Zoeken

De speelhoeken inrichten

Bijgewerkt: mei 5

Om kinderen te kunnen laten spelen is een goed ingerichte en uitdagende speelleeromgeving essentieel. Maar hoe creëer je die? Je leest er meer over in deze blog.Laat het perfecte plaatje los!


In dit Internet-tijdperk is het natuurlijk vrij eenvoudig om aan ideeën voor de inrichting van je hoeken te komen. Op Pinterest zie je bijvoorbeeld vaak fantastische hoeken staan.

Bij het inrichten van je hoeken zou je jezelf echter niet aan deze perfecte plaatjes moeten willen meten en wel om deze redenen:

* Deze hoeken zijn vaak erg leerkracht gestuurd en er is weinig inbreng van de kinderen zelf.

* De hoeken zijn vaak ingericht met dure prachtige materialen.

Wanneer je dit in de klas zou willen, zou je veel eigen budget moeten gebruiken.

Is dit alles waard voor het perfecte plaatje?

Mooier betekent namelijk niet dat altijd dat kinderen meer leren, ervaren en ontdekken.

Maak priori-tijd!


Heb je geen tijd voor het inrichten van de hoeken? Maak dan priori-tijd!

Vraag jezelf af waarvoor je je tijd gebruikt, of die dingen echt belangrijk zijn en wat het voor resultaat oplevert. Vraag jezelf ook af of tijd het enige is wat je tegenhoudt bij het inrichten van je hoeken. Misschien zit er wel iets achter die "tijd".

Focus je vervolgens op datgene wat het meest belangrijk is. Bedenk wat je het belangrijkste vindt en durf dit bovenaan je lijstje te zetten. Je kunt nu eenmaal niet alles tegelijk.

Maak bij je schoolleiding kenbaar dat je meer tijd wilt voor het inrichten en uitdagend maken van je hoeken, omdat het belangrijk is voor de ontwikkeling van de kinderen.


Keuzestress tussen een teveel aan ideeën kan ook een tijdobstakel zijn, doordat je te lang blijft hangen in het verzamelen voordat je tot actie overgaat, omdat je niet weet waar te beginnen. Uiteindelijk doe je misschien zelfs helemaal niets en voel je je er misschien nog slecht over ook. Bedenk je steeds dat doen beter is dan perfectie. Iedere hoek is beter dan een hoek die alleen maar in je hoofd zit. Een hoek moet juist ook niet perfect zijn, maar groeien en steeds beter worden, in samenwerking met de kinderen.

Begin gewoon eens met één hoek tegelijk!


Wanneer de priori-tijd er is, is het overigens nog steeds niet de bedoeling dat je alle hoeken na schooltijd inricht.Betrek de kinderen erbij


Het inrichten van hoeken hoeft ook helemaal niet zoveel tijd te kosten, wanneer je de kinderen meer eigenaarschap bij het inrichten van de hoeken geeft en samen de hoeken onder schooltijd inricht.

Wanneer je de touwtjes uit handen durft te geven en de kinderen bij het inrichten van de hoeken betrekt, scheelt dat je niet alleen heel veel tijd , maar op die manier werk je ook nog eens volledig uit de belevingswereld van de kinderen en heb je een grotere betrokkenheid. Bovendien voelt het voor de kinderen als een eigen succes.

leren bovendien veel van het maken en bedenken van hoeken: hoe groot moet de hoek zijn, past deze kast ook aan de andere kant van de klas (meten), hoeveel tafels kunnen we in deze hoek kwijt, welke spullen hebben we nodig, wat hoort allemaal bij dit thema, hoe speel je in deze hoek, welke rollen kan je hier spelen? Kortom: Je tijd gebruiken om samen met de kinderen hoeken in te richten levert veel meer op.

Bovendien kan een opeens compleet veranderde klas als ze op school komen voor sommige kinderen heel verwarrend zijn en veel prikkels geven.


Hoe pak je dat aan?

Zorg allereerst aan het begin van een thema altijd voor een prikkelende startactiviteit, waardoor er meteen betrokkenheid is. Dit kan bijvoorbeeld een voorwerp zijn.

Vervolgens bedenk je samen met de kinderen welke hoek ze in de klas willen en welke spullen ze daarvoor nodig hadden. Wanneer je dit voor het eerst gaat doen, is het belangrijk om bijvoorbeeld een woordveld te maken of alles op een groot papier te tekenen.

Ga vervolgens samen op zoek. Laat kinderen ook materialen van thuis meenemen om nog meer betrokkenheid te creëren. Kinderen zijn creatief en komen vaak op hele leuke dingen. Mocht er te weinig komen dan kun je ook een oproepje doen in het schoolnieuws of op zoek gaan naar koopjes in de kringloopwinkel of op Marktplaats.


Vind je het lastig kinderen meer eigenaarschap te geven?

Binnen dit eigenaarschap kun je natuurlijk op verschillende manieren differentiëren.

Bekijk welke aanpak het beste bij jou, je school en de kinderen past:

* De leerkracht bedenkt een hoek vanuit de doelen en richt de hoek in na schooltijd.

* De leerkracht bedenkt een hoek vanuit de doelen en richt de hoek in samen met de kinderen. De leerkracht geeft aanwijzingen welke materialen er gemaakt of geplaatst moeten worden en de kinderen voeren dit uit.

* De leerkracht geeft aan bij de kinderen welke hoek er in de klas komt en de kinderen mogen bedenken welke materialen er nodig zijn. De leerkracht noteert deze op een lijst en verzamelt deze materialen samen met de kinderen..

* De leerkracht bespreekt met de kinderen dat er binnen het op dat moment spelende thema een hoek ingericht gaat worden. Samen met de kinderen bedenkt hij/zij een hoek en laat hij/zij de kinderen bedenken welk spel hierin gespeeld gaat worden en laat hij/zij de kinderen de materialen verzamelen of maken en zelf de hoek inrichten. De leerkracht voegt iets toe wanneer dit nodig is om het spel te structureren of om een doel centraler naar voren te brengen. De leerkracht geeft de kinderen ruimte ideeën te ontplooien en uit te voeren.

De kenmerken van een goede hoek


Een rijk milieu is een absolute voorwaarde om kinderen betrokken te maken.

De gedrevenheid van kinderen om greep te krijgen op de werkelijkheid, vraagt om een gevarieerd aanbod van materialen en activiteiten die kinderen écht aanspreken.

Om hoeken zo in te richten dat alle kinderen er graag in willen spelen en veel van leren houdt je bij het inrichten ervan rekening met de volgende voorwaarden:

 • De hoek moet de nieuwsgierigheid prikkelen. De kinderen moeten zich afvragen wat er allemaal te vinden en te doen is. Ze moeten zin hebben om aan de slag te gaan, te ontdekken en te spelen.

 • De hoek moet gevuld zijn met krachtige materialen, die tot de verbeelding spreken en de fantasie prikkelen.

 • De grenzen en regels van de hoek moeten duidelijk zijn. De kinderen moeten precies weten wat ze er kunnen doen.

Stap 1: Opruimen


Om een leerrijke hoek te creëren begin je met het opruimen van de oude hoek.

Veel kleuterleerkrachten zijn verzamelaars en zien overal kansen liggen voor spel.

De hoeken liggen daardoor vaak vol met materialen. De kinderen gaan echter niet meer spelen met meer spullen. Het is juist omgekeerd! Less is more!

Jonge kinderen hebben namelijk vaak nog moeite met focus houden.

Veel materiaal zorgt niet voor beter spel en kan juist afleiden en een terugval naar het manipulerende rommelende spel veroorzaken. Wanneer er veel rommel in je hoeken wordt gemaakt komt dat vaak doordat er te veel spullen liggen.

Kinderen kunnen heel goed spelen met weinig materialen, zeker als het materialen met een open eind zijn en dus niet van tevoren al vaststaat wat je ermee kan doen.

Vergeet ook niet dat de kinderen eerst ervaringen met de materialen moeten opdoen en vaardig moeten worden in het gebruik hiervan. Breng voor optimale spelkansen dus orde en structuur aan, doseer en wissel liever af met de spullen.


De eerste stap bij het inrichten van je hoeken is dan ook om eens kritisch na te gaan of alle materialen die er al liggen moeten blijven liggen.

Zeker wanneer je je hoeken elk jaar weer op dezelfde manier inricht en er alleen nieuwe materialen bij legt, zonder iets weg te doen. Dit kan overigens ook heel goed onder schooltijd samen met de kinderen. Op die manier wordt het geen extra taak en verhoog je zelfs de betrokkenheid. Vraag je bij het opruimen steeds af of het nog bruikbaar is, of de kinderen er vaak mee spelen, of het NU in de hoek moet liggen of bewaard kan worden tot een ander thema, of je er niet teveel van hebt (denk aan de serviesjes etc.)?

Gooi kapotte materialen weg! Vul de hoek daarna ook niet meteen met allerlei nieuw materiaal. Kijk eerst eens wat er gebeurt nu er weinig ligt. Heb je echt niets om weg te gooien, maar is je hoek wel erg vol? Doe dan toch een gedeelte weg.

Je kunt deze spullen uiteraard gewoon bewaren, maar niet in je lokaal. Wanneer je er geen geld aan hebt uitgegeven (dit geldt bijv. vaak voor de loose parts) en het zo weer met een oproepje aan ouders in je klas zou kunnen krijgen zou ik de spullen zeker weg doen.

Het opslaan van alle spullen neemt anders echt teveel plek in beslag.

Je zou ook kunnen rouleren met andere groepen binnen je school.

Tip: Plaats de spullen die je weg wilt doen en waar een ander mogelijk nog iets aan zou kunnen hebben eens op (Onderwijs)marktplaats. Van de opbrengst kun je weer investeren in andere materialen.

Stap 2: Vertrek vanuit de belevingswereld


Bedenk hoe je de hoek eventueel bij het thema van de klas kunt laten passen.

Probeer via gesprekjes te ontdekken wat er op dit moment bij kinderen leeft.

Welke vragen stellen ze zichzelf of aan jou? Probeer los te komen van je eigen aanbod en vertrek vanuit de interesses van de kleuters. Bij een goed gekozen thema valt heel veel te spelen. Als je niets kunt bedenken voor je hoeken kun je jezelf dus afvragen of je het thema wel goed gekozen hebt.


Las daarnaast ook eens een periode in waarbij er geen thema is, zodat je kunt observeren wat kinderen dan zelf kiezen om te spelen. Kinderen zijn namelijk heel goed in staat om zelf te bepalen wat ze gaan spelen, ook zonder kapstokjes zoals een thema of opdracht.

Observeer dingen zoals: Wat spreekt hen aan? Waar grijpen ze steeds weer naar terug?

Het is overigens ook niet nodig om iedere hoek bij je thema te betrekken en aan te passen en de hoeken hoeven ook niet steeds helemaal op hun kop; een kleine aanpassing kan ook al voldoende. Een ander uiterste en een gemiste kans is dan weer dat je bij ieder thema alleen de themahoek verandert en de rest onveranderd laat.

Stap 3: Bedenk welke doelen je wilt verwerken


Stel bij je aanbod vragen zoals:

 • Wat is mijn bedoeling met dit aanbod?

 • Waarom breng ik dit in?

 • Wat vind ik belangrijk in deze hoek?

 • Welk spel wil ik uitlokken?

 • Heeft mijn hoek ruimte voor gericht en vrij spel?

 • Heeft mijn hoek een duidelijke leerfunctie?

 • Waaruit bestaat mijn begeleiding dan precies?

 • Voor welke kleuters is begeleiding echt nodig?

 • Sluit mijn hoek aan bij het thema?

 • Heeft mij hoek voldoende afwisseling?

 • Of kan het ook op een andere manier, met een kleinere groep of met een andere werkvorm?

Meer hierover lees je in mijn blog over beredeneerd spel.


Besef je dat doelen vooral in jouw hoofd zitten en niet in het hoofd van de kinderen.

Het is een verwachting van jezelf. Verwachtingen hebben is goed.

Het betekent dat je oefent in het herkennen van interesses, behoeften en het niveau van kinderen. Verwachtingen mogen alleen geen opdrachten worden, want dan heb je geen spel meer. Als kinderen spelen zijn ze eigenlijk doelloos bezig, dan gaat het meer om het proces, niet om het eindproduct. Spel is vrij van opdrachten en je verwachtingen opleggen is vergelijkbaar met een opdracht. Je moet verwachtingen dus ook weer durven loslaten en er niet van uitgaan dat de kinderen met jouw doel voor ogen spelen. Focus je dus niet op resultaten. Het spelen in hoeken is niet hetzelfde als ‘oefenen voor een toets’.

Je kunt doelen hooguit uitlokken door voorwaarden aan te reiken. Als kinderen niet spelen wat jij had verwacht dan is dat ook helemaal niet erg. Spel is namelijk altijd goed als het aan twee voorwaarden voldoet. Ten eerste moet je respectvol met elkaar omgaan.

Ten tweede moet je materialen die heel moeten blijven ook heel laten.

Dus stenen in de zandbak gooien is prima, stenen tegen iemands hoofd gooien niet.

Stap 4: Zoek een geschikte ruimte


Zorg voor voldoende ruimte. Vaak zijn hoeken veel te klein.

Maak de hoek zo groot mogelijk en laat er zeker 3-4 kinderen in spelen.


Zorg ervoor dat de hoek goed en veilig afgebakend is (bijvoorbeeld met kasten, een klamboe, panelen, een vloerkleed en/of lappen). Deze grenzen duiden de eigenheid van een hoek aan en maken de kinderen los van het "klasgevoel". Daarnaast creëren ze een speelplek waar kinderen zich veilig kunnen voelen en diep betrokken kunnen raken, omdat er dan niets is dat de aandacht afleidt. Maak de afscheidingen bij voorkeur laag of doorschijnend, zodat je zicht hebt op het spel in een hoek.

Met verplaatsbare afscheidingen kun je de hoek eventueel vergroten of verkleinen.


Gebruik eventueel een pictogram om de functie van de hoek visueel te maken, eventueel aangevuld met een pictogram hoeveel kinderen er mogen spelen.


Zie hiervoor ook mijn blog "Waar plaats je de hoeken?"

Stap 5: Zorg voor een goede basis!


Bij het inrichten van een hoek heb je allereerst een goede, vaste (veilige) basis nodig.

Zorg daarbij voor stevig materiaal. Kapotte materialen lokken geen goed spel uit en kun je dus het beste eruit halen.


De hoek moet spel uitlokken door gebruik van herkenbaar materiaal. Wanneer kinderen iets niet herkennen zullen ze ook niet weten wat ze ermee kunnen spelen.

Daarnaast moeten er ook multifunctionele spullen in staan, die tot de verbeelding spreken en de kinderen uitdagen om hun fantasie de vrije loop te laten, zodat de kinderen er zelf een betekenis aan kunnen geven.


Zorg er ook voor dat dat de materialen overzichtelijk opgeborgen kunnen worden, zodat de kinderen weten waar ze iets kunnen vinden. Investeer in goede stevige opbergbakken, het liefst in dezelfde maat, zodat je ze makkelijk kunt stapelen. Bewaar de materialen liever niet in een gesloten kast of bak. De kans is klein dat de kinderen deze vanzelf zullen openen. Plaats de materialen liever in halfhoge, doorzichtige bakken of bakken met een etiket erop, zodat kinderen de materialen ook weer zelfstandig kunnen opruimen. Voeg bijvoorbeeld in je bestekbak de eerste letter van het object toe (de L van Lepel) en je pikt direct weer een taaldoel mee. Dit maakt ook het opruimen eenvoudiger.

Stap 6: Vul de basis aan


Wanneer de vaste veilige basisinrichting er is kun je de hoeken gaan aanvullen met specifieke materialen, die je steeds wisselt, zodat er regelmatig nieuw spel kan ontstaan.

Zorg voor materialen met een helder ontwikkelingsdoel, die aansluiten bij je beredeneerde aanbod. Zorg voor zoveel mogelijk open materialen (de zgn. Loose Parts), waarbij kinderen zelf mogen bepalen wat ze ermee doen en die daardoor meer van hun fantasie en creativiteit vragen. Bouw een hoek ook stap voor stap op, bied dus niet alles in een keer aan.


Ook in de omgang met en mogelijkheden van de materialen in de huishoek hebben kinderen instructie nodig. Laat nieuwe spullen daarom altijd eerst in de kring zien en bespreek wat de kinderen ermee kunnen doen. Laat het manipulatieve spel eerst voordoen (bijvoorbeeld vegen met een bezem). Bespreek ook welke rollen daarbij nodig zijn.

Een schoonmaker moet bijvoorbeeld vegen, stofzuigen, stoffen en ramen zemen.

Laat al deze handelingen aan bod komen, en benoem ze.

Als je tijdens het spelen een bezoek brengt aan een hoek, refereer je aan deze uitleg.

Wat deed de schoonmaker ook al weer?


Een hoek is nooit af


Het inrichten van uitdagende hoeken is eigenlijk nooit klaar. Het is een constant testen, kijken wat werkt, aanpassen, observeren, evalueren en verder uitbouwen.


Observeer welke materialen ze altijd, soms of nooit kiezen en laat de materialen op die manier mee variëren met de behoeften en interesses van de kinderen.

Zorg ook regelmatig voor variatie. Wanneer er steeds iets nieuws te ontdekken is blijf je de nieuwsgierigheid van de kinderen prikkelen.


Als de kinderen niets doen met de materialen, die je hebt neergelegd dan kun je het weghalen en vervangen door iets anders (wacht hier wel mee totdat de kinderen voldoende kans hebben gehad om het materiaal te gebruiken).

Je kunt het materiaal ook introduceren in de kring en bespreken wat het is en wat je ermee kan. Stel daarbij bijvoorbeeld de vraag: Op hoeveel verschillende manieren kunnen we hiermee spelen? Daag de kinderen vervolgens uit om met zoveel mogelijk ideetjes te komen en noteer ze met pictogrammen. Stop niet bij de gangbare ideetjes, maar daag ze uit om met nieuwe te komen. Hang deze vervolgens op in de hoek(-en).

Het is echter een valkuil om, wanneer de hoek niet goed loopt, nog meer materialen toe te voegen. Kinderen gaan niet rijker spelen door meer materialen en vervallen juist vaak eerder in rommelend manipulerend spel als er teveel ligt.


Maak ook regelmatig foto's van het spel en gebruik deze foto’s of filmmateriaal tijdens de afsluiting van de dag. Laat kleuters aan de hand van de foto’s of film terugblikken op het spel laat hen daarover vertellen. Benut deze informatie om je aanbod samen met hen te verrijken.

Een krap budget?


De inrichting van een kleuterklas is vaak een ondergeschoven kindje. Als dit bij jou op school ook het geval is, is het helemaal niet gek inzicht in de financiën en de verantwoording hiervan te vragen en je leidinggevende duidelijk te maken dat de materialen in de hoeken van wezenlijk belang zijn voor de ontwikkeling van kinderen. Het zal je ook alleen maar helpen beter te begrijpen waarom er misschien even geen budget is.

Dat er nu geen budget is wil overigens ook niet zeggen dat het geld er nooit gaat komen.

Zo'n gesprek met je directie kan ruimte geven voor aankopen in de toekomst.

Elk schooljaar is er weer een nieuw budget en wellicht kan de aanschaf opgenomen worden in dat nieuwe budget.


Wanneer je de spullen zelf gaat betalen houd je dit systeem ook alleen maar in stand.

Doe dat dus niet! Op die manier is het voor een directie onmogelijk een beeld te krijgen van wat er nodig is aan budget en maak je het probleem dus ook niet zichtbaar.


Soms is het niet anders, hoe graag je ook zou willen, er is geen of weinig budget.

Gelukkig is het niet helemaal onmogelijk om met weinig budget je hoeken in te richten, maar het zal je wel meer tijd en energie kosten en je zult bewuste keuzes moeten maken, en op zoek moeten naar materialen die anderen over hebben. Denk hierbij aan ouders, grootouders, Marktplaats, de kringloopwinkel en Facebookgroepen.

En mocht je toch meteen iets willen aanschaffen zoek dan naar andere creatieve manieren, zoals een sponsorloop, fancy fair, de verkoop van zelfgemaakte werkjes, koekjes enz.

Met een duidelijk doel willen ouders vaak wel een kleinigheidje bijdragen. Je zou ook oude spullen binnen de school kunnen opruimen en verkopen of geld aan de Ouderraad kunnen vragen. Soms is daar een potje over en zoekt de OR daar een goede bestemming voor.

Het zou natuurlijk niet zo moeten zijn dat je steeds op deze manieren geld bij elkaar moet sprokkelen.

Loose Parts


Denk bij het inrichten van je hoeken ook eens aan losse stukjes of ‘Loose Parts’ . Deze zijn vaak goedkoop en hebben een onweerstaanbare aantrekkingskracht op jonge kinderen. "Loose Parts" zijn losse dingen die kinderen kunnen manipuleren, verplaatsen en combineren op oneindig veel manieren. Het gaat dus om veelzijdige materialen, met een open einde, die niet op één vaste manier gebruikt worden, wat wel het geval is bij bijvoorbeeld een puzzel of een speelgoedauto.

Loose Parts verliezen juist hun "Loose" zodra je er suggesties of opdrachten bij geeft.

Bij het spelen met "Loose Parts" is er geen juist of fout.


Het spelen met losse stukjes stimuleert het het zelfvertrouwen, want kinderen bepalen zelf uitdagingen aansluitend bij hun ontwikkelingsniveau. "Loose Parts" lokken manipuleren uit. Al handelend bouwen kinderen op een actieve manier kennis op. Losse stukjes zetten aan tot divergent denken: kinderen zoeken zelf nieuwe mogelijkheden, spelideeën en oplossingen met het materiaal.


Denk hierbij bijvoorbeeld aan: knopen, kralen, eierdozen, lege verpakkingen, cd's, hout, eikels, keien, takken, plankjes, linten, ringen, wc rollen, papier, sponsjes, spijkers, schroeven, stenen, schelpen, doppen, wasknijpers, stof, kurken, klei, zand, zout, buizen, slangen, poppetjes, mozaïek stukjes enz.

Blokken zonder een opdracht erbij vallen hier bijvoorbeeld ook onder.


Een briefje aan de ouders met een lijst materialen die je zoekt brengt je al een hele stap verder bij het verzamelen van "Loose Parts", alsook een bezoek aan de kringwinkel.

Het sorteren van het verzamelde materiaal kan je samen met de kleuters doen: classificeren maar! Om te voorkomen dat het een rommeltje wordt moet je ook goed nadenken over hoe je de "Loose Parts" gaat opbergen.Help! Er gaan veel spullen kapot


Wanneer kinderen veel spullen kapot maken dan kunnen er verschillende dingen spelen.

Het is dan belangrijk om uit te zoeken wat er in jouw klas aan de hand is en daarvoor een passende oplossing te zoeken.


Misschien is het materiaal gewoon te breekbaar en niet geschikt?

In dat geval: ga voor minder breekbare spullen, die tegen een stootje kunnen!


Misschien weten de kinderen niet hoe ze ermee moeten spelen? Wij als volwassenen snappen bijvoorbeeld dat een stenen bord kapot kan vallen, maar een kind misschien nog niet. Ga er dus niet meteen vanuit dat kinderen expres iets kapot hebben gemaakt. Kinderen maken vrijwel nooit iets stuk met de bedoeling stout te zijn. Het kan ook een gebrek aan ervaring of motorische onhandigheid zijn. Kinderen snappen ook nog niet altijd wat hun daden voor consequenties kunnen hebben. Het stukgaan van een materiaal is dan eigenlijk ook een hele leerzame ervaring die ertoe bijdraagt dat kinderen dit wel gaan leren snappen.

In dat geval: Blijf rustig, kapot is kapot. Een boze leerkracht verandert daar niets meer aan. Leg rustig uit welk gedrag je wel wilt zien en kies wanneer het toch expres is gebeurd voor een consequentie die passend is bij de leeftijd. Het doel hiervan moet altijd zijn dat het kind leert wat kapotmaken precies inhoudt om dit in de toekomst proberen te voorkomen. Vervang de kapotte spullen ook niet zomaar, maar laat je de kinderen meedenken hoe ze dit kunnen oplossen, omdat kapot betekent dat je er niet meer mee kunt spelen, het vervangen geld kost (en dat dat er niet altijd is) en het repareren tijd kost. Je bespreekt dus in ieder geval met de kinderen hoe ze dit voortaan kunnen voorkomen en wel met het materiaal kunnen spelen.


Misschien staan er teveel materialen, waardoor veel spullen op de grond belanden en de kinderen erop gaan staan?

In dat geval: Ruim nog meer op!


Misschien zijn de kinderen niet zo betrokken?

In dat geval: Laat kinderen eens zelf een hoek inrichten met meegebrachte spullen en laat ze zelf de regels opstellen. Wanneer kinderen regie krijgen zijn ze vaak een stuk voorzichtiger.

Hoe lang laat je een hoek staan?


Het meest ideale is om een hoek een week of zes te laten staan, zodat je genoeg tijd hebt om de hoek samen met de kinderen te laten ontstaan, te laten groeien en op het einde ook geleidelijk kan afbouwen. Ook kun je de hoek door een kleine aanpassing laten overvloeien in een andere hoek.


Onder het tabblad "Spelen en werken" op deze website vind je meer achtergrondinformatie over Spel met kleuters. Daarnaast vind je allerlei praktische suggesties in mijn blogs over de hoeken op de diverse themapagina's.

Kijk voor meer suggesties ook eens op mijn Pinterest


Heb je zelf ook nog leuke suggesties?

Inspireer dan collega’s door jouw ideeën in een reactie op deze blog te delen!
158 keer bekeken0 reacties

Recente blogposts

Alles weergeven