Zoeken
  • Juf Angelique

Eenden: Muziek (kring)

Bijgewerkt op: 29 apr.

In deze blog vind je muzikale kringactiviteiten bij het thema eenden.Liedjes


8 Kleine eendjes

Melodie: Altijd is Kortjakje ziek (met een beetje eigen improvisatie). 8 Kleine eendjes zwommen in de sloot (Altijd is Kortjakje ziek) 1 zwom weg want hij was al zo groot (midden in de week maar 's zondags niet) hij ging naar het meer voor even ('s zondags gaat ze naar de kerk) en toen waren er nog 7. (met haar boek vol zilver werk)


7 Kleine eendjes zwommen in de sloot 1 zwom weg want hij was al zo groot hij had genoeg van de zwemles en toen waren er nog 6.


6 Kleine eendjes zwommen in de sloot 1 zwom weg want hij was al zo groot hij zocht naar een goed verblijf en toen waren er nog 5.


5 Kleine eendjes zwommen in de sloot 1 zwom weg want hij was al zo groot hij vond een fijn plekje hier en toen waren er nog 4.


4 Kleine eendjes zwommen in de sloot 1 zwom weg want hij was al zo groot hij zei ik kijk wel wat ik zie en toen waren er nog 3.


3 Kleine eendjes zwommen in de sloot 1 zwom weg want hij was al zo groot hij zwom door de sloot naar zee en toen waren er nog 2.


2 Kleine eendjes zwommen in de sloot 1 zwom weg want hij was al zo groot hij zwom om een lelie heen en toen was er nog maar 1.


1 Klein eendje zwom in de sloot (Altijd is Kortjakje ziek) hij zwom weg want hij was al zo groot (midden in de week maar 's zondags niet) mama keek eens om zich heen ('s zondags gaat ze naar de kerk) en nu was ze weer alleen (met haar boek vol zilver werk)

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, (altijd is Kortjakje ziek) alle eendjes groot gebracht. (midden in de week maar 's zondags niet)

 

Zingen


Algemeen:

  • Voor het aanleren van een nieuw lied is aandachtig luisteren belangrijk. Laat de kinderen bijvoorbeeld opstaan steeds als ze een bepaald woord horen en vervolgens weer gaan zitten als ze dit woord weer horen. Hoeveel keer hebben de kinderen het afgesproken woord in het liedje gehoord?

  • Vraag de kinderen uit te beelden wat ze in een liedje horen. Je kunt de kinderen vrij laten uitbeelden of je kan op basis van wat er bedacht wordt een gezamenlijke dans bedenken die de hele groep meedoet.

  • Hang pictogrammen op met daarop de belangrijkste woorden uit het aangeboden lied in de goede volgorde.

  • Deel de pictogrammen uit. Als kinderen het bijbehorende woord in het lied horen, dan steken zij deze omhoog.

  • De kinderen zingen alleen de laatste (rijm)woorden mee.

  • De kinderen zing alleen het laatste deel van iedere zin mee.