Zoeken

Wat leer je van muziek?

Bijgewerkt: 6 dagen geleden

Muziek in de klas maakt alles vrolijker! Het is erg leuk om te doen en iedereen kan het!

Is het je weleens opgevallen dat er ook enorm veel wordt gezongen in kinderprogramma’s?

Dat is niet voor niets. Zingen en muziek zijn niet alleen maar heel erg leuk, maar ook erg leerzaam. Muziek heeft veel positieve effecten op de ontwikkeling van kinderen en is een goed middel om aan meerdere ontwikkelingsgebieden in samenhang aandacht te besteden. In deze blog vertel ik je er meer over.
Muziek moet uit het verdomhoekje...


Bijna iedereen vindt muziek wel leuk. Om naar te luisteren, om zelf te maken, om op te dansen, of op te gaan in de emotie die muziek overbrengt.

Samen zingen zorgt ervoor dat er een stofje vrijkomt in je hersenen (dopamine), waarvan je blij wordt. Daarnaast kent muziek volgens vele wetenschappers veel positieve effecten.


Daar tegenover staat echter de afnemende belangstelling voor muziekonderwijs.

Steeds minder kinderen volgen muziekles en leren een instrument bespelen.

En leerkrachten in het basisonderwijs hebben zoveel taken op hun bord en muzieklessen worden steeds vaker vervangen door meer lees- en rekenlessen om kinderen hoger te laten scoren op toetsen, dat muziekles geven niet hoog op de prioriteitenlijst staat en steeds minder aandacht krijgt. Vaak zijn ze ook matig tot slecht opgeleid om muziekles te geven.

Het positieve effect van muziek


Muziek is echter van groot belang voor ieder kind in de basisschool.

Diverse wetenschappelijke onderzoeken komen namelijk allemaal tot de conclusie dat muziek een groot effect heeft op de ontwikkeling en zelfs het IQ van kinderen verhoogt.

Dit positieve effect heeft te maken met het moeten samenwerken van de beide hersenhelften bij het maken van muziek.

In de linker hersenhelft wordt de spraak en intellect geregeld. De rechter hersenhelft regelt de gevoelstoestand. Door het maken van muziek raken deze hersenhelften meer en sterker met elkaar verbonden dan bij kinderen die geen muziek maken, omdat de neuronen worden geactiveerd en hierdoor minder neuronen afsterven. Dit maakt de verbindingen beter en dat heeft weer invloed op het IQ van je kind. Muziek maakt dus slimmer!


Hier blijft het niet bij, want er zijn nog meer voordelen aan het maken van muziek.

Muziek stimuleert de sociaal-emotionele ontwikkeling van kinderen.

Kinderen leren emoties te benoemen aan de hand van muziek.

Samen muziek maken zorgt bovendien voor een gevoel van deel uitmaken van een groep, erbij horen en zorgt voor een positieve energie binnen de groep.

Kinderen leren dat al die klanken samen een mooie melodie vormen. Ze leren bij muziek maken dus ook om samen te werken. Dat samenwerken is belangrijk, want zo leren ze dat ieder kind een eigen rol heeft binnen het geheel en dat iedereen nodig en waardevol is.

Er wordt niet gecommuniceerd in taal, maar in klanken en in klanken is iedereen gelijk.

Dit vergroot het zelfvertrouwen.

Door een instrument te bespelen zal ook de motoriek geoefend worden.

Dingen als aanraken, luisteren en kijken is goed voor de zintuiglijke ontwikkeling.


Muziek maken helpt ook bij de spraak- en taalontwikkeling.

Taalproblemen zijn een van de meeste voorkomende ontwikkelingsstoornissen bij kinderen. Kinderen die moeite hebben met lezen hebben vaak ook moeite met luisteren.

Het onderscheiden van verschillende klanken gaat vaak fout. Goed luisteren is de sleutel tot goed leren lezen. Kinderen die muziek maken hebben hierin een voorsprong.

Muziek zorgt ervoor dat de hersenen veel makkelijker met klanken om kunnen gaan.

Muziek doet een beroep op je gehoor. Je moet goed luisteren naar de melodie en de tekst. Kinderen moeten zich concentreren om te horen. De diverse klanken in de taal zullen daardoor ook beter uit elkaar gehouden kunnen worden.

Muziek traint dus kanalen in de hersenen die je kind helpen bij het leren lezen.

en juist wanneer een kind op de basisschool zit dan zijn deze hersendelen sterk in ontwikkeling waardoor ze extra gevoelig zijn en kan muziek optimaal bijdragen aan de leesprestaties en emotionele intelligentie van een kind. Muziek helpt bovendien bij het spelen met spreekgeluiden, goed articuleren en het uitbreiden van de woordenschat.

Er zijn zelfs onderzoeken die uitwijzen dat kinderen die een muziekinstrument bespelen minder moeite hebben met luisteren in een rumoerige klas. En dus meer informatie uit de lessen halen dan kinderen zonder muzikale ervaringen.

Muziek stimuleert bovendien de creativiteit. Kinderen met een muzikaal getraind brein zijn beter in het schakelen tussen verschillende taken, het oplossen van problemen en het verwerken van informatie.


Laten we muziekonderwijs binnen de basisschool dus de plek geven die het verdient.

Vakoverstijgend


Muziek is een ontwikkelingsgebied op zich, maar daarnaast ook een prachtig middel om meerdere ontwikkelingsgebieden te combineren in één activiteit. Leerinhoud die in een muzikale context wordt aangeboden blijft beter hangen.

Bovendien nodigt muziek uit tot regelmatig herhalen, waardoor de kennis inslijt.

Het is niet alleen zo dat je op deze manier aan verschillende ontwikkelingsgebieden werkt, maar doordat er door vakoverstijgend met muziek bezig te zijn verschillende delen van de hersenen tegelijk worden aangesproken (bijvoorbeeld de gebieden voor zang en muziek, voor tellen en voor beweging) is de ontwikkeling op al deze gebieden ook effectiever.


Onder het tabblad "SEO/Muziek" op deze website vind je meer achtergrondinformatie over de muziek kleuters. Daarnaast vind je allerlei praktische suggesties in mijn blogs "Muziek" op de diverse themapagina's.

Kijk voor meer suggesties ook eens op mijn Pinterest

Heb je zelf ook nog leuke suggesties? Laat dan een reactie achter!

34 keer bekeken0 reacties

Recente blogposts

Alles weergeven

Zingen