Zoeken

Gecijferdheid: Getalbeelden

Bijgewerkt: jul 22

In deze blog geef ik je suggesties voor activiteiten rondom getalbeelden (dobbelsteenstrucuur), die bij ieder thema te gebruiken zijn.


Kringactiviteiten: Getalbeelden

Afbeeldingen of voorwerpen tellen en koppelen aan getalbeelden:

Nodig: Een heleboel afbeeldingen of voorwerpen, die met dit thema te maken hebben, kaartjes met getalbeelden (dobbelsteenstructuur) en evt. hoepels om in te sorteren.

Leg de afbeeldingen/voorwerpen in de kring.

Maak groepjes bij de getalbeelden.

Variatie: Rol met een dobbelsteen en maak er een groepje bij.


Op boevenpad:

Nodig: 20 groene en 10 rode vouwblaadjes, twee poppetjes passende bij het thema en kleine voorwerpen passende bij het thema, een grote dobbelsteen.

Leg een pad van twintig groene en tien rode vouwblaadjes in de kring.

Leg de rode en groene vouwblaadjes door elkaar neer. Zet twee poppetjes voor het pad. Verdeel de klas in twee groepen. De groepen gooien om de beurt met de dobbelsteen en verzetten hun poppetje het aantal vouwblaadjes gelijk aan het aantal gegooide ogen.

Als hun poppetje op een rood vouwblaadje komt, gaat hij iets veroveren!

De kinderen gooien nóg een keer met de dobbelsteen en pakken evenveel voorwerpen als het aantal gegooide ogen. Wanneer een poppetje op een groen blaadje komt, gebeurt er niets. Welk poppetje heeft aan het eind van het pad het meest veroverd?


Levend ganzenbord:

Nodig: Cirkels met cijfers (of getalkaarten), een of twee knuffel(s)/handpop(pen) passende bij het thema, een grote dobbelsteen.

Leg de cirkels met cijfers erop op de vloer. Leg ze in eerste instantie in de verkeerde volgorde/in de war. Kunnen de kinderen ze op de goede volgorde leggen.

Daarna rollen de kinderen om beurten met een dobbelsteen en plaatsen een knuffel evenveel stappen vooruit. Lukt het binnen 10 worpen om naar de overkant te komen?

Variatie: Laat twee knuffels tegen elkaar spelen.

Leg de cirkels zichtbaar in de kring, in een doorzichtig bakje of los op de grond.

Bij dit spelletje gaat het erom wie de meeste cirkels verzamelt. Leg de handpoppen op de grond. Om de beurt mag een kind met de dobbelsteen gooien. Eerst voor de ene handpop, later voor de andere. Bekijk wat het kind gegooid heeft en leg dat aantal cirkels bij de handpop. Ga door zolang je de betrokkenheid van de kinderen hebt. Wie wint de race?

Stel tussendoor vragen in de trant van 'sta ik voor?' 'Hoeveel moet ik nu gooien om voor te staan?' 'Hoeveel sta ik voor? 'Hoeveel sta ik achter?' '' Hoeveel vlaggetjes heb ik al?' 'Wie heeft er de meeste? Stel allerlei vragen die uitlokken tot nadenken, tellen en redeneren. Bekijk ook eens hoe de vlaggetjes neergelegd zijn.

Kunnen we zo snel en makkelijk zien wie er de meeste heeft? Hoe kun je de vlaggetjes zo leggen dat je dat meteen ziet? (in een lange rij).

Dobbelspel:

Nodig: 6 of 12 voorwerpen of afbeeldingen passende bij het thema, met de getallen 1-12.

Schrijf de getallen één tot en met zes of twee tot en met twaalf op de onderkant van de voorwerpen of afbeeldingen. De kinderen gooien met één dobbelsteen of bij 12 afbeeldingen/voorwerpen met twee dobbelstenen. Ze tellen het aantal gegooide ogen (bij elkaar op) en kijken naar het getal op de onderkant. Is dit hetzelfde als het aantal gegooide ogen? Zo ja, dan mogen ze het pakken. Zo niet, dan wordt het teruggezet/gelegd en wordt er opnieuw gedobbeld. Ga door tot alle voorwerpen/afbeeldingen gedobbeld zijn.Meer achtergrondinformatie over gecijferdheid op deze website vind je hier.

Kijk ook eens op mijn Pinterestbord!

Heb jij zelf ook nog leuke suggesties? Laat het in een reactie weten!

0 keer bekeken

© 2019 by juf Angelique. This website has been designed using resources from Freepik.com