top of page
Zoeken
  • Foto van schrijverJuf Angelique

Engels met kleuters, hoe pak je dat aan?

Bijgewerkt op: 6 dagen geleden

Engels geven aan jonge kinderen is leuk, nuttig en populair. Hoewel het niet verplicht is in de onderbouw, zijn er steeds meer scholen die ook in groep 1-2 al Engels aanbieden.

In deze blog leg ik je uit hoe je dit aanpakt in de praktijk.
Kleuters pikken vreemde talen snel op


Studies hebben aangetoond dat een volwassene het snelst een taal leert in een land waar de taal gesproken wordt. Dit is omdat een volwassene in staat is om efficiënter te werken en de taal kan leren door het proces van leren en verwerven te combineren.


Een jong kind kan dat niet. Wat een jong kind echter wel heeft, is het vermogen om ongeremd, spontaan, zonder schaamte, een taal in zijn gevoel, klank en tongval te verwerven. Kinderen hebben langere tijd nodig om een vreemde taal te leren, omdat ze nu eenmaal voor alles wat ze leren meer tijd nodig hebben. Maar ze leren het op de manier waarop ze hun moedertaal leren: ze ervaren de zinsopbouw (de woordvolgorde is minder problematisch), ze horen en gebruiken grammatica (i.p.v. regels leren en stampen), ze ontwikkelen een uitgebreid vocabulaire (i.p.v. rijtjes woorden leren), ze luisteren en kijken (net als een baby dat doet) naar de mond van de leerkracht om de klank na te bootsen, waardoor ze de vreemde taal met een natuurlijke uitspraak leren.

 

De rol van de leerkracht


Kleuters kunnen een vreemde taal nog niet zelf leren. Dat wil zeggen dat ze niet eerst klassikaal instructie kunnen krijgen en daarna aan het werk kunnen gaan.

Kleuters leren een vreemde taal in dezelfde volgorde op als in hun eigen taal:

  1. Door de taal te horen

  2. Daarna te produceren

  3. Door te herhalen

  4. Vervolgens te produceren door activiteiten

  5. En uiteindelijk te produceren uit zichzelf.

De rol van de leerkracht is cruciaal. Als leerkracht geef je sturing.

Door de taal te modelen geef je aan wat de leerlingen gaan horen, zeggen en leren.

Samen herhaal je de geleerde taal. Door een activiteit met de leerlingen uit te voeren, geef je ze de kans om de taal te gebruiken. Uiteindelijk geef je de leerlingen ruimte om de taal in spontane situaties te gebruiken.Hoe leren kleuters het beste Engels?


Er wordt vaak heel moeilijk gedaan over Engels met kleuters. Dan moet er meteen een methode aangeschaft worden, het liefst voor het digibord, want dan hoeft de leerkracht zelf niet zoveel te doen. Maar voor kleuters is deze manier van werken echt ongeschikt.

Van het aanwijzen van het juist plaatje op het digibord gaan zij echt de taal niet leren.


Een jong kind en zijn jonge brein leert de taal door die te ervaren. Kleuters leren contextrijk, door actief zijn, te spelen, door te bewegen, door betrokkenheid, door dingen te ervaren. Het aanleren van een vreemde taal verandert hier niets aan. Dus ook Engels biedt je aan op de manier waarop je alle andere vakken aanbiedt. Leren door te doen!

Het is dus belangrijk dat de input, het taalaanbod, rijk en uitgebreid is en toch overeenkomt met de belevingswereld.


Om de geheugenpaden van een jong kind te versterken met het aanbieden van een vreemde taal, is het 't best om de input te linken aan wat een kind al weet in het Nederlands en de woorden en zinnen in een betekenisvolle context aan te bieden.

In feite verbind je de ene taal met de andere. In de praktijk is het zo dat na het zien van een voorwerp, plaatje of flashcard, een kind het woord zegt in het Nederlands, en als leerkracht herhaal je het woord (in dit geval) in het Engels. Daarbij gebruik je alleen mondeling de Engelse taal. Schriftelijk Engels belemmert kleuters in het leren van de taal. Bovendien is het verwarrend, omdat sommige klanken anders worden uitgesproken dan in het Nederlands.

 

Thematisch Engels


Onderwijs voor kleuters wordt hoofdzakelijk thematisch aangeboden.

Basisbegrippen zoals tellen, vormen en letters maken altijd deel uit van een thema.

Binnen de thema’s staat het spelenderwijs leren centraal. K

leuters zijn onbewust onbevangen in hun spel. Door spelenderwijs te leren komt de leerstof bij een kleuter binnen. Je bent dus vakoverstijgend aan het werken.

Verbind de Engelse les ook aan de Nederlandse thema’s in de klas, omdat dit leeft in de groep. Kort gezegd zijn de werkvormen die bij een Nederlandse les passen ook geschikt voor een les in het Engels.