Zoeken
  • Juf Angelique

Langdurig zieke kleuters

Bijgewerkt op: 15 mei

Voor een optimale ontwikkeling is het erg belangrijk dat kinderen regelmatig contact hebben met leeftijdgenoten. Op die manier ontwikkelen ze zowel sociale als cognitieve vaardigheden. Een kind dat ernstig ziek is en daardoor gedurende een langere periode niet naar school kan komen loopt veel contact met andere kinderen mis.

Om ervoor te zorgen dat een leerling die door ziekte afwezig is zich tóch voldoende kan ontwikkelen, is het daarom belangrijk dat de school het contact tussen een zieke leerling en zijn klasgenoten stimuleert. In deze blog vertel ik je er meer over.Verantwoordelijkheid


Wanneer een kind door ziekte een langere tijd niet naar school kan komen, blijft de school waar hij/zij is ingeschreven verantwoordelijk voor het lesaanbod aan deze leerling.

Dit staat vast in de Wet Ondersteuning Onderwijs aan Zieke Leerlingen.

De leerkracht is, samen met de interne begeleider en de schooldirectie, verantwoordelijk voor het bedenken van de manier, waarop het onderwijs aan een zieke leerling kan worden voortgezet.


Uiteraard spelen de ouders van een zieke leerling hierin ook een grote rol. Het is belangrijk om met hen afspraken te maken over de manier waarop het contact tussen hun zieke kind en zijn klasgenoten kan plaatsvinden én hoe vaak dit mogelijk is. Tevens is het van belang om met de ouders afspraken te maken over het contact tussen hen en de school.


Daarnaast is het noodzakelijk om ook de kinderen en de ouders van de klasgenoten te informeren over de ziekte van een leerling en over de manier waarop hier op school mee wordt omgegaan. Een goede samenwerking tussen de school, de ouders van een ziek kind en de ouders van zijn klasgenoten is erg belangrijk. Met elkaar kunnen zij ervoor zorgen, dat de klasgenoten een zieke medeleerling niet vergeten. Want ook al is hij/zij er in de groep niet bij, hij/zij hóórt er wel bij!

 

Weinig contact met klasgenoten


Een ziek kind, dat weinig contact met leeftijdgenoten heeft, kan in een sociaal isolement raken. Dit heeft een negatief effect op zijn cognitieve en sociaal-emotionele ontwikkeling. Een gebrek aan contact met klasgenoten kan er ook voor zorgen dat een zieke leerling een grote drempel ervaart om op een later moment terug te keren naar school.

Door zijn/haar afwezigheid mist hij/zij namelijk de dagelijkse gang van zaken in de klas, waardoor hij/zij niet meer op de hoogte is van ontwikkelingen binnen de groep.

Doordat een zieke leerling lesstof mist, kan hij ook onzeker en faalangstig worden.

Behalve lesstof mist hij ook sociale veranderingen in de groep, zoals nieuwe vriendschappen, verkeringen of ruzies. Dit kan ertoe leiden, dat hij zich zorgen maakt of hij er bij terugkeer nog wel bij zal horen in de groep.

Ook deze zorgen kunnen tot faalangst leiden. Behalve dat de school verantwoordelijk is voor het lesaanbod aan een zieke leerling, is het dus ook belangrijk, dat de school het contact tussen klasgenoten en een zieke leerling stimuleert.

 

Manieren om contact te stimuleren


Op de hoogte houden

Wanneer een kind door ziekte gedurende een langere tijd niet naar school kan gaan, is het voor hem en zijn ouders prettig om op de hoogte te blijven van de dagelijkse gang van zaken op school. Blijf een leerling daarom altijd nieuwsbrieven en berichten sturen.


Uitnodigen voor kortere momenten

Geef een zieke leerling, die dichtbij school woont, de mogelijkheid om tijdens kortere momenten, zoals de pauze naar school te komen. Ook al laat zijn ziekte het niet toe dat hij de hele dag lessen volgt, vaak is een zieke leerling wél in staat om een half uur langs te komen, om met zijn klasgenoten te spelen. Voor de zieke leerling is het ook een prettige onderbreking, iets om naar uit te kijken. Want door te spelen met klasgenoten denkt hij even niet aan zijn ziekte of aan het onderzoek, dat voor die week gepland staat.


Een heen-en-weer schrift

Gebruik een ‘heen-en-weerschrift’, waarin de klasgenoten met de hulp van de leerkracht iets over hun schooldag kunnen schrijven/tekenen. Geef dit schrift mee aan de ouders van een zieke leerling (of laat een klasgenoot het schrift bij de zieke leerling afgeven), zodat die de verhalen ook kan "lezen". Hij kan dan uiteraard ook iets in het schrift schrijven/tekenen of op een verhaal van zijn klasgenoten reageren.


Uitnodigen voor speciale gelegenheden

Het kan voorkomen, dat het voor een leerling nog niet mogelijk is om de reguliere lessen te volgen, maar dat hij/zij het wél leuk vindt om voor een speciale gelegenheid (een paar uur) naar school. Betrek het kind in dat geval erbij, eventueel met ondersteuning van een van zijn ouders. Zorg er dan ook voor, dat de zieke leerling altijd een uitnodiging krijgt voor speciale gelegenheden, zoals de verjaardag van de leerkracht, de sinterklaasviering en het schoolreisje. Laat de uitnodiging bijvoorbeeld door een klasgenoot maken.

Nodig hem/haar óók uit, als u verwacht dat hij/zij waarschijnlijk niet in staat is om te komen. Door hem/haar tóch uit te nodigen, krijgt de zieke leerling het gevoel dat hij nog steeds bij de groep hoort. En daardoor blijft hij betrokken. Dit kan een onzeker gevoel en mogelijke zorgen rondom een latere terugkeer op school verkleinen.


Persoonlijke bezorgdienst

Behalve per post kunnen nieuwsbrieven en uitnodigingen ook worden meegegeven aan een klasgenoot. Een zieke leerling vindt het altijd leuk om een klasgenoot te zien (als hij tenminste hiertoe in staat is. Bespreek dat vooraf met de ouders.). De leerkracht kan de post zo nu en dan ook zelf bezorgen. Dan kan er meteen een huisbezoek aan gekoppeld worden.


ICT-middelen

Tegenwoordig zijn er veel ICT-middelen beschikbaar, die het gemakkelijker maken om contact te kunnen houden met een leerling die niet in de klas aanwezig is.

Het is bijvoorbeeld mogelijk om namens de groep een e-mail-account aan te maken. De klasgenoten kunnen dit dan gebruiken om een zieke leerling te e-mailen over de dagelijkse gang van zaken in de klas. Zo kan bijvoorbeeld eens in de week (of na een speciale gebeurtenis) een klasgenoot de opdracht krijgen om een e-mail te sturen, waarin hij een zieke leerling kort vertelt wat de groep heeft meegemaakt. Maar ook een zieke leerling kan gebruikmaken van e-mail. Bijvoorbeeld om de klas te vertellen over een onderzoek dat hij heeft moeten ondergaan. Of om gemaakt schoolwerk te versturen.

Daarnaast is het mogelijk, om zowel in de klas als bij de zieke leerling een laptop met webcam te gebruiken voor communicatiedoeleinden. Bij de zieke leerling kan dat zowel thuis als in het ziekenhuis. Met behulp van een programma als Skype kunnen klasgenoten dan in de klas praten met de zieke leerling.

Daarnaast is het mogelijk, om via KlasseContact (een project van Ziezon) ICT-middelen van Digibeter of WebChair aan te vragen. Deze middelen zijn speciaal ontwikkeld voor het vormgeven van digitaal contact met een zieke leerling. Door deze middelen in te zetten, kan een zieke leerling bijvoorbeeld de instructies gemakkelijk volgen, die de leerkracht tijdens lessen geeft. Ook is mogelijk, om een zieke leerling bij de verwerking van een les te betrekken, terwijl hij contact heeft met één klasgenoot (of met enkele klasgenoten).

Plaats bijvoorbeeld één leerling (of enkele leerlingen) achter de computer en laat die leerling (of die leerlingen) via een distance learning system met een zieke leerling communiceren en samenwerken. De zieke leerling en zijn klasgenoot/ klasgenoten kunnen op deze manier bijvoorbeeld gemakkelijk over een opdracht overleggen, met elkaar oefenen met voorlezen of elkaar overhoren over de tafels of Engelse woordjes.


Soms kunnen er echter allerlei emoties, zoals angst, verwarring en verdriet, voor de leerkracht meespelen , waardoor dit lastig(-er) kan zijn. Bijvoorbeeld wanneer er bij een leerling sprake is van een acute ziekte of wanneer een leerling plotseling een ernstig ongeluk heeft gehad. Die emoties kunnen het voor een leerkracht lastiger maken om professioneel naar een leerling, zijn ouders en de klasgenoten toe te handelen.

Hulp en steun van bijvoorbeeld een interne begeleider, de schooldirectie en de naaste collega’s zijn hierbij dan ook erg belangrijk.

 

Burgerschap


Wanneer op een school een kind door ziekte langdurig afwezig is, kan dit een onderwerp zijn, waarmee invulling wordt gegeven aan het thema ‘burgerschap’.

Doordat klasgenoten een zieke leerling bezoeken, op verschillende manieren contact met hem/haar blijven houden en iets voor hem/haar organiseren, worden ze immers gestimuleerd om actieve en betrokken burgers te worden.


Een langdurig zieke leerling in de klas nodigt uit tot het oefenen van sociale vaardigheden.

Gebruik bijvoorbeeld het thema "Op bezoek gaan bij iemand die ziek is" tijdens een les sociale vaardigheden. Bespreek de vaardigheden, die in dit verband belangrijk kunnen zijn, zoals: aardig doen/zijn, samenwerken, ervaringen delen, een taak uitvoeren en iets voor een ander organiseren. Bereid een bezoek aan de zieke leerling voor. En bespreek dit bezoek ook met de hele klas na

 

Op zoek naar meer?


Kijk voor meer suggesties ook eens op mijn Pinterest.

Heb je zelf ook nog leuke suggesties? Laat dan een reactie achter!


.

9 weergaven0 opmerkingen

Recente blogposts

Alles weergeven