site-verification=8adc2fc3d443365f5c3bc1b5d2d80d29
top of page
Zoeken
 • Foto van schrijverJuf Angelique

Thema helden: Sociale ontwikkeling

Bijgewerkt op: 10 feb.

In deze blog vind je suggesties voor kringactiviteiten om de sociale ontwikkeling van kleuters binnen het thema helden te stimuleren.Jezelf presenteren


Stevig staan

Benodigdheden:

- Geen

Helden staan stevig! De kinderen staan in tweetallen. Laat ze oefenen met stevig staan.

Het ene kind gaat stevig staan en het andere kind probeert hem uit balans te brengen.


Sterke handen

Benodigdheden:

- Geen

Een andere oefening om het stevig staan te oefenen. De kinderen gaan in tweetallen staan.

Een van de twee steekt zijn handen recht voor zich uit. Het andere kind mag proberen zijn handen naar beneden te duwen. Lukt het? Draai de rollen daarna om.

Variatie 1: De handen in de zij

Variatie 2: In plaats van de handen kan het ook een been zijn dat omhoog gaat en door de ander naar beneden gedrukt moet worden.

Zijn er tactieken om stevig te blijven staan?

 

Inlevingsvermogen


Speeddate

Benodigdheden:

- Knip afbeeldingen van Superhelden in twee stukken.

Geef elke speler een halve kaart. Laat ze kriskras door elkaar lopen.

Terwijl ze dat doen wisselen ze constant hun kaart met anderen.

Bij het fluitsignaal zoekt iedereen zijn ‘wederhelft’.

Daarna gaan de spelers weer door elkaar lopen tot je opnieuw een signaal geeft.


Een logeerknuffel

Benodigdheden:

- Een knuffel met een cape en een masker

- Een koffertje of een rugzak

- Een dagboek

- Een tandenborstel

De logeerknuffel mag steeds met een kind mee naar huis. Hij/zij mag schrijven of tekenen wat de knuffel allemaal heeft beleefd tijdens zijn logeerpartij.

Ga staan als...

Benodigdheden:

- Geen

Maak als leerkracht zinnen die steeds beginnen met ‘Ga staan als je…’. De kinderen gaan vervolgens staan als die zin voor hen geldt. Daarna mogen ze weer gaan zitten.

Mogelijke opdrachten: Ga staan als je…

 • je van Superhelden houdt

 • je Superman een leuke superheld vindt

 • Mega Mindy leuk vindt

 • een keer een superheld in het echt hebt gezien

Enzovoort. Laat de kinderen zelf ook een uitspraak bedenken.

Bespreek met de kinderen na wat hen is opgevallen.

 

Vertrouwen


De boef

Benodigdheden:

- Stoelen

- Een blinddoek

In de kring wordt van een aantal stoelen een grens gemaakt. Tussen de stoelen zijn één of meerdere openingen. Eén kind is de Superheld en krijgt een blinddoek om.

Een ander kind krijgt ook een blinddoek om. Hij is de boef en moet door een gat zien te komen. Dit hoeft dat kind niet alleen te doen, iemand met de ogen open mag hem/haar leiden. Wel zonder woorden! De bewaker mag immers niet horen waar het kind zich bevindt.


Een vliegende Superheld

Benodigdheden:

- Stoelen

De kinderen gaan met de knieën tegen elkaar aan, tegenover elkaar zitten, op een stoel zonder leuningen. Een kind is een Superheld en wordt al liggende op zijn rug doorgegeven.

Hij wordt aan het einde van de rij 'opgevangen' door de leerkracht en neemt aan het eind van de rij plaats. Daarna wordt het volgende kind doorgegeven.

 

Samenwerken


Mix en ruil

Benodigdheden

- Afbeeldingen van Superhelden (minimaal vier verschillende)

Geef alle kinderen vier kaartjes. Zorg ervoor dat ze dubbele kaarten hebben.

De kinderen moeten nu gaan wandelen door de kring en ruilen en ervoor zorgen dat ze vier verschillende plaatjes verzamelen. Dubbele kaarten worden geruild.

Leg uit dat ruilen betekent dat je iets geeft, maar ook iets terug krijgt van de ander.

Als het gelukt is mag een kind gaan zitten. Het spel gaat net zo lang door totdat iedereen zit. Bespreek het na: Lukte het? Waarom wel/niet?Help!

Benodigdheden:

- Geen

Superhelden helpen anderen. Houd een gesprek over iemand helpen.

 • Schets bijvoorbeeld situaties en vraag de kinderen of dit prettiger is om alleen te doen of samen, bijv. Je fruit opeten, voetballen, naar de wc gaan, tikkertje spelen enz...

 • Wat is helpen?

 • Wanneer hebben zij hulp nodig?

 • Krijgen ze dat altijd?

 • Hoe regel je dat?

 • Wie moeten ze helpen: Een dief? Iemand die blind is? Een oude opa? Een eekhoorn? Een poes? Papa en mama? De juf? Andere kinderen? Een baby?

 • Waarom?

 • Is iedereen het daarmee eens?

 • Moet je altijd iemand helpen?

 • Hoe kun je iemand helpen?

 • Vraag de kinderen wie zij deze week willen helpen en hoe?

Stel gedurende de week daarop steeds de vraag of ze iemand hebben geholpen en hoe?


Op de wolkenkrabber

Benodigdheden:

- Stoelen

De kinderen zitten op stoelen in een kring en schuiven de stoelen zo dicht mogelijk tegen elkaar. Nu gaan de kinderen op de stoelen staan en lopen als Superhelden over de wolkenkrabbers. De leerkracht haalt telkens een stoel weg. De kinderen moeten nu bij elkaar op de stoel gaan staan en elkaar stevig vasthouden. De kinderen moeten erop vertrouwen dat ze elkaar niet laten vallen. Het spel stopt wanneer iemand gevallen is.


Zonder handen!

Benodigdheden:

- Een Superheldenknuffel

Laat de knuffel de kring doorgaan. De kinderen krijgen daarbij de opdracht dat ze hun handen niet mogen gebruiken en de knuffel niet mogen laten vallen.

Hoe kan dat? Lukt het?


Kris-kras-kaart

Benodigdheden:

- Afbeeldingen van Superhelden

Scheur een aantal afbeeldingen in stukjes. Verdeel de kinderen in groepjes.

Hoe snel kan ieder groepje de kaart weer compleet maken?


Auditief geheugen

Benodigdheden:

- Geen

Coöperatief leren is ook heel goed in te zetten om leerstof onder de knie te krijgen.

Met deze oefening oefenen de kinderen hun auditieve geheugen. Maak tweetallen.

Om de beurt noemen ze 3 of 4 woorden, die met helden te maken hebben en die het maatje in precies dezelfde volgorde moet nazeggen.


Groepsfiguur

Benodigdheden:

- Geen

Op een teken van de leerkracht vormt de groep een figuur, zonder daarbij met elkaar te praten. Gebaren mogen wel worden gebruikt. Figuren die gevormd kunnen worden zijn bijvoorbeeld: een wolkenkrabber, de letter S. Laat het figuur ook op het digibord zien.


De laserroom/Spiderman

Benodigdheden:

- Wol

Wikkel een web van een heleboel wol om de kinderen heen en laat ze in tweetallen samenwerken om dit weer uit de war te krijgen.

Variatie: Maak met touw nep laserstralen en laat de kinderen hierbij zoveel mogelijk helpen. Als het parcours eenmaal is uitgezet kan het spel beginnen.

Het is de bedoeling dat ieder kind de overkant haalt zonder een laserstraal te raken.

De kinderen moeten samenwerken door elkaar zo goed mogelijk aanwijzingen te geven.

 

Conflicten


Is het gemeen?

Benodigdheden:

- 2 pictogrammen (blij/gemeen).

Hang de pictogrammen op 2 verschillende plekken.

Bespreek de pictogrammen met de kinderen. Superhelden komen vaak in actie tegen gemeneriken. Leg de eerste situatie voor: Een ander expres op de tenen trappen, is dat ruzie, plagen of pesten? Ga bij de betreffende pictogram staan. Laat de kinderen vertellen waarom ze op die positie zijn gaan staan. Leg vervolgens nog andere situaties voor, zoals: Een ander per ongeluk op de tenen trappen, iemand buitensluiten, iemand uitlachen, lachen. Voor kleuters is het verschil tussen expres en per ongeluk vaak nog lastig.

 

Gedrag en regels


Een helden eed afleggen

Benodigdheden:

- Een groot vel papier

- Een stift

Laat de kinderen een helden eed afleggen en noteer deze. Bijv. Ik beloof....

 • Te luisteren

 • Goed mee te doen

 • Lief te zijn voor anderen

 • Speelgoed te delen

 • Andere kinderen te helpen

Enz. Laat de kinderen vervolgens hun "handtekening" erbij zetten.


Wie is de held?

Benodigdheden:

- Papiertjes of ijslollystokjes met de namen van de kinderen.

- Een pot

Aan het begin van elke dag trekt de leerkracht een papiertje/stokje uit een pot en deelt deze naam niet met de groep. Gedurende de dag let de leerkracht extra op het gedrag van dit kind. Werkt het goed aan de groepsdoelen/klassenafspraken? Je kunt ook een specifiek doel noemen als je bezig bent bepaald gedrag in te oefenen. Aan het einde van de dag maakt de leerkracht de naam bekend als het kind in kwestie zich positief heeft gedragen. Beschrijf het positieve gedrag en bekrachtig dit door het positieve gedrag op een heldenkaartje te schrijven en mee naar huis te geven. Als het kind zich niet goed heeft gedragen maakt de leerkracht deze mysterieuze held niet bekend. Morgen is er weer een nieuwe dag. Omdat kinderen nooit weten of ze de held zijn en wel graag willen weten wie de held van de dag is, heeft deze activiteit vaak een gunstig effect op het gedrag.


Superhelden in opleiding

Benodigdheden:

- Pictogrammen van een slechte (rode) en goede (groene) Superheld.

- Naamkaarten

Hoe kun je zelf een echte superheld zijn? Niet alleen door superdingen te doen, maar ook door je elke dag zoals superhelden te gedragen. Ga samen met de kinderen op zoek naar wat “goede” superhelden doen, zoals: samen spelen, goed opruimen, lief zijn voor elkaar, Bespreek ook wat “niet zo flinke” superhelden wel eens doen, zoals bijten, schoppen, speelgoed stukmaken enz... Vertel dat ook Superhelden nog dingen moeten leren (mindset). Geef het gewenste en niet gewenste gedrag van een superheld in pictogrammen weer. Hang deze pictogrammen ofwel bij de groene (goede) superheld ofwel bij de rode (niet zo flinke) superheld. Tip: Maak voor ieder kind ook een symbool, zoals een naam in een heldenwolk, of een foto waarop hij/zij verkleed is als superheld. Geef ze een plekje bij de superhelden. Wanneer een kind het even lastig vindt om een superheld te zijn dan verhuist zijn/haar symbool naar de rode superheld en gaat hij/zij proberen om weer bij de groene superheld te geraken.

Variatie: Maak kaartjes met situaties en sorteer deze bij/in een Superheld met een groene cape en masker (geleerd) of bij een Superheld met een rode cape en masker (die het nog moet leren).

Op deze website vind je duidelijke pictogrammen voor gewenst en ongewenst gedrag.


Je bent een Superheld als...

Benodigdheden:

- Een groot vel papier

- Een stift

Ga samen met de kinderen op zoek naar de vaardigheden van Superhelden en vat ze samen in een woordveld. Stel vragen zoals:

 • Een Superheld...geeft niet op (doorzetter), gelooft in zichzelf (zelfverzekerd), gaat op zijn doel af (vastbesloten), begrijpt anderen (begripvol), houdt rekening met anderen, zorgt voor anderen (zorgzaam), blijft kalm, doet zijn uiterste best, houdt zich aan regels en afspraken, luistert naar anderen als ze praten en laat anderen uitpraten, denkt niet alleen aan zichzelf, maar ook aan een ander, luistert naar tips, stelt vragen (is geïnteresseerd), gebruikt aardige woorden en scheldt of vloekt niet (Je bent pas een held als je niet vloekt of scheldt), leert van zijn fouten, denkt nooit ik kan het niet maar probeert het, zoekt oplossingen bij problemen, gaat op ontdekking, probeert nieuwe dingen, zoekt uitdagingen op, vergeeft en sluit vrede, staat stevig, bewaart geheimen, vertelt vriendelijk de waarheid tegen anderen ook als dat lastig is, zorgt goed voor zijn eigen spullen en spullen van anderen, ruimen netjes op, respecteert verschillen tussen mensen, oordeelt niet, denkt eerst goed na, steelt niet, jokt niet, kiest voor het goede, doet wat hij belooft, deelt en behandelt anderen met respect.

 • Een Superheld is... aardig, eerlijk, slim, sterk, dapper, leergierig, geduldig, behulpzaam, te vertrouwen.

 • Een Superheld kan...voor zichzelf en anderen opkomen, overleggen, oplossingen zoeken, goed samenwerken. Enzovoort.

Variatie: Maak posters van deze vaardigheden, bespreek ze en hang ze op.

Op deze website vind je Engelstalige posters.


Wat zou een Superheld doen?

Benodigdheden:

- Maak kaartjes waarop je sociale situaties omschrijft.

Bespreek de kaartjes. Bijvoorbeeld:

 • Wat zou een Superheld bijvoorbeeld doen als hij en zijn vriend allebei iets anders willen maken in de bouwhoek?

 • Wat zou een Superheld doen als hij op zijn verjaardag een cadeautje krijgt wat hij niet zo leuk vindt of al heeft?

Neem vooral situaties die zich in de klas voordoen.


Raak de grond

Benodigdheden:

- Een papieren Superheldenhoofd

- Stroken

Steeds wanneer de kinderen een goede daad verrichten mogen ze van een strook een stukje slinger aan de Superheld hangen.

Als de Superheld de vloer raakt dan is het tijd voor een beloning.


Duim omhoog of duim omlaag

Benodigdheden:

- Een potje

- Kaartjes met allerlei situaties rondom Superhelden en goed en negatief gedrag

Lees steeds een kaartje met een situatie voor. de kinderen antwoorden met een duim omhoog, als het goed gedrag is of met een duim omlaag, als het slecht gedrag is.

Bijvoorbeeld:

 • Iemand helpen

 • Iets wegpakken


Beloningskaarten

Benodigdheden:

- Beloningskaarten.

Gebruik de beloningskaarten om (bepaald) gewenst gedrag te stimuleren.

Tip: Maak voor alle kinderen een kaart en daag ze uit om heldengedrag te laten zien.

Steeds wanneer ze dit laten zien (zoals iemand helpen, iets aardigs zeggen enz.) mogen zij een sticker op de kaart plakken.

De kinderen mogen er een sticker op plakken als ze het gewenste gedrag laten zien.In deze gratis download vind je nog meer beloningskaarten:

Gratis download beloningskaartenhelden
.pdf
Download PDF • 2.44MB

Op de volgende website vind je ook nog meer beloningskaarten:

 

Op zoek naar meer?


Kijk voor meer suggesties ook eens op mijn Pinterest

Heb je zelf ook nog leuke suggesties? Laat dan een reactie achter!
537 weergaven0 opmerkingen

Recente blogposts

Alles weergeven

Comments


bottom of page