Zoeken
  • Juf Angelique

Zorg: DCD, wat is dat?

DCD staat voor Developmental Coördination Disorder, in het Nederlands vertaald coördinatie- ontwikkelingsstoornis. Kinderen met DCD hebben een achterstand in de ontwikkeling van motorische vaardigheden en moeite met het coördineren van de bewegingen, waardoor ze alledaagse taken minder makkelijk uit kunnen voeren dan leeftijdsgenoten. Kinderen met DCD worden vaak als “onhandig” omschreven.

In deze blog lees je er meer over.Wat is DCD?


DCD staat voor Developmental Coördination Disorder en is te vertalen als een motorische coördinatie ontwikkelingsstoornis.


'Developmental'

wil zeggen dat het probleem in de ontwikkeling van een kind tot uiting komt en dat deze anders verloopt dan bij een gemiddeld kind. Kinderen met DCD zijn beperkt in het zelfstandig deelnemen aan normale activiteiten, omdat deze niet (goed genoeg) lukken.


'Coördination'

betekent de gerichte sturing van bewegingen van opeenvolgende bewegingen, het gelijktijdig kunnen bewegen en de afstemming van deze bewegingen op elkaar.

Kinderen met DCD hebben meer moeite met de uitvoering van dagelijkse taken waarbij motorische sturing vereist is. DCD valt ook het meest op bij motorische handelingen, waarin heel veel tegelijkertijd en automatisch aangestuurd moet gebeuren of bij vaardigheden waarbij situaties snel wisselen.


'Disorder'

betekent stoornis. Het is geen ziekte of tijdelijk probleem, maar gaat niet over.

Handelingen, die in een ongestoorde ontwikkeling vanzelfsprekend en automatisch lijken te gaan, kosten bij kinderen met DCD steeds een gerichte sturing. Deze stoornis is niet toe te schrijven aan een algemeen medische aandoening, zoals een hersenbeschadiging of spierziekte of een ontwikkelingsstoornis uit het autismespectrum.


DCD werd in 1994 als ontwikkelingsstoornis opgenomen in het internationaal gebruikte classificeringsmodel DSM-IV. Dit is het model van de American Psychiatric Association, waarin verschillende stoornissen worden ingedeeld en omschreven, zodat er eenduidigheid ontstaat in de diagnoses ervan. Deze indeling wordt in de meeste Europese landen gebruikt.

 

MBD en Dyspraxie


Hoewel DCD pas vanaf 1994 de officiële term is waren er voor die tijd uiteraard ook kinderen die moeite hadden met hun motorische coördinatie, veelal in combinatie met druk en ongeconcentreerd gedrag. Deze problemen werden vaak gediagnosticeerd als MBD (Minimal Brain Dysfunction). Een kleine disfunctie in de hersenen kon echter niet altijd worden aangetoond en er werden vaak teveel verschillende gedrags- en motorische problemen onder deze noemer samengebracht. Daarom werden nieuwe benamingen gezocht, die beter konden beschrijven wat er aan de hand was. De concentratieproblemen werden als ADHD/ADD benoemd en de motorische onhandigheid als DCD.


De benaming dyspraxie (moeite hebben met de praxis; de ideevorming en de planning van handelingen) wordt in Nederland ook vaak gehanteerd om te beschrijven hoe DCD zich in de dagelijkse context kan verbijzonderen, maar wordt op internationaal niveau niet gebruikt.

 

Hoe vaak komt het voor?


DCD komt bij 5-10% van alle kinderen voor. Per klas van 30 kinderen komt dat dus neer op 1-2 kinderen. Hiervan lijkt het merendeel uit jongens te bestaan, maar deze verhouding komt nog wisselend uit de onderzoeken naar voren.