETJE")


Alle verjaardagen in één feest:

Voor alle kinderen, die in de vakantie jarig zijn, kunt je één (gezamenlijk) verjaardagsfeestje geven. Leuk, om die verjaardagen samen met de klas nog even te vieren!


Cadeautje voor hulpouders:

Op veel scholen worden hulpouders uitgebreid in het zonnetje gezet.

Zonder de betrokkenheid van deze ouders zouden heel veel extra activiteiten niet door kunnen gaan. Een bedankje is dus wel op z’n plaats! Nodig de ouders bijvoorbeeld in de klas uit en geef ze een zelfgemaakt bloemetje. Je kunt ook de handen van de kinderen omtrekken en dan met meerdere handen (aan elkaar geplakt) één bloem vormen.

Je zou ook een afscheidsborrel (of afscheidslunch) kunnen organiseren. Samen met de kinderen wat lekkere dingetjes klaarmaken, de klas versieren en dan de ouders verwelkomen en nog even persoonlijk met ze spreken. Op deze manier laat u zien, dat u de ouders waardeert. En als dit school breed gebeurt, zal de drempel voor ouders om naar school te komen lager zijn. Ouders die zich erkend voelen, zijn meer bereid zich in te zetten voor de school en/ of samen te werken met de school.


Afscheid van een leerling:

Soms gaan kinderen naar een andere school of gaan ze verhuizen. In de klas besteed je daar natuurlijk aandacht aan. Maak bijvoorbeeld een zelf gemaakt afscheidscadeau.


Een Superheldendag:

Sluit het jaar af met een Superheldendag. Geef de kinderen een cape van plastic tafelkleden die je vervolgens doormidden knipt. Maak Superheldenmaskers en deel Superheldendiploma's, met daarop de specifieke superkracht van ieder kind persoonlijk, uit. Ook leuk: maak een foto van deze laatste dag tegen een achtergrond van wolkenkrabbers en geef het kind een bordje in zijn/haar handen met daarop bijvoorbeeld de volgende tekst: "Ik ben de Superheld van juf...". Deze kun je op een kaart plakken en in de zomervakantie naar de kinderen sturen of digitaal delen.


Proosten:

Proost samen met de kinderen op deze laatste schooldag met kinderchampagne.


Een foto:

Maak een foto van de kinderen. Enkele ideeën:

 • Maak een lijst met daarop de tekst "Mijn laatste schooldag" en laat het kind hierachter plaatsnemen.

 • Maak een foto en laat het kind een krijtbordje vasthouden met daarop de tekst wat hij/zij later wil worden

 • Maak een foto samen met jou

 • Geef de kinderen een afstudeerhoedje op en een diploma

 • Teken met stoepkrijt een afstudeerhoed en schrijf het jaartal erbij. Laat het kind in deze stoepkrijttekening liggen en maak een foto van bovenaf.

 

Afscheid nemen


En dan is het moment daar om echt afscheid te nemen.

Ga nu bij de deur (of een andere geschikte plek staan) en geef daar de kinderen de mogelijkheid om afscheid te nemen en een persoonlijk moment met de leerkracht te hebben om het jaar goed af te kunnen ronden. Laat vooral centraal staan wat het kind nodig heeft om goed afscheid te kunnen nemen. Dat kan bijvoorbeeld op de volgende manieren.


Met een groepsknuffel:

Ga in het midden van de klas staan en laat de kinderen hier omheen of in een kring staan. Geef elkaar een groepsknuffel. Na een aantal tellen ‘knuffelen’ gooien ze de armen omhoog en zwaaien naar elkaar. Laat een ouder of stagiaire een foto maken van dit moment.


Met een kanjerdiploma:

In de meeste kleutergroepen krijgen kinderen, in tegenstelling tot hun eventuele oudere broers en zussen, geen rapport mee naar huis. Geef ze in plaats daarvan een Kanjerrapport, waarop je een klein stukje over het kind schrijft. Reik deze uit en laat het kind daarbij over een rode loper naar een finish lijn lopen en de andere kinderen een applaus geven.


Bij de deur:

Ga bij de deur (of een andere geschikte plek staan) en geef de kinderen daar de mogelijkheid voor een persoonlijk moment om het jaar af te ronden. Laat ieder kind zelf kiezen op welke manier, bijv. een praatje, hand, een high five of een knuffel.


Uitzwaaien:

Maak een feestelijk spektakel van met het uitzwaaien. Laat bijvoorbeeld alle kinderen vanuit het raam via een trampoline de school uit springen. Of zet een bank van het gymlokaal tegen het raam waar iedereen naar buiten kan glijden. Of laat de kinderen onder een mooi versierde boog over een rode loper met een wall of fame (sterren met hun handafdrukken en naam erin) naar buiten lopen.

 

De overdracht


Aan het eind van het schooljaar zorg je voor een overdracht van de kinderen, die naar een andere groep gaan. Een goede overdracht zorgt voor een doorgaande leerlijn tussen dit en het volgende schooljaar. In een overdracht breng je de nieuwe leerkracht op de hoogte van eventuele medische bijzonderheden en bijzonderheden in de thuissituatie van de kinderen, de onderwijsbehoeften van de kinderen en gegevens over eventuele interne en/of externe hulp. Doordat een kind merkt dat de nieuwe leerkracht op de hoogte is en de begeleiding op dezelfde manier voorzet, geeft dit duidelijkheid, veiligheid en voelt het kind zich begrepen.


Geniet van de laatste weken met de kinderen en geniet van de leuke activiteiten die in de laatste schoolweken gepland worden.

 

Op zoek naar meer?


Kijk dan eens op mijn Pinterest

Heb jij zelf ook nog leuke aanvullingen?

Inspireer dan collega’s door jouw ideeën als reactie op dit artikel te delen!

 

Bronnen


.

.

1.044 weergaven0 opmerkingen

Recente blogposts

Alles weergeven

Comentarios


bottom of page