Zoeken
  • Juf Angelique

Het gehoor

Bijgewerkt op: 11 jul.

Het gehoor is een belangrijk zintuig. Het is essentieel voor de taal- en spraakontwikkeling van een kleuter. Kinderen met gehoorverlies hebben vaak ook moeilijkheden met leren praten, lezen en schrijven. In deze blog vertel ik je er meer over.Het gehoor


Geluiden zijn niets meer dan trillingen van lucht. Deze trillingen worden door het oor opgevangen en omgezet in een elektrisch signaal. De gehoorzenuw brengt dit signaal naar de hersenen. Via een aantal kernen komt het uiteindelijk in de gehoorcentra in de hersenen. Hier wordt het geluid verder verwerkt. Na deze auditieve verwerking herken en begrijp je wat je hoort. Zo hoor je het verschil tussen het blaffen van een hond en het fluiten van een vogel, maar ook het verschil tussen een "b" en een "p".

 

Het gehoor en auditieve ontwikkeling


Kritisch leren luisteren is een belangrijke voorwaarde is om het fonemisch bewustzijn te kunnen ontwikkelen. De focus in het klankonderwijs ligt in het begin op auditieve discriminatie, dat wil zeggen: het goed leren onderscheiden van klanken in het Nederlands. Pas als kinderen die klanken goed kunnen onderscheiden en uitspreken, leren kinderen de klanken koppelen aan letters. Het gehoor van de kleuter heeft dan ook een grote invloed op de ontwikkeling van de taal en de spraak. Problemen, die je hierbij kunt signaleren zijn:


Slechthorendheid

Veel kinderen maken periodes door waarin ze minder goed horen, bijvoorbeeld wanneer ze verkouden zijn. De keel, neus en oren hebben een grote invloed op elkaar.

Wanneer de neus van een kind bijvoorbeeld een beetje verstopt zit, gaat het kind door de mond ademhalen, worden de keelamandelen vergroot en daardoor gaat de buis van Eustachius weer dichtzitten. Deze buis vormt de open verbinding tussen de keelholte en het middenoor. Als deze buis afgesloten wordt, wordt de lucht in het middenoor niet meer ververst en ontstaat er kans op middenoorontstekingen. Dit kan pijn doen en een verminderd gehoor geven. Als deze periodes van langer duren, kan het zijn dat een kind zich minder goed ontwikkelt op het gebied van luisteren, spraak en taal. Kinderen met gehoorverlies hebben vaak moeilijkheden met leren praten, lezen en schrijven. Gehoorverlies kan er ook toe leiden dat een kind evenwicht problemen krijgt .


Moeite met het onthouden of verwerken van auditieve informatie.

Soms is er niets mis met het gehoor van een kind, maar heeft het moeite met het onthouden of verwerken van auditieve informatie. Je spreekt dan van AVP: Auditieve verwerkingsproblemen.


Moeite met aandachtig luisteren

We leven in een wereld, waarin het zelden echt stil is. Geluidsprikkels zijn er overal en in tegenstelling tot onze ogen kunnen we onze oren niet sluiten. We wennen hierdoor gemakkelijk aan steeds hogere geluidsniveaus. Soms zijn deze zo hoog dat ze ons gehoor beschadigen. Omdat we zo gewend zijn aan lawaai kan het ook heel lastig zijn om gericht en geconcentreerd te luisteren. Activiteiten rondom geluid kan het bewust luisteren en het differentiëren van de aandacht bevorderen.


Indien je deze problemen signaleert is het zinvol een kind door te verwijzen voor een gehoortest of logopedie. Je kunt op een eenvoudige manier ook zelf eerst testen of een kind goed hoort: Laat het kind daarvoor de ogen sluiten, ga achter hem staan en wrijf met je duim over je vingers op een afstand van ongeveer twintig centimeter van één van de oren van het kind. Vraag het kind of hij iets hoort en zo ja bij welk oor.

 

Op zoek naar meer?


Kijk voor meer suggesties ook eens op mijn Pinterest

Heb je zelf ook nog leuke suggesties?

Inspireer dan collega’s door jouw ideeën als reactie op deze blog te delen!1.261 weergaven0 opmerkingen

Recente blogposts

Alles weergeven