Zoeken
  • Juf Angelique

DCD: Diagnosticeren

Bijgewerkt op: 22 aug. 2021

DCD staat voor Developmental Coördination Disorder, in het Nederlands vertaald coördinatie- ontwikkelingsstoornis. Kinderen met DCD hebben een achterstand in de ontwikkeling van motorische vaardigheden en moeite met het coördineren van de bewegingen, waardoor ze alledaagse taken minder makkelijk uit kunnen voeren dan leeftijdsgenoten. Kinderen met DCD worden vaak als “onhandig” omschreven.

In deze blog lees je meer over het diagnosticeren van DCD.DCD onderzoeken en diagnosticeren


Bij vermoedens van DCD is het in alle gevallen heel belangrijk om als volgende stap een onderwijsbegeleidingsdienst, ergotherapeut, fysiotherapeut, orthopedagoog of psycholoog te raadplegen. Deze kunnen de leer- en gedragsproblemen met hun gespecialiseerde kennis meer in kaart brengen en diagnosticeren.

Vervolgens kan in samenspraak met school en ouders worden uitgezocht hoe een kind het beste begeleid kan worden en hoe dit op school en thuis kan worden ingepast.


Een diagnose geeft duidelijkheid over welk probleem er aan de orde is en kan zorgen voor een beter begrip in zorgen en gedragingen en meer positiviteit en realistischere eisen in de begeleiding naar zelfstandigheid.


Voor het stellen van een diagnose zal er ook altijd een medisch onderzoek moeten plaatsvinden en een IQ test moeten worden afgenomen.

Tijdens deze testen wordt de motorische coördinatie in kaart gebracht.

De kwantiteit van de grove en fijne motoriek worden gemeten, evenals de combinatie van de visuele waarneming en de motorische uitvoer op papier.

Omdat bij dit onderzoek een arts, psycholoog en kinderergotherapeut of kinderfysiotherapeut betrokken zijn, zal dit vaak door een team in een instelling, zoals een ziekenhuis of revalidatiecentrum, worden gedaan.

 

DCD en bijkomende stoornissen


Bij het stellen van een diagnose zal tevens naar voren komen of er sprake is van bijkomende stoornissen. Niet alle verschillen tussen kinderen met DCD liggen aan de DCD op zich.

Een hoog percentage van kinderen met DCD heeft daarnaast ook last van andere stoornissen zoals:

  • Stoornissen in de spraak-/taalontwikkeling

  • AD(H)D

  • ASS/PDD-NOS

  • Leerproblemen zoals dyslexie of dyscalculie

Er wordt wel gezegd dat een combinatie van problemen eerder regel dan uitzondering is.


Hoewel in de DSM-IV als criterium voor DCD staat dat deze stoornis niet toe te schrijven is aan PDD-NOS, wijken we in Nederland naar aanleiding van onderzoeken, diagnoses en behandelingen, die zijn uitgevoerd door de Landelijke Stuurgroep DCD, van dit criterium af. Als de motorische coördinatie van een kind duidelijk minder is, dan door de PDD-NOS verklaard kan worden, kan DCD volgens de landelijke regel als tweede diagnose worden vastgesteld. Hiermee wordt meer recht gedaan aan de problemen van deze kinderen en kan de behandeling beter worden afgestemd op de problemen.

 

Onder de tabbladen "Motoriek" en "Zorg: Motoriek" op deze website vind je meer achtergrondinformatie over de motorische ontwikkeling bij kleuters.

Kijk voor meer suggesties ook eens op mijn:

Heb je zelf ook nog leuke suggesties? Laat dan een reactie achter!40 weergaven0 opmerkingen

Recente blogposts

Alles weergeven