Zoeken
  • Juf Angelique

Wat leren kleuters van rollenspel?

Bijgewerkt op: 27 jun.

Met de huishoek breng je de wereld van de kinderen die zij het beste kennen, hun thuis, de school in. De huishoek is vaak een populaire speelplek in de kleutergroep, waar kinderen sterk intrinsiek gedreven hun levenservaringen verwerken en tot uitdrukking brengen en al spelend de wereld om zich heen leren te begrijpen. Rollenspel sluit aan bij de breinontwikkeling van een kleuter en levert een enorme bijdrage aan de totale ontwikkeling van het kind. In deze blog lees je meer over het belang van spelen in de huishoek.


Kleuters willen spelen


Jonge kinderen tot circa 7 jaar hebben ontwikkelingspsychologisch nog veel behoefte aan beweging en handelend leren. Ze zijn van nature erg nieuwsgierig en ondernemend.

Zij willen weten hoe dingen in elkaar zitten en stellen veel vragen. Vrij spel is de manier waarop kinderen in samenhang vanuit hun eigen initiatief kunnen waarnemen, exploreren, experimenteren, manipulerend kunnen denken, vormgeven en leren.

Zij willen weten hoe dingen in elkaar zitten en stellen veel vragen.

Spel is wat zij van nature ook al doen.


Spel is een manier om de omringende wereld te verkennen en te begrijpen.

In hun spel spelen zij de grote mensenwereld in een verkleinde weergave na.

Spelen is het ordenen en rangschikken van de wereld.

In spel kunnen kinderen hun fantasie kwijt, verwerken ze wat ze hebben meegemaakt of bereiden ze zich voor op iets wat komen gaat.

Elk kind heeft spelervaring nodig om zijn/haar plek in de wereld te vinden.

Kinderen laten in hun spel ook zien waar zij aan toe zijn.

 

Spelen is leren!


Spelen is belangrijk! Rollenspel is een activiteit die, op het moment dat deze op een uitnodigende en uitdagende wijze wordt begeleid, een breed scala aan ervaringen mogelijk maakt en een enorme bijdrage aan de totale ontwikkeling van het kind levert.


Sociaal-emotionele vaardigheden:

Rollenspel is zeer belangrijk voor een evenwichtige emotionele ontwikkeling.

Door het spel vindt een kind mogelijkheden om indrukken en gevoelens die het heeft opgedaan, te verwerken. Het kan zijn angsten en boosheid kwijt, maar ook zijn plezier en blijdschap uiten. Op die manier leren kinderen grip krijgen op de wereld om hen heen en de dingen die ze eerst nog niet begrepen. Kinderen leren tijdens spel om te gaan met bepaalde emoties, bijvoorbeeld wanneer iets niet lukt of een klasgenootje iets anders wil. Door spel ontwikkelen kinderen ook autonomie, zelfbeeld en zelfinzicht. Ze leren dat ze ideeën hebben en dat ze hun ideeën tot leven kunnen brengen. Omdat spel geen goed of fout kent is het ook helpend bij het ontwikkelen van zelfvertrouwen. Daarnaast stimuleert spel de zelfredzaamheid, het doorzettingsvermogen en de concentratie.


Spel stimuleert ook de sociaal emotionele ontwikkeling. In spel leren kinderen vrienden te maken, samen te spelen en te werken, materialen delen, voor zichzelf op te komen, anderen te helpen, te onderhandelen, geduld te hebben, initiatief te nemen en respect voor het werk van anderen te hebben.


In de huishoek proberen we de wereld van de kinderen naar binnen te halen.

Dit doen we met een doel, we willen de kinderen namelijk de mogelijkheid bieden hun levenservaringen te verwerken en uit te spelen. In hun rollenspel spelen kinderen de grote mensenwereld namelijk in een verkleinde weergave na. Kinderen laten in hun spel dan ook zien hoe zij de wereld waarnemen en waar zij aan toe zijn.


Creativiteit en fantasie:

Kinderen kunnen tijdens spel hun eigen plan volgen en hun idee vormgeven. Spel daagt kinderen uit tot fantasie en creatief denken. Kinderen scheppen een denkbeeldige wereld, waarin ze iemand anders worden, kennis maken met ander taalgebruik en nieuwe omgangsvormen. Ze kunnen experimenteren met gedrag dat ze spontaan niet zouden (durven) stellen. In rollenspel zijn kinderen tegelijk wie ze zijn en wie ze aan het worden zijn.

Spel biedt kinderen onbegrensde mogelijkheden.

Je kunt in spel steeds weer iets anders doen.


Motorische vaardigheden:

Rollenspel oefent de motorische vaardigheden en de oog-hand coördinatie.

Rollenspel leert de verschillende gebieden van het kinderbrein ook samen te werken.


Taalvaardigheden:

Tijdens rollenspel moeten kinderen communiceren, bijv. door middel van: overleggen, ideeën uitwisselen, gebouwen benoemen, begrippentaal, functionele taal, sociale taal, een verhaal vertellen enz. Kinderen kunnen zich door spel bovendien ook op andere manieren dan via taal uitdrukken. Een vorm van communicatie die bijvoorbeeld erg waardevol is voor tweetalige of non-verbale kinderen.

Bij het opvolgen van de instructies komt ook weer veel taal aan bod.


Beginnende geletterdheid:

Rollenspel is een vorm van symbolische representatie. Wanneer we schrijven, vertegenwoordigen we onze ideeën op een abstracte manier op papier.

Kinderen moeten zich tijdens het spelen mentaal het resultaat voorstellen dat ze willen bereiken en vertegenwoordigen deze ideeën, maar dan op een concrete manier.

Hierdoor worden kinderen voorbereid op het later symboliseren van ideeën op abstractere manieren. Spelen ondersteunt daarnaast het maken van verhalen en het gezamenlijk vertellen van verhalen.


Visueel-/ruimtelijk inzicht:

Rollenspel biedt voldoende gelegenheid om spelenderwijs te leren over kleuren, vormen, visuele patronen, symmetrie en allerlei ruimtelijke begrippen (voor, achter, op, naast enz….). Daarnaast leren kinderen door middel van spel ruimtelijke relaties en afstand in te schatten.


Rekenkundige vaardigheden:

Door het spelen ontwikkelen kinderen belangrijke wiskundige vaardigheden, zoals; tellen, schatten, 1-1 relaties, splitsen, breuken, passen en meten, gewicht, volume, combineren, samenstellen, ordenen, sorteren, classificeren, vergelijken classificeren en rekenkundige begrippen zoals hoog, laag, lang, kort, onder, boven enz.


STEM vaardigheden:

Rollenspel is bij uitstek geschikt om jonge kinderen fundamentele ervaringen op te laten doen op het gebied van wetenschap, techniek, wiskunde, scheikunde en technologie.

Het stimuleert de planvaardigheden (Wat ga ik spelen/maken en hoe ga ik dat doen?).

Dit kan heel bewust gebeuren of meer terloops gaan in het verloop van hun spel.

Spelen stimuleert daarnaast het redeneren en de logica. Kinderen krijgen tijdens het spelen te maken met oorzaak/gevolg en komen ook allerlei problemen tegen.

Door te verkennen en experimenten, zijn kinderen in staat om hun kritische denkvermogen en probleemoplossende vaardigheden te ontwikkelen, hypothesen te testen en wetenschappelijk redeneren te oefenen. Ze moeten daarbij flexibel denken en reflecteren. Spelen helpt hen vertrouwd te raken met balans, gewicht, ruimtelijk inzicht en zwaartekracht. Kinderen leren door middel van spel uit de eerste hand wat wel werkt en wat niet en daardoor anders naar bepaalde zaken te kijken.


Zoals Einstein al zei: Spelen is de hoogste vorm van onderzoek.

 

Op zoek naar meer?


Boekentip:

Kijk voor meer suggesties ook eens op mijn Pinterest

Heb je zelf ook nog leuke suggesties?

Inspireer dan collega’s door jouw ideeën in een reactie op deze blog te delen!584 weergaven0 opmerkingen

Recente blogposts

Alles weergeven