Zoeken

Het Kleurenmonster: Opening/afsluiting

Bijgewerkt: een dag geleden

Het is belangrijk, om tijdens het plannen van een thema, als leerkracht goed na te denken over de startactiviteiten. Startactiviteiten moeten ervoor zorgen dat de kinderen enthousiast worden voor een thema. Het is dan ook belangrijk dat de activiteiten, die je kiest pakkend en betekenisvol zijn en nieuwsgierigheid opwekken. Wanneer kinderen zelf enthousiast zijn voor een thema, zullen zij meer tot leren komen. Ook zijn de startactiviteiten belangrijk om de voorkennis te activeren en leervragen voor het thema op te stellen. Door het opstellen van de leervragen en het maken van een plan kan vervolgens de rest van het thema worden vormgegeven. Thema’s kunnen op veel verschillende manieren gestart en afgesloten worden. In deze blog geef ik je suggesties om het thema: het Kleurenmonster te openen.VoorwerpenHaal allerlei voorwerpen de klas in, die met het Kleurenmonster en emoties te maken hebben en waarmee je de nieuwsgierigheid van de kinderen kunt opwekken.

De kinderen komen de klas binnen en zien deze voorwerpen liggen.

Vervolgens zal een gesprek ontstaan over deze voorwerpen. Wat zijn dit voor voorwerpen? Wat kunnen we met deze voorwerpen doen?

 • De kinderen vinden bijvoorbeeld een pot met gekleurde dopjes in de klas. Van wie zou dit kunnen zijn? Iedereen denkt mee en maakt er een tekening van. De volgende dag wordt er een tipje van de sluier opgelicht met behulp van een brief of filmpje of een andere hint. Langzamerhand wordt gedurende het project duidelijk van wie het voorwerp is.

 • De voorwerpen kunnen in een doos of koffer geplaatst worden. Deze geheimzinnige doos staat in de klas als de kinderen binnen komen. Iedere keer komt er wat uit de doos tevoorschijn. Wat is het? Wat kunnen we er mee doen? De kinderen zullen op ideeën komen en nieuwsgierig zijn naar de rest van de voorwerpen.

Een verhalend ontwerpStart het thema met een verhalend ontwerp. Dit betekent dat je een thema uitwerkt aan de hand van een verhaal of een verhaallijn, die de rode draad voor je lessen vormt en waarbij leerlingen actief meedoen en zelf ontdekkend leren, door op zoek te gaan naar oplossingen. Enkele variaties:

 • Er komt een Kleurenmonster-handpop op visite. Hij heeft een vraag of probleem.

 • De kinderen ontvangen een brief van een Kleurenmonster, waarin hen om hulp wordt gevraagd bij een probleem. De kinderen bedenken zelf een oplossing voor het probleem en kiezen met welk materiaal ze dit gaan doen. Ze kunnen bijv. bouwen in de bouwhoek, iets maken van constructiematerialen, iets knutselen enz...

DramaDrama kan op diverse manieren worden ingezet bij het openen/afsluiten van een thema. Enkele variaties:

 • De leerkracht komt als een Kleurenmonster de klas binnen

 • De leerkracht beeldt samen met een aantal leerkrachten het boek van Het Kleurenmonster uit.

 • Een poppenkastvoorstelling over het Kleurenmonster.

 • De kinderen kunnen zelf een voorstelling verzorgen.

Een boek


Start het thema met het voorlezen van een boek over emoties /het Kleurenmonster.

Een speurtochtOrganiseer een speurtocht in of rondom de school.

Enkele variaties:

 • Een aantal leerkrachten/volwassenen verkleden zich als kleurenmonster en lopen in en om de school heen. De kinderen zoeken de kleurenmonsters op. Het kleurenmonster geeft ze vervolgens een letter of een deel van een plaatje. Nadat alle kleurenmonsters gevonden zijn, wordt de naam of het plaatje in elkaar gepuzzeld.

 • In de klas, school of rondom de school hangen overal afbeeldingen van kleurenmonsters. De kinderen zoeken deze. Bij ieder kleurenmonster vinden ze bijvoorbeeld een stukje van een puzzelplaatje.

 • De kinderen volgen een spoor van gekleurde potjes. Onderweg moeten zij allerlei opdrachten uitvoeren. Aan het eind wacht een Kleurenmonster (een volwassene die verkleed is en klaar zit) met een mooi prentenboek over emoties om voor te lezen.

Een leergesprekBij het opstarten van een thema is het belangrijk dat de voorkennis wordt geactiveerd.

Deze kan bijvoorbeeld geactiveerd worden door een leergesprek.


Inventariseer wat de kinderen al weten en nog willen leren over gevoelens.

Daarna kan er een woordveld worden gemaakt of kunnen de weetjes op stroken worden genoteerd en opgehangen bij: wat weten we al?

Dit woordveld wordt gedurende het thema verder aangevuld . Als dit met een andere kleur gebeurt kunnen de kinderen hun eigen proces ook zien.


Stel vervolgens samen met de kinderen leervragen op. Ga in op wat ze zich afvragen.

Noteer deze vragen op (stroken op) de vragenwand: Wat willen we nog leren?

Vertel dat jullie gedurende het thema zoveel mogelijk van die vragen gaan proberen te beantwoorden. Laat de vragen zoveel mogelijk uit de kinderen komen en stimuleer ze met startvragen zoals:

 • Waarom...?

 • Hoe...?

 • Welke...?

 • Wanneer....?

 • Wat als...?

 • Waar...?

 • Hoe kun je...?

 • Als....dan....?

Bespreek hoe we de antwoorden op deze vragen zouden kunnen vinden?

Deel ze eventueel daar op in:

 • Wat kun je opzoeken in een boek of op internet?

 • Wat kun je navragen bij een ouder of deskundige?

 • Wat kun je zelf gaan onderzoeken?

 • Waar kun je iets voor ontwerpen?

Maak ook een opzoekhoek bij de vragenmuur. Zet daar bijv. boeken over gevoelens en tablets, waarop de kinderen bijv. video's kunnen kijken.


Naarmate de kinderen meer over gevoelens leren, kunnen ze deze vragen vervangen door de feiten. Verplaats deze stroken dan naar: "Dit zijn we te weten gekomen".

Een quizOrganiseer een quiz over het Kleurenmonster.

Wat weten ze al of nog van het onderwerp af?

Een feestSluit het thema eens feestelijk af.

 • Laat de kinderen in een bepaalde kleur kleding naar school komen.

 • Organiseer een kleuren-photoshoot.


Kijk voor meer suggesties ook eens op mijn Pinterest!

Heb je zelf ook nog leuke suggesties? Laat dan een reactie achter!

173 keer bekeken0 reacties

© 2020 by juf Angelique. This website has been designed using resources from Freepik.com